အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Friday, 31 May 2013

~ႏြားႏူိ႔ စြမ္းခ်က္ ဒီကိုးခ်က္~

(၁)နံနက္ခင္းအိပ္ရာထၿပီး မ်က္ခြံေဖာင္ေရာင္လာသည္ကိုေတြ႔လွ်င္ ႏြားႏို႔ထဲ ရွာလကာရည္ႏွင့္ေရေႏြးအနည္းငယ္ေရာထည့္ၿပီးယင္းအရည္ျဖင့္မ်က္ခြံေပၚတြင္(၃)မိနစ္၊(၅)မိနစ္ခန့္ထပ္ကာထပ္ကာသုတ္ေပးပါ။
ၿပီးလွ်င္ပူေႏြးေသာမ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါျဖင့္တစ္မိနစ္မွ်အံုေပးပါ။ေဖာေရာင္မႈကိုေပ်ာက္ေျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၂)ၾကက္သြန္ျဖဴအစိမ္းကိုကိုက္စားၿပီးႏြားႏို႔တစ္ခြက္ကိုေသာက္ေပးလွ်င္ၾကက္သြန္ျဖဴအနံ႔နံေစျခင္းကိုေပ်ာက္ေစပါသည္။

(၃)ဟင္းလ်ာမ်ားေၾကာ္ရာတြင္အရသာငန္ေနပါလွ်င္ႏြားႏို႔ကိုအနည္းငယ္ဆမ္းေပးပါ။ဟင္းလ်ာအရသာသည္ေပါ့သြားပါလိမ့္မည္။

(၄)ငါးကိုမေၾကာမီႏြားႏို႔ထဲအခ်ိန္အနည္းငယ္စိမ္ၿပီးေၾကာ္လွ်င္ငါးဟင္းမွာမညွီဘဲအရသာပိုေကာင္းလာပါလိမ့္မည္။ငါးဟင္းကိုခ်က္သည့္အခါဟင္းအိုးထဲႏြားႏို႔အနည္းငယ္ဆမ္းေပးလွ်င္ငါးဟင္းမွာမညွီေတာ့ဘဲႏူးညံ့ၿပီးအရ
သာမွာဆိမ့္လာပါလိမ့္မည္။

(၅)ႏြားႏို႔ျဖင့္မ်က္ႏွာသစ္လွ်င၊္လက္ေပၚကိုလိမ္းက်ံလွ်င္မ်က္ႏွာႏွင့္လက္အေရျပားအားႏူးညံ့ညက္ေညာလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၆)အသားသြတ္ၾကက္ဥကိတ္မုန္႔အခြံလႊာကိုေၾကာ္သည့္အခါႏြားႏို႔ႏွင့္ၾကက္ဥေရာစပ္ၿပီးေၾကာ္လွ်င္အခြံလႊာမွာေပ်ာ့အိၿပီးအရသာပိုေကာင္းလာပါလိမ့္မည္။

(၇)အ၀တ္အစားေပၚမင္စြန္းထင္းလွ်င္ေရသန္႔ၿဖင့္အရင္ေဆးၿပီးမွႏြားႏို႔ျဖင့္ေနာက္ထပ္ေဆးေပးပါ။ၿပီးလွ်င္ေခ်းခ်ၽြတ္ရည္ျဖင့္ဆက္ေဆးၿပီးေလွ်ာ္ဖြပ္ေပးပါ။မင္စြန္းမ်ားမွာလံုး၀ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။

(၈)ႏြားႏို႔ထဲေရကိုအနည္းငယ္ေရာၿပီးပန္းမန္မ်ားအားေလာင္းေပးလွ်င္မည့္သည့္ပန္းမန္မဆိုရွင္ရွင္သန္သန္ရွိလာပါလိမ့္မည္။

(၉)ႏြားႏို႔အၾကြင္းအက်န္ျဖင့္သားေရဖိနပ္(သို႔)အျခားသားေရထည္မ်ားကိုတိုက္ေပးလွ်င္သားေရမ်က္ႏွာျပင္ကို
မကြမအက္ေအာင္ကာကြယ္ႏိုင္မည့္အျပင္သားေရထည္မ်ားကိုလည္းႏူးညံ့လွပလာေစမည္။

(၁၀)အ၀တ္စျဖင့္ႏြားႏို႔ကိုတို႔ျပီးပရိေဘာဂမ်ားကိုတိုက္ေပးလွ်င္အညစ္အေၾကးကိုကၽြတ္ေျပာင္လက္လာေစမည္။

post by နွင္းဆီဖူးေလးမ်ား-Love BUDS
~ႏြားႏူိ႔ စြမ္းခ်က္ ဒီကိုးခ်က္~

(၁)နံနက္ခင္းအိပ္ရာထၿပီး မ်က္ခြံေဖာင္ေရာင္လာသည္ကိုေတြ႔လွ်င္ ႏြားႏို႔ထဲ ရွာလကာရည္ႏွင့္ေရေႏြးအနည္းငယ္ေရာထည့္ၿပီးယင္းအရည္ျဖင့္မ်က္ခြံေပၚတြင္(၃)မိနစ္၊(၅)မိနစ္ခန့္ထပ္ကာထပ္ကာသုတ္ေပးပါ။
ၿပီးလွ်င္ပူေႏြးေသာမ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါျဖင့္တစ္မိနစ္မွ်အံုေပးပါ။ေဖာေရာင္မႈကိုေပ်ာက္ေျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၂)ၾကက္သြန္ျဖဴအစိမ္းကိုကိုက္စားၿပီးႏြားႏို႔တစ္ခြက္ကိုေသာက္ေပးလွ်င္ၾကက္သြန္ျဖဴအနံ႔နံေစျခင္းကိုေပ်ာက္ေစပါသည္။

(၃)ဟင္းလ်ာမ်ားေၾကာ္ရာတြင္အရသာငန္ေနပါလွ်င္ႏြားႏို႔ကိုအနည္းငယ္ဆမ္းေပးပါ။ဟင္းလ်ာအရသာသည္ေပါ့သြားပါလိမ့္မည္။

(၄)ငါးကိုမေၾကာမီႏြားႏို႔ထဲအခ်ိန္အနည္းငယ္စိမ္ၿပီးေၾကာ္လွ်င္ငါးဟင္းမွာမညွီဘဲအရသာပိုေကာင္းလာပါလိမ့္မည္။ငါးဟင္းကိုခ်က္သည့္အခါဟင္းအိုးထဲႏြားႏို႔အနည္းငယ္ဆမ္းေပးလွ်င္ငါးဟင္းမွာမညွီေတာ့ဘဲႏူးညံ့ၿပီးအရ
သာမွာဆိမ့္လာပါလိမ့္မည္။

(၅)ႏြားႏို႔ျဖင့္မ်က္ႏွာသစ္လွ်င၊္လက္ေပၚကိုလိမ္းက်ံလွ်င္မ်က္ႏွာႏွင့္လက္အေရျပားအားႏူးညံ့ညက္ေညာလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၆)အသားသြတ္ၾကက္ဥကိတ္မုန္႔အခြံလႊာကိုေၾကာ္သည့္အခါႏြားႏို႔ႏွင့္ၾကက္ဥေရာစပ္ၿပီးေၾကာ္လွ်င္အခြံလႊာမွာေပ်ာ့အိၿပီးအရသာပိုေကာင္းလာပါလိမ့္မည္။

(၇)အ၀တ္အစားေပၚမင္စြန္းထင္းလွ်င္ေရသန္႔ၿဖင့္အရင္ေဆးၿပီးမွႏြားႏို႔ျဖင့္ေနာက္ထပ္ေဆးေပးပါ။ၿပီးလွ်င္ေခ်းခ်ၽြတ္ရည္ျဖင့္ဆက္ေဆးၿပီးေလွ်ာ္ဖြပ္ေပးပါ။မင္စြန္းမ်ားမွာလံုး၀ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။

(၈)ႏြားႏို႔ထဲေရကိုအနည္းငယ္ေရာၿပီးပန္းမန္မ်ားအားေလာင္းေပးလွ်င္မည့္သည့္ပန္းမန္မဆိုရွင္ရွင္သန္သန္ရွိလာပါလိမ့္မည္။

(၉)ႏြားႏို႔အၾကြင္းအက်န္ျဖင့္သားေရဖိနပ္(သို႔)အျခားသားေရထည္မ်ားကိုတိုက္ေပးလွ်င္သားေရမ်က္ႏွာျပင္ကို
မကြမအက္ေအာင္ကာကြယ္ႏိုင္မည့္အျပင္သားေရထည္မ်ားကိုလည္းႏူးညံ့လွပလာေစမည္။

(၁၀)အ၀တ္စျဖင့္ႏြားႏို႔ကိုတို႔ျပီးပရိေဘာဂမ်ားကိုတိုက္ေပးလွ်င္အညစ္အေၾကးကိုကၽြတ္ေျပာင္လက္လာေစမည္။

post by နွင္းဆီဖူးေလးမ်ား-Love BUDS

Thursday, 30 May 2013

အသားအေရ ထိန္းနည္း (၈)မ်ိဳး၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္


