အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Tuesday, 21 April 2015

လွပျခင္း၏ လွ်ိဳ႔ဝွက္ခ်က္


လွပျခင္း၏ လွ်ိဳ႔ဝွက္ခ်က္
အသားအရည္ကိုေခ်ားမြတ္လွပေစပီး ဗိုက့္ေၾကားေပါင္ေၾကားျပတ္တာေတြနဲ႔ ဗိုက့္ေခါက့္ကအဆီေတြ က်ပီးဗိုက့္သားခ်ပ့္ရပ့္လွပေစဖို႔အတြက့္ Home Made Slim Scrub ျပဳလုပ့္အသံုးျပဳနည္းေလးပါ
ပါဝင္ပစၥည္းေတြကေတာ့ ???
သၾကားၾကမ္း (လိုသေလာက့္)
ဆား (လိုသေလာက္)
သံပုရာသီး ( တစ္လံုး )
သံလြင္ဆီ အနည္းငယ္
ခြက့္သန္႔သန္႔တခုတည္းမွာ သၾကား ဆား သံပုရာသီးညစ္ သံလြင္ဆီစစ္စစ္ ကိုတဇြန္းေရားပီး အားလံုးသမေအာင္ေမႊေပးကာ ေရခ်ိဳးခါနီးတိုင္း အေၾကားျပတ္တဲ့ေနရာနဲ႔ ဗိုက့္ေခါက့္ေလးကို အသာအယာ ဆားနဲ႔သၾကားေၾကတဲ့အထိပြတ္တိုက့္ေပးပါ ပြတ္တိုက့္ပီးတစ္နာရီခန္႔ၾကာမွေရခ်ိဳးခ်လိုက့္လိုက့္ပါ (ဂ်ိဳင္းျဖဴခ်င္တဲ့သူေတြလည္းေန႔စဥ္ေရခ်ိဳးခါနီးအဲ့စပ့္ထားတဲ့ေဆးနဲ႔ဂ်ိဳင္းသားေလးကိုပြတ္တိုက့္ေပးမယ္ဆိုျဖဴလာမွာပါ)
အေၾကားျပတ္တဲ့ေနရာကိုသံုးမယ္ဆိုတဲ့သူကသံုးရက့္ျခားတႀကိမ္အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္ရွင့္
ဗိုက့္ေခါက့္ကအဆီေတြက်ခ်င္တာဆိုရင္ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေပးလို႔ရပါတယ္ တလဆို ဗိုက့္ေခါက့္ေတြက်ပီး က်စ္လစ္ခ်ပ့္ရပ့္လာမွာပါ
အသားအရည္လွပခ်င္သူေတြအေနနဲ႔လည္းတပတ္ကိုႏွစ္ႀကိမ္ ေဖာ္စပ့္ထားတာနဲ႔Scrubျပဳလုပ့္လို႔ရပါတယ္
 ေျခဖေႏွာင့္ကြဲးတာ ဂြ်တ္တတ္တာေတြကိုလည္းပြတ္တိုက့္ေပးရင္ေပ်ာက့္ပါတယ္ Face မွလႊဲးပီး က်န္တဲ့ေနရာအကုန္အသံုးျပဳလို႕ရပါတယ္ရွင့္
‪#‎က်မ္းမာလွပၾကပါေစရွင္း‬
‪#‎HannaYuyiKoe‬ ^•^ ^•^ {^_^}

No comments:

Post a Comment