အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Saturday, 15 February 2014

ေျခေထာက္ အသားမာတက္လုိ႔ အလွပ်က္ၿပီး စိတ္ညစ္ေနတဲ့ ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္စပယ္ပန္းက.အနံ႔သင္္းပ်ံ႔မႈေၾကာင့္ေက့်ာ္ၾကားပါတယ္။
စပယ္္ရနံ႔ပါတဲ့ ဆံပင္လိမ္းဆီကု္ိ
အမ်ဳိးသမီးေတြသာမက အမ်ဳိးသားေတြလည္း သေဘာက်တတ္ပါတယ္။
ေျခေထာက္ အသားမာတက္တာကုိ ဖယ္ရွားဖုိ႕အတြက္လဲ အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ။ိ

ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ား
------------------------*စပယ္ပန္းရြက္ အနည္းငယ္

* ၾကက္ဆူဆီ

ျပဳလုပ္နည္း -- စပယ္ပန္းရြက္ကုိ
ေရ ေသခိ်ာေဆးေၾကာၿပီး ႀကိတ္ေခ်ကာ ေစးပိ်စ္တဲ့ အႏွစ္သားရေအာင္ လုပ္ပါ။
ၿပီးရင္ ၾကက္ဆူဆီအနည္းငယ္ ေရာပါ။

အသုံးျပဳပုံ -- ေျခ်ထာက္အသားမာေနရာေတြကု္ တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္ သုတ္လိမ္းပါ။

သတိျပဳရန္-- ေရခဲေသတၱာထဲ ႏွစ္ရက္ေလာက္သိမ္းထားႏုိင္ပါတယ္

မွတ္ခ်က္ အပင္ထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အသားအေရထိန္းသိမ္းနည္း (၂) ဇြန္ခုိင္ဦး (ေဆး၀ါးတကၠလုိလ္)
အမွတ္ (၂၅၇) ဒီဇင္ဘာလ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အာေရာဂ်ံ က်န္းမား မဂၢဇင္း္

No comments:

Post a Comment