ဘယ္အသက္ရြယ္ပဲ ေရာက္ေရာက္ အသားအေရ က်န္းမာျပီး ၾကည့္ေကာင္း ေနေစဖို႔ ေအာက္ပါ ျမန္ဆန္ ထိေရာက္တဲ့ အလြယ္နည္းေတြရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ေတြကို ေဖာ္ျပ လိုက္ပါတယ္။
အသားအေရ ထိန္းနည္း (၁) အသားအေရ ထိခိုက္ေစေသာ အမႈအက်င့္မ်ား ေရွာင္ရွားျခင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္-
အသားအေရ ထိခိုက္ေစ တဲ့ ေဆးလိပ္ ေသာက္တာ၊ ေနပူဆာ လံႈ တာနဲ႔ အရက္ေသာက္ တာတို႔လို အသား အေရထိခိုက္ ေစတဲ့ အမူအက်င့္ သံုးရပ္ ကို ေရွာင္သင့္ ပါတယ္။ ေနပူထဲကို မျဖစ္ မေန သြားရတဲ့ အခါ SPF ပါတဲ့ ေနကာ ခရင္မ္ကို လိမ္းေပး သင့္ပါတယ္။ ေဆး လိပ္ေသာက္ တာနဲ႔ အရက္ကို အလြန္အ မင္းေသာက္ တာေတြက အသားအေရ ကို ထိခိုက္ေစတဲ့ အျပင္ အသက္အႏၱရာယ္ ကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ ေနပါတယ္။
အသားအေရ ထိန္းနည္း (၂) မ်က္နွာကို တစ္ေန႔ နွစ္ၾကိမ္ သန္႔စင္ျခင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္-
မ်က္နွာနွင့္ လည္ပင္းကို ပံုမွန္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ ေပးတာေၾကာင့္ အေရျပား ထိခိုက္ေစတဲ့ အညစ္အေၾကး၊ ဖုန္မႈန္႔ေတြကို ကင္းစင္ေစ႐ံုသာမက အ ေရျပားကို ၾကည္လင္ဝင္းပ လာေစပါတယ္။ အသားအေရ ထိန္းနည္း (၃) မ်က္နွကို လက္ျဖင့္ ထိေတြ႔မႈ မရိွျခင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ - လက္ဆိုတာ မ်က္ႏွာျပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္တဲ့ အ ရာျဖစ္လို႔ လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွာ အညစ္ပတ္ ဆံုးအဂၤါ အစိတ္အပိုင္းလို႔ေတာင္ တင္စား ေခၚေဝၚၾကပါတယ္။ ဒီလို ညစ္ပတ္ေနတဲ့ လက္နဲ႔ မ်က္စိကို ပြတ္တဲ့အခါ၊ ေမးေစ့ ကို ထိေတြ႕တဲ့အခါ၊ ပါးျပင္ကို အုပ္မိုးၿပီး ကိုင္တဲ့အခါ သင့္လက္က ပိုးေတြကို မ်က္ ႏွာျပင္ဆီေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္သလို ျဖစ္ေစပါတယ္။
အသားအေရ ထိန္းသိမ္းနည္း (၄) အယ္လ္ကိုေဟာ ေရွာင္ျခင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ -
အရက္ကို မေသာက္ တာ အေကာင္းဆံုးပါ။ မေနႏိုင္ပါက သင့္ အသားအေရ က်န္းမာလွပေရးအတြက္ အယ္လ္ကိုေဟာကို အနည္းဆံုး ပမာဏ ေသာက္ပါ။ အရက္ကို အလြန္အမင္း ေသာက္သံုး တာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာအေရ ျပားအေပၚယံ လႊာနဲ႔ ကပ္ေနတဲ့ ေသြးေၾကာ ေတြကို က်ယ္ေစႏိုင္ပါတယ္။
အသားအေရထိန္းသိမ္းနည္း (၅) အဆီမ်ားကို ကင္းစင္ေစျခင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ -
မ်က္ႏွာေပၚက အဆီ ပိုေတြ ကင္းစင္ေစဖို႔ရာအတြက္ ေပါင္ဒါ မႈန္႔ လိမ္းေပးပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဆီစုပ္ တဲ့ စကၠဴနဲ႔ သုတ္ေပးပါ။ အဆီျပန္တဲ့ အ သားအေရအတြက္ အဆီပါဝင္တဲ့ ေပါင္ ဒါကို ေရွာင္ပါ။
အသားအေရထိန္းသိမ္းနည္း (၆) နွုးညံ့ေသာ မ်က္ဝန္းတစ္ဝိုက္ကို ပြတ္သပ္မႈ မျပဳျခင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ -
မ်က္ႏွာအသားအေရ အထူးသျဖင့္ မ်က္ဝန္းတစ္ဝိုက္ အေရျပား ေနရာက အလြန္႔အလြန္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ လြန္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မ်က္ဝန္းတစ္ ဝိုက္ မိတ္ကပ္လိမ္းရင္လည္း ညင္ညင္သာ သာပြတ္သပ္ၿပီး လိမ္းသင့္ပါတယ္။ မ်က္ စိယားယံေနရင္ မ်က္ဝန္းတစ္ဝိုက္ကို ေအးျမတဲ့ ပိတ္စ ဒါမွမဟုတ္ ေရခဲဝတ္ကပ္ ေပးပါ။
အသားအေရ ထိန္းသိမ္းနည္း (၇) အသားအေရ ထိန္းပစၥည္း အမ်ိဳးအစားမ်ားကို သံုးျခင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ -
အသားအေရထိန္း ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဝယ္ၿပီးသံုးရင္ ပါဝင္ ပစၥည္းေတြက တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု အဟန္႔အ တားျဖစ္ေစတာ၊ ဓာတ္မတည့္မႈ ျဖစ္ေစတာ နဲ႔ အာနိသင္ကို ယုတ္ေလ်ာ့ ေစတာတို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး ရလဒ္ လိုခ်င္ရင္ အတူေပါင္းစပ္ သံုးႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္စပ္ထုတ္ လုပ္ထားတဲ့ အသားအေရ ထိန္းပစၥည္းေတြကို သံုးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္သူရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အရ သံုးပါ။
အသားအေရ ထိန္းသိမ္းနည္း(၈)စပ်စ္ဆီသံုးျခင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ -
အသားအေရ ထိန္းသိမ္း ေရးအတြက္ ေခြ်းေပါက္က်ဥ္းေဆးရည္ (Toner)ထဲမွာ စပ်စ္ဆီ လက္ဖက္စား ဇြန္းတစ္ဇြန္း ထည့္သံုးပါ။ စပ်စ္ဆီဟာ အေရျပားဆဲလ္ ေတြကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေပးတာနဲ႔ အားျဖည့္တာေတြကို လုပ္ ေဆာင္ေပးတဲ့ အတြက္ အိုမင္းမႈတားဆီ ၾကည္အေနနဲ႔ အသံုးဝင္ ပါတယ္။

ဇြန္
BY GOOD HEALTH

Tuesday, 28 May 2013

ကြမ္းစားျခင္းေၾကာင့္ ေ၀ဒနာခံစားေနရသူမ်ားကို နမူနာယူသင့္ျပီ


 •  ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊(၄၂)ရပ္ကြက္ရွိ က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ားအၾကားတြင္ ေဆာက္ထားေသာ အိမ္ေလးတစ္လံုး ထဲ၌ အသက္ (၄၀)အရြယ္ ကိုေမာင္၀င္းတစ္ေယာက္ လွဲေနသည္။ သူက အသက္ကို ၿဖည္းညွင္းစြာ ရႈရင္းမွ ငယ္စဥ္ ကေလးဘ၀ကပင္ အဘိုးျဖစ္သူကို ကြမ္း၀ယ္ေပးရာမွစၿပီး (၉)ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ကြမ္းစားတတ္ လာခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။ သူ အသက္(၄၀) အရြယ္မွာေတာ့ အစာမ်ိဳလမ္းေၾကာင္းကင္ဆာ ေ၀ဒနာကို ခံစားေနရေပၿပီ။

  လြန္ခဲ့ေသာ (၁)ႏွစ္ခန္႔မွစကာ လည္ေခ်ာင္းမ်ားနာလာျခင္းႏွင့္ ခံတြင္းပ်က္ျခင္းစသည့္ လကၡဏာမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရးမေၿပလည္မႈေၾကာင့္ ေ၀ဒနာမ်ား ခံစားရၿပီး (၅)လေက်ာ္ ၾကာမွသာ ေဆးစစ္မႈခံရာမွ အစာမ်ိဳလမ္းေၾကာင္းကင္ဆာျဖစ္ေနသည္ကို သိခဲ့ရေၾကာင္း ၄င္းကဆုိသည္။ထို႔ေႀကာင္႔ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသည္အထိ ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္ဆိုသည္႔ အခ်က္သည္ ေငြေၾကးပမာဏ တတ္ႏိုင္သည့္ အေပၚတြင္သာ မူတည္ေနေႀကာင္း ကိုေမာင္၀င္းက ေၿပာသည္။

  အစာမ်ိဳလမ္းေၾကာင္း ကင္ဆာ ခံစားေနရၿခင္းမွာ ကြမ္းစားၿခင္းေႀကာင္႔ ၿဖစ္သည္ဟု ေဆးစစ္ခ်က္ အေၿဖအရ သိလိုက္ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ စြဲၿမဲစြာစားခဲ့သည့္ ကြမ္းယာမ်ားကိုသာ အျပစ္တင္ေန မိေတာ႔သည္။

  “အခုေတာ့ ကြမ္းရဲ႕ဆိုးက်ိဳးေတြကိုခံစားေနရပါၿပီ ။ ေရာဂါျဖစ္ေတာ့ အလုပ္လည္း မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ မိသားစု တာ၀န္ေတြလည္း မေက်ပြန္ႏိုင္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္” ဟု ကိုေမာင္၀င္းက ေၿပာသည္။ သူ က်န္းမာေရးေကာင္းေနစဥ္က ဆိုကၠားနင္းျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳၿပီး သားသမီး(၅)ေယာက္ကို ရွာေဖြေကၽြးခဲ႔ရေၾကာင္း ေၿပာသည္။

