အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Saturday, 22 February 2014

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ ၿဖစ္ေနပါလၽွင္

==ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ ၿဖစ္ေနပါလၽွင္====
===================

ရံုးပတီးငါးေတာင္႔ကို
လက္ႏွစ္လံုးခန္႔အ၇ႊယ္ ပိုင္းၿဖတ္ပါ။
ပိုင္းၿဖတ္ထားေသာ ရံုးပတီသီး အပိုင္းေလမ်ားကို
ေ၇လီတာ၀က္(ေ၇သန္႔ဘူးတစ္၀က္)ႏွင္႔
ညဖက္အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္ စိမ္ထားေပးပါ။
နံနက္အိပ္ယာထခ်ိန္တြင္
ရံုးပတီသီးမ်ားကို ဖယ္ထုပ္ေပးၿပီး
ကုန္စင္ေအာင္ ေသာက္ေပးပါက
သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

ဇီ၀ေဇာ္

No comments:

Post a Comment