အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Thursday, 2 May 2013

သြားကိုက္ျခင္းကိုကုသေပးမယ့္အိမ ္တြင္းကုထုံးမ်ား


သြားကိုက္ျခင္းကိုကုသေပးမယ့္အိမ္တြင္းကုထုံးမ်ား

ပထမနည္း

လက္မနဲ႔လက္ညိွဳးႀကားေနရာကို ေရခဲတုံးနဲ႔ ၅မိနစ္ကေန ၇ မိနစ္ ေလာက္ပြတ္ေပးရပါမယ္။အာရုံေႀကာေတြလႈံ႔ေဆာ္ေပးျပီး ေဝဒနာသက္သာပါလိမ့္မယ္။

ဒုတိယနည္း

ႀကက္သြန္ျဖဴတစ္မႊာကိုဆားျဖဴးျပီးကိုက္ေနတဲ႔သြားမွာကပ္ထားပါ။ဒါမွမဟုတ္ ႀကက္သြန္ျဖဴတစ္မႊာကိုေန႔စဥ္ဝါးစားျခင္းျဖင့္သြားကိုက္ျခင္းမွကင္းေဝးပါတယ္။

တတိယနည္း

အာလူးတစ္စိတ္ေလာက္လွီးျပီးကိုက္ေနတဲ႔သြားေပၚ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ထားလိုက္ရင္လည္းသြားကိုက္ေပ်ာက္ေစပါတယ္။

ဒီနည္းမ်ားဟာရုတ္တရက္သြားကိုက္စဥ္ယာယီနာက်င္မႈေလ်ာ့ပါးေစရန္သာျဖစ္ျပီးဆိုးရြားပါကဆရာဝန္ႏွင့္သာတိုင္ပင္ကုသသင့္ပါတယ္။


ပထမနည္း

လက္မနဲ႔လက္ညိွဳးႀကားေနရာကို ေရခဲတုံးနဲ႔ ၅မိနစ္ကေန ၇ မိနစ္ ေလာက္ပြတ္ေပးရပါမယ္။အာရုံေႀကာေတြလႈံ႔ေဆာ္ေပးျပီး ေဝဒနာသက္သာပါလိမ့္မယ္။

ဒုတိယနည္း

ႀကက္သြန္ျဖဴတစ္မႊာကိုဆားျဖဴးျပီးကိုက္ေနတဲ႔သြားမွာကပ္ထားပါ။ဒါမွမဟုတ္ ႀကက္သြန္ျဖဴတစ္မႊာကိုေန႔စဥ္ဝါးစားျခင္းျဖင့္သြားကိုက္ျခင္းမွကင္းေဝးပါတယ္။

တတိယနည္း

အာလူးတစ္စိတ္ေလာက္လွီးျပီးကိုက္ေနတဲ႔သြားေပၚ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ထားလိုက္ရင္လည္းသြားကိုက္ေပ်ာက္ေစပါတယ္။

ဒီနည္းမ်ားဟာရုတ္တရက္သြားကိုက္စဥ္ယာယီနာက်င္မႈေလ်ာ့ပါးေစရန္သာျဖစ္ျပီးဆိုးရြားပါကဆရာဝန္ႏွင့္သာတိုင္ပင္ကုသသင့္ပါတယ္။


 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=616050665089047&set=a.462509523776496.118224.461892507171531&type=1&theater

No comments:

Post a Comment