  ဦးေမာင္၀င္းအေနၿဖင္႔ လြန္ခဲ့သည့္ (၃)လမွစ၍ အလုပ္မလုပ္ ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ မိသားစုစား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ႔ရသည့္အတြက္ (၉)တန္းေက်ာင္းသားၿဖစ္သည္႔ သားအႀကီးဆုံးမွာ ဖခင္ေနရာတြင္ ၀င္၍ ဆိုကၠားနင္းျခင္းျဖင့္ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေျဖရွင္းေနရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

  “ ကၽြန္ေတာ္က အရင္လို မိသားစုအတြက္ ရွာမေပးႏိုင္တဲ႔အၿပင္ ကၽြန္ေတာ္႔ေႀကာင္႔္ မိသားစုအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးတစ္ခု ပိုေနတဲ႔အတြက္ မိသားစုကိုလည္း အားနာလွပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့လို မျဖစ္ေအာင္လည္း လူတိုင္း ကြမ္းစားတာကို ဆင္ျခင္ေစခ်င္တယ္။ သင္ခန္းစာယူေစခ်င္တယ္ ” ဟုဆိုသည္။

  ရန္ကုန္သြားေဆးတကၠသိုလ္၏ သုေတသနျပဳခ်က္အရ (၁)ႏွစ္လွ်င္ သြားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ (၉၀၀၀)၀န္းက်င္ရွိၿပီး ၄င္းတို႔အထဲမွ ခံတြင္းကင္ဆာျဖစ္ပြားသူဦးေရမွာ (၂၅၀)၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါခံတြင္းကင္ဆာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆးကုသမႈခံယူသူဦးေရမွာ (၂၅)ေယာက္၀န္းက်င္သာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

  အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြင္း ခံတြင္းကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈသုေတသနအဖြဲ႔အား တင္ျပရန္အတြက္ ရန္ကုန္ သြားေဆးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေဆးသုေတသီမ်ားပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ျမန္မာျပည္တစ္ျပည္လုံး၌ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ခံတြင္းကင္ဆာသုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

  ကြမ္းစားျခင္းေၾကာင့္ သြားကိုအေရာင္ညစ္ေစျခင္း၊ ေၾကြလႊာျပဳန္းတီးေစျခင္း၊ ေမးရိုးအဆစ္ေရာဂါရျခင္း၊ သြားေက်ာက္တည္ကာ သြားဖုံးေ၀ဒနာခံစားရျခင္းတို႔အျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးအျဖစ္ ခံတြင္းကင္ဆာ၊ ပါးစပ္ကင္ဆာ၊ အစာမ်ိဳလမ္းေၾကာင္းကင္ဆာႏွင့္ အသည္းကင္ဆာမ်ားအား ျဖစ္ပြားေစၿပီး ၄င္းကင္ဆာမ်ား ျဖစ္ပြားပါက အသက္ရွင္ႏိုင္ေျခမွာ (၆၀)%ထက္ မပိုေၾကာင္း သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆးပညာရွင္မ်ားကဆိုသည္။

  “ ကြမ္းကို ေတာက္ေလွ်ာက္စားပါမ်ားရင္ သြားက်င္လာမယ္။ အစပ္မစားႏိုင္တာေတြ၊ လွ်ာထူတာေတြျဖစ္ၿပီး အရသာကို ေကာင္းေကာင္းမခံစားႏိုင္ေတာ့ဘူး" ဟု မေကြးၿမိဳ႕မွ သြားႏွင့္ခံတြင္းဆိုင္ရာဆရာ၀န္ ဦးထြန္းေဇာ္ကေျပာသည္။

  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေဆးရြက္ႀကီးေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာ (၇၀%)ခန္႔ရွိကာ ကြမ္းယာထဲ၌ ေဆးရြက္ႀကီးထည့္၍ စားသုံးေသာသူမ်ားတြင္ သြားႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာအား ခံစားရၿပီး အဆိုပါသြားႏွင္႔ ပတ္သက္သည့္ေရာဂါမ်ားခံစားရသူမ်ား၏ ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔သည္ ကြမ္းစားျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္ဟု သြားဘက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္မ်ားက ဆိုသည္။

  "ခံတြင္းသန္႔ေဆးနဲ႔ ငုံေပးတာေတြ, ကြမ္းခ်ိဳးကို ေဆးေပးတဲ့ သီးသန္႔သြားေဆးေပးခန္းေတြလိုမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ " ဟုဆက္ေျပာသည္။

  လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ကြမ္းစားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမရွိေသာ္လည္း ေဆးရုံမ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕တြင္ ကြမ္းမစားရန္ သတ္မွတ္ထားၿခင္း၊ ကြမ္းတံေတြးကို စည္းကမ္းမဲ႔ စြန္႔ၿခင္းအတြက္ ဒဏ္ေငြ(၅၀၀၀)က်ပ္အထိ ေပးေဆာင္ရန္ ဒဏ္ေႀကး သတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ိဳးကို ေဆးရုံအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားမွ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထားၾကသည္။

  “အမ်ားျပည္သူကလည္း ကြမ္းစားရင္ ဒီလိုျဖစ္ႏိုင္ပါလားဆိုၿပီး ဆင္ျခင္မယ္, က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔ အေနနဲ႔လည္း ျပည္သူေတြကို ကြမ္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ က်န္းမာေရးအသိပညာ ေပးတာေတြ၊ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္တာေတြ လုပ္ေပးသင့္တယ္” ဟုဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းမွ သြားႏွင့္ခံတြင္းဆရာ၀န္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

  ျပည္တြင္းစာနယ္ဇင္းတစ္ခုတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အသက္(၃၀)အရြယ္ ကိုထြန္းထြန္း ဆိုသူကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းက ကြမ္းစားေနစဥ္ အသက္ရႈၾကပ္ကာတက္သြားျခင္းမ်ိဳး ကိုယ္ေတြ႔ ႏွစ္ႀကိမ္ ႀကဳံခဲ့ဖူးေၾကာင္းဆိုသည္။

  “ကြမ္းစားေနတုန္း လည္ေခ်ာင္းထဲမွာ ကြမ္းဖတ္ဆို႔ၿပီး တက္သြားတာ၊ေဘးနားမွာလူရွိေနလို႔ ေတာ္ေသးတယ္။ လူသာမရွိရင္ အသက္အႏၱရာယ္ကိုေတာင္ စိုးရိမ္ရတယ္လို႔ ဆရာ၀န္က ေျပာတယ္” ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

  ကြမ္းစားေသာယဥ္ေက်းမႈမွာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း(၂၀၀၀)ခန္႔မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ကမၻာတ၀ွမ္းလုံးတြင္ ခံတြင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားေနသူ ခန္႔မွန္းေျခဦးေရမွာ ႏွစ္စဥ္(၃၉၀,၀၀၀) သို႔မဟုတ္ (၅၈%) ရွိၿပီးအိႏၵိယတိုက္ငယ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတို႔၌ အဓိကျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကြမ္းစားမ်ားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခံတြင္း၊လည္ေခ်ာင္းႏွင့္အစာျပြန္ကင္ဆာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏႈန္း ျမင့္မားေၾကာင္း၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာကင္ဆာသုေတသနအဖြဲ႔(IARC) အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ကြမ္းကိုေဆးအျဖစ္သုံးျခင္းႏွင့္ ကြမ္းစားျခင္းဓေလ့ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ သည္နွင့္ပတ္သက္၍ “ ျမန္မာအစတေကာင္းက" ဟု ဆိုရိုးရွိခဲ့သည့္အတိုင္း တေကာင္းေခတ္ဦးအခ်ိန္က တေကာင္းမင္းမ်ား လက္ထက္တြင္ ကြမ္းစားျခင္းအေလ့အထရွိခဲ့ကာ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ အစ ျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု ယူဆေၾကာင္းကို ဆရာႀကီးဒဂုန္နတ္ရွင္၏ " ျမန္မာ့ရိုးရာကြမ္းဓေလ့ " စာအုပ္တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

  ကြမ္းရြက္ႀကီးသည္ ေဆးဖက္၀င္ အရြက္အမ်ိဳးအစားထဲ၌ ပါရွိေသာ္လည္း ကြမ္းသီး၊ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားတြင္ ႏိုက္ထရိုစမင္း၊ အလ္ကာလြဳိက္ႏွင့္ ပိုလီဖီေနာဓါတ္မ်ား အပါအ၀င္ ကင္ဆာ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ျဒပ္ေပါင္းအမ်ိဳး(၃၀)ခန္႔ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ထုံးမွ ခံတြင္းသားမ်ားကို ေလာင္ေစကာ ထိုမွတဆင္႔ ကင္ဆာျဖစ္ေစေသာဓါတ္မ်ား အထဲစိမ့္၀င္ႏိုင္ေအာင္ အားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သြားဘက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားက ဆိုသည္။

Sunday, 26 May 2013

ခါးနာ ဒူးနာ မခက္ပါ


 Photo: ခါးနာ ဒူးနာ မခက္ပါ
Sunday, May 26, 2013

ခါးနာ ဒူးနာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္

ပထမ ေရေႏြးကို ပြက္ပြက္ဆူေအာင္တည္ပါ၊


ေရေႏြးဆူလွ်င္ ၄င္းေရေႏြးအိုးထဲသို႔ ဘဲဥ-တလံုးကို ထည့္ျပဳတရမည္၊
ဘဲဥကို ေရေႏြးအိုးထဲသို႔ ထည့္ျပီးသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းပင္ တစ္, ႏွစ္, သံုး, ေလး, ငါး-------တရာအထိ ေရတြက္ပါ။
ေရတြက္၍ တရာျပည့္သည္ႏွင့္ ဘဲဥကို ေရေႏြးအိုးထဲမွ ျပည္လည္ ဆယ္ယူရပါမည္။

ထို႔ေနာက္ ဘဲဥျပဳတ္ကို ပန္းကန္တလံုးထဲ ေဖာက္ထည့္ပါ၊ ျပီးလွ်င္ သႀကားသင့္ရံု (စားေကာင္းရံု) ထည့္ျပီး
သမေအာင္ ေမႊေပးပါ၊ အျခားဘာမွ ထည့္စရာ မလိုပါ၊
၄င္းဘဲဥကို ကုန္ေအာင္ စားသံုးရမည္။

ထိုနည္းအတိုင္း ေန႔စဥ္ ဘဲဥတလံုးစီ စားသံုးရမည္၊ အနည္းဆံုး မိမိအသက္၏ တ၀က္ အလံုးေရအထိ စားသံုးရမည္၊ ( ဥပမာ ) အသက္ ၄၀-ႏွစ္ရွိလွ်င္ အနည္းဆံုး ဘဲဥ အေလံုးေရ (၂၀ ) စားသံုးရမည္၊
ထိုထက္ မ်ားမ်ားစားသံုးႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ စားသံုးျခင္းျဖင့္ ခါး-ဒူးတို႔တြင္ ရိုးတြင္းျခင္ဆီ ခန္းေျခာက္ျခင္းကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးျပီး ခါးနာ ဒူးနာမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားပါလိမ့္မည္။

အိမ္သူ Facebook
ခါးနာ ဒူးနာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ပထမ ေရေႏြးကို ပြက္ပြက္ဆူေအာင္တည္ပါ၊
ေရေႏြးဆူလွ်င္ ၄င္းေရေႏြးအိုးထဲသို႔ ဘဲဥ-တလံုးကို ထည့္ျပဳတ္ရမည္၊
ဘဲဥကို ေရေႏြးအိုးထဲသို႔ ထည့္ျပီးသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းပင္ တစ္, ႏွစ္, သံုး, ေလး, ငါး--တရာအထိ ေရတြက္ပါ။
ေရတြက္၍ တရာျပည့္သည္ႏွင့္ ဘဲဥကို ေရေႏြးအိုးထဲမွ ျပည္လည္ ဆယ္ယူရပါမည္။

ထို႔ေနာက္ ဘဲဥျပဳတ္ကို ပန္းကန္တလံုးထဲ ေဖာက္ထည့္ပါ၊ ျပီးလွ်င္ သႀကားသင့္ရံု (စားေကာင္းရံု) ထည့္ျပီး
သမေအာင္ ေမႊေပးပါ၊ အျခားဘာမွ ထည့္စရာ မလိုပါ၊၄င္းဘဲဥကို ကုန္ေအာင္ စားသံုးရမည္။

ထိုနည္းအတိုင္း ေန႔စဥ္ ဘဲဥတလံုးစီ စားသံုးရမည္၊ အနည္းဆံုး မိမိအသက္၏ တ၀က္ အလံုးေရအထိ စားသံုးရမည္၊ ( ဥပမာ ) အသက္ ၄၀-ႏွစ္ရွိလွ်င္ အနည္းဆံုး ဘဲဥ အေလံုးေရ (၂၀ ) စားသံုးရမည္၊
ထိုထက္ မ်ားမ်ားစားသံုးႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ စားသံုးျခင္းျဖင့္ ခါး-ဒူးတို႔တြင္ ရိုးတြင္းျခင္ဆီ ခန္းေျခာက္ျခင္းကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးျပီး ခါးနာ ဒူးနာမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားပါလိမ့္မည္။

အိမ္သူ Facebook

မုန္လာဥနီ၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား


-ဘီတယ္ကယ္ရိုတင္း၊ ဖိုင္ဘာအမွ်င္၊ Anti Oxidant, Vitamin A, C, K ႏွင့္ Potassium ၾကြယ္၀စြာ ပါ၀င္သည္။

-တစ္ရက္လွ်င္ 1.7 to 2.7 mg ဘီတာ ကယ္ရိုတင္းကို စားပါက ကင္ဆာ အမ်ားစု၊ အထူးသျဖင့္ အဆုတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ၄၀% ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ မုန္လာဥနီ၌ ပါေသာ ဖိုင္ဘာက အူမႀကီးကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကိ္ု ၂၄% ေလ်ာ့ေစသည္။ မုန္လာဥနီ အစိမ္းစားသူ မိန္းမမ်ားသည္ မစားေသာ မိန္းမမ်ားထက္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈကို ၅ဆမွ ၈ ဆအထိ ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္သည္။

-တစ္ရက္လွ်င္ မုန္လာဥနီ (၇)ေအာင္စႏွင့္ (၃)ပတ္စားပါက Cholesterol ကို ၁၁% ေလ်ာ့ေစသည္။

-Heart Attack ရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္။

Read Mroe == > http://myawady.com.mm/health/knowledge/item/11043-2013-04-07-14-10-05
Photo: မုန္လာဥနီ၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား 
************************************
-ဘီတယ္ကယ္ရိုတင္း၊ ဖိုင္ဘာအမွ်င္၊ Anti Oxidant, Vitamin A, C, K ႏွင့္ Potassium ၾကြယ္၀စြာ ပါ၀င္သည္။

-တစ္ရက္လွ်င္ 1.7 to 2.7 mg ဘီတာ ကယ္ရိုတင္းကို စားပါက ကင္ဆာ အမ်ားစု၊ အထူးသျဖင့္ အဆုတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ၄၀% ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ မုန္လာဥနီ၌ ပါေသာ ဖိုင္ဘာက အူမႀကီးကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကိ္ု ၂၄% ေလ်ာ့ေစသည္။ မုန္လာဥနီ အစိမ္းစားသူ မိန္းမမ်ားသည္ မစားေသာ မိန္းမမ်ားထက္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈကို ၅ဆမွ ၈ ဆအထိ ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္သည္။

-တစ္ရက္လွ်င္ မုန္လာဥနီ (၇)ေအာင္စႏွင့္ (၃)ပတ္စားပါက Cholesterol ကို ၁၁% ေလ်ာ့ေစသည္။

-Heart Attack ရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္။

Read Mroe == > http://myawady.com.mm/health/knowledge/item/11043-2013-04-07-14-10-05

Friday, 17 May 2013

ေခါင္းကုိက္ျခင္းအတြက္ သဘာ၀ ကုထုံး ေနာ္

ေခါင္းကုိက္ျခင္းအတြက္ သဘာ၀ ကုထုံး ေနာ္ !!!!
ငါးမိနစ္အတြင္း ပဲ.... မင္း ေခါင္းကိုက္တာ သက္သာ သြားမွာ
ႏွာေခါင္းမွာ ဘယ္ဘက္ျခမ္း နဲ ့ညာဘက္ျခမ္းဆုိတာ ရွိပါတယ္
ကၽြန္ေတာ္တုိ ့က ႏွစ္ခု စလုံးကို အသက္ရႈသြင္းဖုိ ့နဲ ့ရႈထုတ္ဖုိ ့သုံးရပါတယ္
အမွန္တကယ္မွာေတာ့ .... သူတုိ ့က မတူကြဲျပားၾကပါတယ္
သူတုိ ့ရဲ ့မတူညီကြဲျပားမႈေတြ ကုိ မင္း ခံစားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္

ႏွာေခါင္း ညာဘက္ေပါက္ က ေန(sun) ကုိ ကိုယ္စားျပဳပါတယ္
ႏွာေခါင္း ဘယ္ဘက္ေပါက္ က လ(moon) ကုိ ကုိယ္စားျပဳပါတယ္

ေခါင္းကိုက္ေနစဥ္မွာ ...
ညာဘက္ ႏွာေခါင္းကုိ ပိတ္ၾကည့္လုိက္ပါ
ျပီးေတာ့ ဘယ္ဘက္ ႏွာေခါင္း နဲ ့ပဲ အသက္ ရႈ ပါ
ငါးမိနစ္ၾကာ တဲ့ အခါ .... မင္း ေခါင္းကိုက္ သက္သာတာကို ေတြ ့ရပါလိမ့္မယ္

မင္း ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ တဲ့အခါမ်ိဳးမွာေတာ့ ... ဒီ နည္းကို ေျပာင္းျပန္ သုံးၾကည့္လုိက္ ရုံပါပဲ...
ဘယ္ဘက္ ႏွာေခါင္းကုိ ပိတ္ၾကည့္လုိက္ပါ
ျပီးေတာ့ ညာဘက္ ႏွာေခါင္း နဲ ့ပဲ အသက္ ရႈ ပါ
ခဏ အၾကာမွာ ..... မင္းစိတ္က Refresh တစ္ဖန္ ျပန္လန္းဆန္း လာတာကို မင္း ...ခံစားရပါလိမ့္မယ္

ႏွာေခါင္း ညာဘက္ျခမ္းက အပူ နဲ ့သက္ဆုိင္ပါတယ္ .... ဒါ့ေၾကာင့္ အလြယ္တကူ အပူခ်ိန္တက္ ႏုိင္ပါတယ္
ဘယ္ဘက္ျခမ္းက အေအး နဲ ့သက္ဆုိင္ပါတယ္

အမ်ိဴးသမီး အမ်ားစုက ဘယ္ဘက္ႏွာေခါင္း နဲ ့ အသက္ရႈထုတ္လုပ္တာ မ်ားပါတယ္
ဒါ့ေၾကာင့္ သူတုိ ့ေတြ က အပူခ်ိန္က် တာ၊ ေအးကိုင္းတာ ျမန္ပါတယ္
အမ်ိဳးသား အမ်ားစုကေတာ့ အလုပ္လုပ္ေန စဥ္ေတြ မွာ ....ညာဘက္ ႏွာေခါင္း နဲ ့အသက္ရႈတာမ်ားပါတယ္

မင္းဒါကို သတိထားမိသလား ???? မင္း အိပ္ရာက ႏုိးလာရင္.... ႏွာေခါင္း ဘယ္ဘက္ျခမ္း နဲ ့အသက္ရႈ ရတာ ပုိေကာင္းသလဲ ?
ဘယ္ လား ? ညာ လား ?

အကယ္လုိ ့ ဘယ္ဘက္က ရႈရတာ ပုိ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေနျပီး မင္းဟာ ပင္ပန္းေန တယ္ဆုိပါေတာ့
ဒါဆုိရင္ ..... မင္းရဲ ့ဘယ္ႏွာေခါင္း ကို ပိတ္ျပီး .... ညာ ဘက္ ႏွာေခါင္း နဲ ့ အသက္ ရႈလုိက္ပါ
မင္း လွ်င္ျမန္စြာ လန္းဆန္း လာပါ လိမ့္မယ္ ( ဒါက အိပ္ရာ ထထ ခ်င္း မလန္း မဆန္း ျဖစ္ေန တဲ ့သူေတြ အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါ လိမ့္မယ္ )

မင္း အဆက္မျပတ္ ေခါင္းကိုက္တာေတြ ကို ခံစားဖူးလား ?
ဒီ အသက္ရႈ ကုထုံး နဲ ့ ၾကိဳးစားၾကည့္လုိက္ စမ္းပါ !!!!!!

ညာ ႏွာေခါင္းကို ပိတ္.... ဘယ္ ႏွာေခါင္းနဲ ့ရႈ
မင္းေခါင္းကိုက္တာ သက္သာသြား လိမ့္မယ္
ဒီ ေလ ့က်င့္ခန္းကို တစ္လ ေလာက္ စြဲလုပ္ၾကည့္ပါ

ဘာလုိ ့ မလုပ္ႏုိင္ရမွာ လဲ ?
ဒါ သဘာ၀ ကုထုံးေလ .... ေဆး၀ါးကုသမႈေတြ မွ မပါတာ .... !!!!!!

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

Credit to စိတ္ကူးေပ်ာ္ရာ

မည္းေနတဲ့ တံေတာင္ ဆစ္ေၾကာင္႕ စိတ္ မညစ္နဲ့


မည္းေနတဲ့ တံေတာင္ ဆစ္ေၾကာင္႕ စိတ္ မညစ္နဲ့

ကိုရီးယား ကားေတြ ေခတ္စား လာတာနဲ႔ အမွ် ကိုရီးယား ဖက္ရွင္ ေတြ ကိုရီးယား အလွကုန္ ေတြ ေခတ္စားလာၿပီး ေယာက်ာ္းေလးေတြ ေရာ မိန္းကေလးပါ ကိုရီးယားစ တိုင္လ္ေလးေတြျပင္ဆင္လာၾကပါ တယ္။ ဒီလိုျပင္ဆင္လာၾကရာမွာ မ်က္ႏွာေလးကို မိတ္ကပ္ေဖြးေန ေအာင္လိမ္းၿပီး ဖက္ရွင္က်ေအာင္ ဝတ္လိုက္ရင္ Perfect ျဖစ္သြားၿပီ လို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ထင္ေန ၾကတယ္။ ခႏၶာကိုယ္အသားအေရ ကို ဂ႐ုစိုက္ဖို႔ေမ့ေနၾကတယ္။ လူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တံေတာင္ ဆစ္နဲ႔ ဒူးေခါင္းမွာ မည္းညစ္ၿပီး အသားအေရာင္မညီမညာျဖစ္ေန ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စကတ္ တိုဝတ္တဲ့မိန္းကေလးေတြနဲ႔ ေဘာင္းဘီတိုဝတ္တဲ့ေယာက်ာ္း ေလးေတြအတြက္ေတာ့ ျပႆနာ တစ္ရပ္ပဲေပါ႔။မ်က္ႏွာမွာ မိတ္ ကပ္ေဖြးေနေအာင္လိမ္း၊ ဖက္ရွင္ က်ေအာင္ဝတ္ထားေပမယ့္ တံ ေတာင္ဆစ္နဲ႔ ဒူးေခါင္းကမည္းညစ္ ေနေတာ့ ၾကည့္လို႔ေကာင္းပါ႔မ လား။
တံေတာင္ဆစ္၊ ဒူးေခါင္းမည္း ရျခင္းအေၾကာင္းရင္း
အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ တံ ေတာင္ဆစ္နဲ႔ဒူးေခါင္းကို အလြန္အ ကြ်ံအသံုးျပဳလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ စားပြဲခံု မွာ တံေတာင္ဆစ္နဲ႔ အၾကာႀကီး ေထာက္ထားတာတို႔၊ ဒူးအၾကာႀကီး ေထာက္တာတို႔ အဲဒီလို ကိုယ္႐ုတ္ တရက္သတိမထားမိလိုက္တဲ့အ ေၾကာင္းေလးေတြေၾကာင့္ေပါ႔။

ဒီတံေတာင္ဆစ္၊ ဒူးေခါင္းက အမည္းကြက္ေတြေပ်ာက္ကင္းၿပီး လွပတဲ့အသားအေရကိုရရွိေစဖို႔ အ ခုေျပာျပမယ့္ ေငြအကုန္အက်သက္ သာၿပီး တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ပံုမွန္သာ လုပ္ေပးသြားဖို႔လိုအပ္မယ့္နည္း လမ္းေလးေတြကို စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ လား။
ကုသမႈ(၁)
သံပရာရည္၊ ဆားနဲ႔ သၾကား ညိဳတို႔ကိုေရာစပ္ၿပီး မည္းညစ္ေန တဲ့ တံေတာင္နဲ႔ဒူးေခါင္းမွာ ျငင္ျငင္ သာသာေလးပြတ္ေပးပါ။ သံပရာ ရည္ဟာ သဘာဝေခ်းခြ်တ္ႏိုင္စြမ္း ရွိတဲ့အတြက္ အသားအေရကိုၾကည္ လင္ေစၿပီး အသားညိဳနဲ႔ဆားက ေတာ့ အစိုဓာတ္ကိုျပန္လည္ျဖည့္ တင္းေပးပါတယ္။ ဆားကလည္း အံဩစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အသားအေရကိုသန္႔ရွင္းေစတဲ့သ ဘာဝေခ်းခြ်တ္ပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္။ သၾကားညိဳက အေရျပားဆဲလ္အ ေသေတြကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး အသား အေရကိုေတာက္ပေစတဲ့အျပင္ ခႏၶာကိုယ္ေသြးလည္ပတ္ျခင္းကို လည္းလံႈ႕ေဆာ္ေပးပါတယ္။ သ ၾကားရည္က မ်က္လံုးတစ္ဝိုက္မွာ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ အေရးအေၾကာင္း ေတြကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ဒီ အဆင့္ေတြၿပီးသြားတဲ့ေနာက္ အုန္း ဆီအနည္းငယ္ကို တံေတာင္နဲ႔ဒူး ေခါင္းမွာပြတ္လိမ္းေပးပါ။ အုန္းဆီ က အေရျပားမွာကုန္ခမ္းသြားတဲ့ ဗီ တာမင္ေတြကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္း ေပးၿပီး အေရျပားဆဲလ္ေတြကို လံႈ႕ ေဆာ္ေပးပါတယ္။ တစ္ပတ္ကိုႏွစ္ ႀကိမ္ေလာက္ ပံုမွန္လုပ္ေပးႏိုင္ပါ တယ္။
ကုသမႈ(၂)
အာလူးေဖ်ာ္ရည္က သဘာဝ အတိုင္း အမည္းစက္၊ အမည္းကြက္ ေတြကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစ ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ ေဈးႏႈန္းသက္ သာၿပီး ေနရာတိုင္းမွာ အလြယ္တ ကူရရွိႏိုင္တဲ့ပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္။ အာလူးအရည္ကို မည္းညစ္ေျခာက္ ေသြ႕ေနတဲ့တံေတာင္ဆစ္နဲ႔ ဒူး ေခါင္းမွာ ပြတ္လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ အ မည္းကြက္ေတြကို သက္သာေစပါ တယ္။ တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္လုပ္ ေပးမယ္ဆိုရင္ သံုးလအတြင္း အ မည္းကြက္ေတြကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ပါတယ္။
ကုသမႈ(၃)
အလွဆီ (Glycerine) စားပြဲ တင္ဇြန္းတစ္ဝက္၊ ႏြားႏို႔ႏွစ္ဇြန္း၊ န ႏြင္းမႈန္႔စားပြဲတင္ဇြန္းတစ္ဇြန္းရဲ႕ ေလးပံုတစ္ပံုကို ႏွံ႔ေအာင္ေမႊၿပီး တံ ေတာင္နဲ႔ဒူးေခါင္းမွာ ေန႔စဥ္ မိနစ္ (၂၀)ခန္႔ လိမ္းထားေပးပါ။ ထို႔ ေနာက္ေရျဖင့္ေဆးခ်ပါ။ အမည္း ကြက္ေတြကို တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ ကင္းေစၿပီး အေရျပားကို ႏူးညံ့ေစ ပါတယ္။
မည္းေနတဲ့ တံေတာင္ ဆစ္ေၾကာင္႕ စိတ္ မညစ္နဲ့

ကိုရီးယား ကားေတြ ေခတ္စား လာတာနဲ႔ အမွ် ကိုရီးယား ဖက္ရွင္ ေတြ ကိုရီးယား အလွကုန္ ေတြ ေခတ္စားလာၿပီး ေယာက်ာ္းေလးေတြ ေရာ မိန္းကေလးပါ ကိုရီးယားစ တိုင္လ္ေလးေတြျပင္ဆင္လာၾကပါ တယ္။ ဒီလိုျပင္ဆင္လာၾကရာမွာ မ်က္ႏွာေလးကို မိတ္ကပ္ေဖြးေန ေအာင္လိမ္းၿပီး ဖက္ရွင္က်ေအာင္ ဝတ္လိုက္ရင္ Perfect ျဖစ္သြားၿပီ လို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ထင္ေန ၾကတယ္။ ခႏၶာကိုယ္အသားအေရ ကို ဂ႐ုစိုက္ဖို႔ေမ့ေနၾကတယ္။ လူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တံေတာင္ ဆစ္နဲ႔ ဒူးေခါင္းမွာ မည္းညစ္ၿပီး အသားအေရာင္မညီမညာျဖစ္ေန ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စကတ္ တိုဝတ္တဲ့ မိန္းကေလးေတြနဲ႔ ေဘာင္းဘီတို ဝတ္တဲ့ေယာက်ာ္း ေလးေတြအတြက္ေတာ့ ျပႆနာ တစ္ရပ္ပဲေပါ႔။မ်က္ႏွာမွာ မိတ္ ကပ္ေဖြးေနေအာင္လိမ္း၊ ဖက္ရွင္ က်ေအာင္ ဝတ္ထားေပမယ့္ တံ ေတာင္ဆစ္နဲ႔ ဒူးေခါင္းက မည္းညစ္ ေနေတာ့ ၾကည့္လို႔ေကာင္းပါ႔မ လား။
 
တံေတာင္ဆစ္၊ ဒူးေခါင္းမည္း ရျခင္းအေၾကာင္းရင္း
အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ တံ ေတာင္ဆစ္နဲ႔ဒူးေခါင္းကို အလြန္အ ကြ်ံအသံုးျပဳလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ စားပြဲခံု မွာ တံေတာင္ဆစ္နဲ႔ အၾကာႀကီး ေထာက္ထားတာတို႔၊ ဒူးအၾကာႀကီး ေထာက္တာတို႔ အဲဒီလို ကိုယ္႐ုတ္ တရက္သတိမထားမိလိုက္တဲ့အ ေၾကာင္းေလးေတြေၾကာင့္ေပါ႔။

ဒီတံေတာင္ဆစ္၊ ဒူးေခါင္းက အမည္းကြက္ေတြေပ်ာက္ကင္းၿပီး လွပတဲ့အသားအေရကိုရရွိေစဖို႔ အ ခုေျပာျပမယ့္ ေငြအကုန္အက်သက္ သာၿပီး တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ပံုမွန္သာ လုပ္ေပးသြားဖို႔လိုအပ္မယ့္နည္း လမ္းေလးေတြကို စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ လား။
 
ကုသမႈ(၁)
သံပရာရည္၊ ဆားနဲ႔ သၾကား ညိဳတို႔ကိုေရာစပ္ၿပီး မည္းညစ္ေန တဲ့ တံေတာင္နဲ႔ဒူးေခါင္းမွာ ျငင္ျငင္ သာသာေလးပြတ္ေပးပါ။ သံပရာ ရည္ဟာ သဘာဝေခ်းခြ်တ္ႏိုင္စြမ္း ရွိတဲ့အတြက္ အသားအေရကိုၾကည္ လင္ေစၿပီး အသားညိဳနဲ႔ဆားက ေတာ့ အစိုဓာတ္ကိုျပန္လည္ျဖည့္ တင္းေပးပါတယ္။ ဆားကလည္း အံဩစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အသားအေရကိုသန္႔ရွင္းေစတဲ့သ ဘာဝေခ်းခြ်တ္ပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္။ သၾကားညိဳက အေရျပားဆဲလ္အ ေသေတြကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး အသား အေရကိုေတာက္ပေစတဲ့အျပင္ ခႏၶာကိုယ္ေသြးလည္ပတ္ျခင္းကို လည္းလံႈ႕ေဆာ္ေပးပါတယ္။ သ ၾကားရည္က မ်က္လံုးတစ္ဝိုက္မွာ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ အေရးအေၾကာင္း ေတြကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ဒီ အဆင့္ေတြၿပီးသြားတဲ့ေနာက္ အုန္း ဆီအနည္းငယ္ကို တံေတာင္နဲ႔ဒူး ေခါင္းမွာပြတ္လိမ္းေပးပါ။ အုန္းဆီ က အေရျပားမွာကုန္ခမ္းသြားတဲ့ ဗီ တာမင္ေတြကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္း ေပးၿပီး အေရျပားဆဲလ္ေတြကို လံႈ႕ ေဆာ္ေပးပါတယ္။ တစ္ပတ္ကိုႏွစ္ ႀကိမ္ေလာက္ ပံုမွန္လုပ္ေပးႏိုင္ပါ တယ္။
 
ကုသမႈ(၂)
အာလူးေဖ်ာ္ရည္က သဘာဝ အတိုင္း အမည္းစက္၊ အမည္းကြက္ ေတြကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစ ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ ေဈးႏႈန္းသက္ သာၿပီး ေနရာတိုင္းမွာ အလြယ္တ ကူရရွိႏိုင္တဲ့ပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္။ အာလူးအရည္ကို မည္းညစ္ေျခာက္ ေသြ႕ေနတဲ့တံေတာင္ဆစ္နဲ႔ ဒူး ေခါင္းမွာ ပြတ္လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ အ မည္းကြက္ေတြကို သက္သာေစပါ တယ္။ တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္လုပ္ ေပးမယ္ဆိုရင္ သံုးလအတြင္း အ မည္းကြက္ေတြကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ပါတယ္။
 
ကုသမႈ(၃)
အလွဆီ (Glycerine) စားပြဲ တင္ဇြန္းတစ္ဝက္၊ ႏြားႏို႔ႏွစ္ဇြန္း၊ န ႏြင္းမႈန္႔စားပြဲတင္ဇြန္းတစ္ဇြန္းရဲ႕ ေလးပံုတစ္ပံုကို ႏွံ႔ေအာင္ေမႊၿပီး တံ ေတာင္နဲ႔ဒူးေခါင္းမွာ ေန႔စဥ္ မိနစ္ (၂၀)ခန္႔ လိမ္းထားေပးပါ။ ထို႔ ေနာက္ေရျဖင့္ေဆးခ်ပါ။ အမည္း ကြက္ေတြကို တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ ကင္းေစၿပီး အေရျပားကို ႏူးညံ့ေစ ပါတယ္။

Tuesday, 14 May 2013

ခါးနာေသာသူမ်ားအတြက္ အလြယ္ဆံုးကုသနည္း


ခါးနာေသာသူမ်ားအတြက္ အလြယ္ဆံုးကုသနည္း 

အခုနည္းကေတာ့ သေဘာၤရြက္ပါဘဲဗ်ာ လြယ္ကူပါတယ္၊ သေဘၤာရြက္စိမ္းတစ္ရြက္ကို ညအိပ္ခါနီး ေက်ာဘက္အက်ႌ အတြင္းက အသားေပၚမွာ ကပ္ထားၿပီး အိပ္ရမယ္။ ပက္လက္လွဲၿပီး ညအိပ္ပါ။ ခါးထဲက အပူအခိုးေတြ ကို သေဘၤာရြက္က စုပ္ယူပါတယ္။ ကပ္ထားခိုက္မွာ စပ္ရွိန္းရွိန္းခံစားရပါမယ္။ အဲဒီလို ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ မပ်က္မကြက္ လုပ္ရပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ခါးေလ့က်င့္ခန္းကိုလည္း လုပ္ရပါမယ္။ လုပ.္ပံုကေတာ့ မတ္တပ္ရပ္ေနၿပီး ခါးကို ေရွ႕အနည္း ငယ္ ကိုင္းၿပီး ခႏၶာကိုယ္ကို ခါးမွစ၍ ဆန္ေကာ၀ိုင္းသလို လွည့္ပတ္ေပးရပါမယ္။ ဘယ္ျပန္ညာျပန္ (၁၀)

ႀကိမ္ေလာက္ အလိုက္သင့္ သက္သက္သာသာ လွည့္၀ိုက္ေပးရပါမယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ေတာ့ ခါး႐ိုး၊ ခါးဆစ္က အေၾကာအရြက္ေတြ ပြင့္လာၿပီး အေညာင္းအကိုက္ သက္သာလာပါလိမ့္မယ္။ တစ္ေန႔မွာ ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ ေလ့က်င့္လုပ္ၾကည့္ပါ။

အျဖဴေရာင္မီဒီယာ


အခုနည္းကေတာ့ သေဘာၤရြက္ပါဘဲဗ်ာ လြယ္ကူပါတယ္၊ သေဘၤာရြက္စိမ္းတစ္ရြက္ကို ညအိပ္ခါနီး ေက်ာဘက္အက်ႌ အတြင္းက အသားေပၚမွာ ကပ္ထားၿပီး အိပ္ရမယ္။ ပက္လက္လွဲၿပီး ညအိပ္ပါ။ ခါးထဲက အပူအခိုးေတြ ကို သေဘၤာရြက္က စုပ္ယူပါတယ္။ ကပ္ထားခိုက္မွာ စပ္ရွိန္းရွိန္းခံစားရပါမယ္။ အဲဒီလို ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ မပ်က္မကြက္ လုပ္ရပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ခါးေလ့က်င့္ခန္းကိုလည္း လုပ္ရပါမယ္။ လုပ.္ပံုကေတာ့ မတ္တပ္ရပ္ေနၿပီး ခါးကို ေရွ႕အနည္း ငယ္ ကိုင္းၿပီး ခႏၶာကိုယ္ကို ခါးမွစ၍ ဆန္ေကာ၀ိုင္းသလို လွည့္ပတ္ေပးရပါမယ္။ ဘယ္ျပန္ညာျပန္ (၁၀)
ႀကိမ္ေလာက္ အလိုက္သင့္ သက္သက္သာသာ လွည့္၀ိုက္ေပးရပါမယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ေတာ့ ခါး႐ိုး၊ ခါးဆစ္က အေၾကာအရြက္ေတြ ပြင့္လာၿပီး အေညာင္းအကိုက္ သက္သာလာပါလိမ့္မယ္။ တစ္ေန႔မွာ ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ ေလ့က်င့္လုပ္ၾကည့္ပါ။

အျဖဴေရာင္မီဒီယာ

Monday, 6 May 2013

စိတ္ဆင္းရဲရင္ လိုက္နာဖို႕ နည္း၄ မ်ိဳး


စိတ္ဆင္းရဲရင္ လုိက္နာဖုိ႔နည္း (၄) မ်ဳိး 
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

နည္းမသိရင္ စိ္တ္က ညစ္သည္ထက္ ညစ္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ စိတ္မၾကည္လင္ဘဲ စိတ္အေမွာင္ထဲမွာပဲ တ၀ဲ၀ဲလည္ေနလုိ႔ ျဖစ္တယ္။
စိတ္ကုိ သတိနဲ႔ ထိန္းႏုိင္ရမယ္။ စိတ္ဆင္းရဲရင္ သတိနဲ႔ထိန္းႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ရမယ္။

--- စိတ္ညစ္တာ
---- ထိတ္လန္႔တာ
---- စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကတာ
---- အားငယ္တာေတြ ေပၚလာခဲ့ရင္ ဆက္လက္ၿပီး ေတြးမေနဘဲ အေတြးကုိ ခ်က္ခ်င္း ရပ္ပစ္ရမယ္။

မရပ္လုိ႔ကေတာ့ စိတ္ညစ္တာကပဲ ပတ္ခ်ာလည္ေနမွာပဲ။
အဲဒီ မေကာင္းတဲ့အာ႐ုံအစား ေျပာင္းလဲေတြးရမွာကေတာ့..........

---- တည္ၿငိမ္တာ
---- သတိၱရွိတာ
---- ဇြဲရွိတာ
---- ေပ်ာ္ရႊင္တာေတြ ျဖစ္တယ္။

စိတ္ဆင္းရဲတာကုိရပ္ၿပီး ငါဟာ ယခုအခ်ိန္ကစလုိ႔ စိတ္တည္ၿငိမ္စြာ လုပ္ေတာ့မယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ရမယ္။

ပထမဆုံးနည္းတစ္နည္းက ဘယ္လုိလဲဆုိေတာ့ စိတ္ဆင္းရဲေနေပမယ့္၊ အခက္အခဲႀကံဳေနေပမယ့္ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနရမယ္။ တတ္ႏုိင္သမွ် ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္ကုိ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ထားရမယ္။ မိမိ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အျဖစ္ကုိ ရယ္စရာသေဘာ၊ ဟာသသေဘာ ေျပာင္းသြားေအာင္ စိတ္ကူးရမယ္။ ရယ္ပစ္ရမယ္။ ေျပာျပၿပီး ရယ္ပစ္၊ ေတြးၿပီး ရယ္ပစ္လုိက္။

အခ်ဳိ႕ဟာ အဲဒီလုိေနတတ္လုိ႔ စိတ္ဆင္းရဲေနေပမယ့္ ဆင္းရဲမွန္းေတာင္ မသိသာပါဘူး။ ဒုကၡကုိ ဟာသလုပ္တယ္။ ဟာသလုပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ အခက္အခဲဟာ လြန္ေျမာက္တာပဲ။ က်န္းမာေရးလည္း မထိခုိက္ဘူး။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာလည္း မခ်ဳိ႕ယြင္းဘူး။ အခ်ိန္ကာလက သူ႔ဒုကၡန႔ အခက္အခဲကုိ ေျပာင္းလဲ ကယ္တင္သြားေတာ့တယ္။

အခ်ဳိ႕ဆုိ အဲဒီလုိေနႏုိင္တတ္လုိ႔ “ဟင္- သိေတာင္ မသိလုိက္ဘူး” လုိ႔ ေျပာၾကရတာပဲ။
စိတ္ညစ္ၿပီး လင္းတမႈိင္ မႈိင္ၾကသူမ်ဳိးကုိ လူေတြက မုန္းၾကတယ္။ မျမင္မေတြ႕ခ်င္ၾကတဲ့သေဘာ ရွိတယ္။ ကုိယ့္ဒုကၡနဲ႔ကုိယ္ ျပန္အမုန္းခံၾကရတာပဲ။ စိတ္ညစ္စရာရွိရင္ေတာင္ ညစ္မျပနဲ႔ ဆုိတာ အဲဒါေၾကာင့္ေျပာတာ ျဖစ္တယ္။

ဒုတိယနည္းကေတာ့ ....
=============

ကုိယ္ႀကံဳေနရတဲ့ ဒုကၡဆင္းရဲကုိ အပ္ေၾကာင္းထပ္ေနေအာင္ မေတြးတာပါဘဲ။ ဓာတ္ျပားႀကီးကုိ အဖန္တလဲလဲလည္ၿပီး ေတြးေနရင္ အေျဖနဲ႔ ထြက္ေပါက္ မရဘဲ ႐ူးေတာင္ ႐ူးတတ္ပါတယ္။

အဲဒီလုိမုိ ဒုကၡဆင္းရဲကုိ အဆက္မျပတ္ ေတြးမေနရပါဘူး။ ဘယ္သူက ငါ့ဘယ္လုိေျပာတယ္၊ ဘယ္လုိျပဳတယ္ အစရွိတာပဲ ထပ္ထပ္ေတြးေနရင္ အကုသုိလ္တက္တာနဲ႔အမွ် စိတ္မွာ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးပိသလုိ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ အဆက္မျပတ္ မေတြးလည္း မေတြးနဲ႔၊ ၿပီးေတာ့ စိတ္လည္း တုိမေနပါနဲ႔။
အခက္အခဲကုိ ဆူဆူပူပူလုပ္ေနရင္လည္း ပုိၿပီး ခက္ခဲမယ္။

အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သနားၿပီး စိတ္ငယ္သြားတယ္။ အဲဒါလည္း မွားတာပဲ။
မိမိကုိယ္မိမိ သနားၿပီး စိတ္ငယ္သူေတြရဲ႕အခက္အခဲဟာ လြတ္ေျမာက္ခဲလွတယ္။

တတိယနည္းကေတာ့
============

႐ႈံးနိမ့္ျခင္းကေန ေအာင္ျမင္ျခင္းကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေအာင္ ေခါင္းေအးေအးထားၿပီး စီမံကိန္းဆြဲတာပါပဲ။
စီမံကိန္းနဲ႔ ရင္ဆုိင္တာဟာ ေကာင္းတယ္။ ေယာက္ယက္မခတ္ဘူး။

ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့ လက္နက္ဆုိတာက တည္ၿငိမ္ျခင္း၊ သတိၱရွိျခင္း၊ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြပဲ မဟုတ္လား။
အဲဒီ စိတ္ထားေတြဟာ လူတုိင္း ေလးစားတဲ့စိတ္ထား ျဖစ္တယ္။

စတုတၳအခ်က္က.....
============

(က) စိတ္တည္ၿငိမ္စြာ ထားပါ။
(ခ) ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းခ်ည္းပဲဟု ေအာက္ေမ့ပါ။
(ဂ) သတိၱရွိပါ။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ မမႈဟု ေတြးပါ။
(ဃ) ဇြဲရွိပါေစ။ ငါ မုခ်ေအာင္ျမင္ရမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ပါ။
(င) ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနပါ။
(စ) စိတ္ေကာင္းထားပါ။ သူတစ္ပါးအေပၚ ၿငိဳျငင္တဲ့စိတ္ မျဖစ္ပါေစနဲ႔။

စိတ္ဆင္းရဲရင္ လုိက္နာဖုိ႔ အဲဒီနည္းေလးကုိ သတိထားရမယ္။
သိရင္ စိတ္ညစ္သက္သာမယ္။ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းနဲ႔ ဘ၀တက္လမ္းကုိ ေတြ႕မွာပါပဲ။


ေသာ္တာေမာင္

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
Credit to စိတ္ကူးေပ်ာ္ရာ
စိတ္ဆင္းရဲရင္ လုိက္နာဖုိ႔နည္း (၄) မ်ဳိး
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
။။။။။။။။။။။။။

နည္းမသိရင္ စိ္တ္က ညစ္သည္ထက္ ညစ္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ စိတ္မၾကည္လင္ဘဲ စိတ္အေမွာင္ထဲမွာပဲ တ၀ဲ၀ဲလည္ေနလုိ႔ ျဖစ္တယ္။
စိတ္ကုိ သတိနဲ႔ ထိန္းႏုိင္ရမယ္။ စိတ္ဆင္းရဲရင္ သတိနဲ႔ထိန္းႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ရမယ္။

--- စိတ္ညစ္တာ
---- ထိတ္လန္႔တာ
---- စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကတာ
---- အားငယ္တာေတြ ေပၚလာခဲ့ရင္ ဆက္လက္ၿပီး ေတြးမေနဘဲ အေတြးကုိ ခ်က္ခ်င္း ရပ္ပစ္ရမယ္။

မရပ္လုိ႔ကေတာ့ စိတ္ညစ္တာကပဲ ပတ္ခ်ာလည္ေနမွာပဲ။
အဲဒီ မေကာင္းတဲ့အာ႐ုံအစား ေျပာင္းလဲေတြးရမွာကေတာ့..........

---- တည္ၿငိမ္တာ
---- သတိၱရွိတာ
---- ဇြဲရွိတာ
---- ေပ်ာ္ရႊင္တာေတြ ျဖစ္တယ္။

စိတ္ဆင္းရဲတာကုိရပ္ၿပီး ငါဟာ ယခုအခ်ိန္ကစလုိ႔ စိတ္တည္ၿငိမ္စြာ လုပ္ေတာ့မယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ရမယ္။

ပထမဆုံးနည္းတစ္နည္းက ဘယ္လုိလဲဆုိေတာ့ စိတ္ဆင္းရဲေနေပမယ့္၊ အခက္အခဲႀကံဳေနေပမယ့္ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနရမယ္။ တတ္ႏုိင္သမွ် ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္ကုိ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ထားရမယ္။ မိမိ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အျဖစ္ကုိ ရယ္စရာသေဘာ၊ ဟာသသေဘာ ေျပာင္းသြားေအာင္ စိတ္ကူးရမယ္။ ရယ္ပစ္ရမယ္။ ေျပာျပၿပီး ရယ္ပစ္၊ ေတြးၿပီး ရယ္ပစ္လုိက္။

အခ်ဳိ႕ဟာ အဲဒီလုိေနတတ္လုိ႔ စိတ္ဆင္းရဲေနေပမယ့္ ဆင္းရဲမွန္းေတာင္ မသိသာပါဘူး။ ဒုကၡကုိ ဟာသလုပ္တယ္။ ဟာသလုပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ အခက္အခဲဟာ လြန္ေျမာက္တာပဲ။ က်န္းမာေရးလည္း မထိခုိက္ဘူး။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာလည္း မခ်ဳိ႕ယြင္းဘူး။ အခ်ိန္ကာလက သူ႔ဒုကၡန႔ အခက္အခဲကုိ ေျပာင္းလဲ ကယ္တင္သြားေတာ့တယ္။

အခ်ဳိ႕ဆုိ အဲဒီလုိေနႏုိင္တတ္လုိ႔ “ဟင္- သိေတာင္ မသိလုိက္ဘူး” လုိ႔ ေျပာၾကရတာပဲ။
စိတ္ညစ္ၿပီး လင္းတမႈိင္ မႈိင္ၾကသူမ်ဳိးကုိ လူေတြက မုန္းၾကတယ္။ မျမင္မေတြ႕ခ်င္ၾကတဲ့သေဘာ ရွိတယ္။ ကုိယ့္ဒုကၡနဲ႔ကုိယ္ ျပန္အမုန္းခံၾကရတာပဲ။ စိတ္ညစ္စရာရွိရင္ေတာင္ ညစ္မျပနဲ႔ ဆုိတာ အဲဒါေၾကာင့္ေျပာတာ ျဖစ္တယ္။

ဒုတိယနည္းကေတာ့ ....
=============

ကုိယ္ႀကံဳေနရတဲ့ ဒုကၡဆင္းရဲကုိ အပ္ေၾကာင္းထပ္ေနေအာင္ မေတြးတာပါဘဲ။ ဓာတ္ျပားႀကီးကုိ အဖန္တလဲလဲလည္ၿပီး ေတြးေနရင္ အေျဖနဲ႔ ထြက္ေပါက္ မရဘဲ ႐ူးေတာင္ ႐ူးတတ္ပါတယ္။

အဲဒီလုိမုိ ဒုကၡဆင္းရဲကုိ အဆက္မျပတ္ ေတြးမေနရပါဘူး။ ဘယ္သူက ငါ့ဘယ္လုိေျပာတယ္၊ ဘယ္လုိျပဳတယ္ အစရွိတာပဲ ထပ္ထပ္ေတြးေနရင္ အကုသုိလ္တက္တာနဲ႔အမွ် စိတ္မွာ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးပိသလုိ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ အဆက္မျပတ္ မေတြးလည္း မေတြးနဲ႔၊ ၿပီးေတာ့ စိတ္လည္း တုိမေနပါနဲ႔။
အခက္အခဲကုိ ဆူဆူပူပူလုပ္ေနရင္လည္း ပုိၿပီး ခက္ခဲမယ္။

အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သနားၿပီး စိတ္ငယ္သြားတယ္။ အဲဒါလည္း မွားတာပဲ။
မိမိကုိယ္မိမိ သနားၿပီး စိတ္ငယ္သူေတြရဲ႕အခက္အခဲဟာ လြတ္ေျမာက္ခဲလွတယ္။

တတိယနည္းကေတာ့
============

႐ႈံးနိမ့္ျခင္းကေန ေအာင္ျမင္ျခင္းကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေအာင္ ေခါင္းေအးေအးထားၿပီး စီမံကိန္းဆြဲတာပါပဲ။
စီမံကိန္းနဲ႔ ရင္ဆုိင္တာဟာ ေကာင္းတယ္။ ေယာက္ယက္မခတ္ဘူး။

ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့ လက္နက္ဆုိတာက တည္ၿငိမ္ျခင္း၊ သတိၱရွိျခင္း၊ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြပဲ မဟုတ္လား။
အဲဒီ စိတ္ထားေတြဟာ လူတုိင္း ေလးစားတဲ့စိတ္ထား ျဖစ္တယ္။

စတုတၳအခ်က္က.....
============

(က) စိတ္တည္ၿငိမ္စြာ ထားပါ။
(ခ) ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းခ်ည္းပဲဟု ေအာက္ေမ့ပါ။
(ဂ) သတိၱရွိပါ။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ မမႈဟု ေတြးပါ။
(ဃ) ဇြဲရွိပါေစ။ ငါ မုခ်ေအာင္ျမင္ရမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ပါ။
(င) ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနပါ။
(စ) စိတ္ေကာင္းထားပါ။ သူတစ္ပါးအေပၚ ၿငိဳျငင္တဲ့စိတ္ မျဖစ္ပါေစနဲ႔။

စိတ္ဆင္းရဲရင္ လုိက္နာဖုိ႔ အဲဒီနည္းေလးကုိ သတိထားရမယ္။
သိရင္ စိတ္ညစ္သက္သာမယ္။ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းနဲ႔ ဘ၀တက္လမ္းကုိ ေတြ႕မွာပါပဲ။


ေသာ္တာေမာင္

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
Credit to စိတ္ကူးေပ်ာ္ရာ

Thursday, 2 May 2013

သြားကိုက္ျခင္းကိုကုသေပးမယ့္အိမ ္တြင္းကုထုံးမ်ား


သြားကိုက္ျခင္းကိုကုသေပးမယ့္အိမ္တြင္းကုထုံးမ်ား

ပထမနည္း

လက္မနဲ႔လက္ညိွဳးႀကားေနရာကို ေရခဲတုံးနဲ႔ ၅မိနစ္ကေန ၇ မိနစ္ ေလာက္ပြတ္ေပးရပါမယ္။အာရုံေႀကာေတြလႈံ႔ေဆာ္ေပးျပီး ေဝဒနာသက္သာပါလိမ့္မယ္။

ဒုတိယနည္း

ႀကက္သြန္ျဖဴတစ္မႊာကိုဆားျဖဴးျပီးကိုက္ေနတဲ႔သြားမွာကပ္ထားပါ။ဒါမွမဟုတ္ ႀကက္သြန္ျဖဴတစ္မႊာကိုေန႔စဥ္ဝါးစားျခင္းျဖင့္သြားကိုက္ျခင္းမွကင္းေဝးပါတယ္။

တတိယနည္း

အာလူးတစ္စိတ္ေလာက္လွီးျပီးကိုက္ေနတဲ႔သြားေပၚ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ထားလိုက္ရင္လည္းသြားကိုက္ေပ်ာက္ေစပါတယ္။

ဒီနည္းမ်ားဟာရုတ္တရက္သြားကိုက္စဥ္ယာယီနာက်င္မႈေလ်ာ့ပါးေစရန္သာျဖစ္ျပီးဆိုးရြားပါကဆရာဝန္ႏွင့္သာတိုင္ပင္ကုသသင့္ပါတယ္။


ပထမနည္း

လက္မနဲ႔လက္ညိွဳးႀကားေနရာကို ေရခဲတုံးနဲ႔ ၅မိနစ္ကေန ၇ မိနစ္ ေလာက္ပြတ္ေပးရပါမယ္။အာရုံေႀကာေတြလႈံ႔ေဆာ္ေပးျပီး ေဝဒနာသက္သာပါလိမ့္မယ္။

ဒုတိယနည္း

ႀကက္သြန္ျဖဴတစ္မႊာကိုဆားျဖဴးျပီးကိုက္ေနတဲ႔သြားမွာကပ္ထားပါ။ဒါမွမဟုတ္ ႀကက္သြန္ျဖဴတစ္မႊာကိုေန႔စဥ္ဝါးစားျခင္းျဖင့္သြားကိုက္ျခင္းမွကင္းေဝးပါတယ္။

တတိယနည္း

အာလူးတစ္စိတ္ေလာက္လွီးျပီးကိုက္ေနတဲ႔သြားေပၚ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ထားလိုက္ရင္လည္းသြားကိုက္ေပ်ာက္ေစပါတယ္။

ဒီနည္းမ်ားဟာရုတ္တရက္သြားကိုက္စဥ္ယာယီနာက်င္မႈေလ်ာ့ပါးေစရန္သာျဖစ္ျပီးဆိုးရြားပါကဆရာဝန္ႏွင့္သာတိုင္ပင္ကုသသင့္ပါတယ္။


 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=616050665089047&set=a.462509523776496.118224.461892507171531&type=1&theater