အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Friday, 1 November 2013

“ အေၾကြးျပန္ေတာင္းနည္း ”


အေၾကြး

အေပးလြယ္သေလာက္ ေတာင္းရခက္တယ္ 
ယူရင္ျပံဳးျပီး ျပန္ေပးရတဲ့အခါမုန္းတတ္တယ္ 
ေပးတဲ့သူေရာ ယူတဲ့သူေရာ ပူေလာင္တယ္ 
အေၾကြးတကာ့အေၾကြးထဲမွာ သံသရာေၾကြးက ဆပ္ကိုဆပ္ရမယ္ 

သူတပါးကိုလုပ္ခဲ့သမွ် ကုိယ္ျပန္ဆပ္ရမယ္ 
သူတပါးကို စိတ္ဆင္းရဲမႈေပးရင္ကိုယ္လည္းျပန္စိတ္ဆင္းရဲရမယ္
သူတပါးကို ငိုေၾကြးေအာင္လုပ္ရင္ ကိုယ္လည္းျပန္ငိုေၾကြးရမယ္ 

အဲဒါေလာကၾကီးရဲ႕ “ အေၾကြးျပန္ေတာင္းနည္း ” ပဲ ။ 

သက္တန္႔ခ်ိဳ

အေၾကြး အေပးလြယ္သေလာက္ ေတာင္းရခက္တယ္ ယူရင္ျပံဳးျပီး ျပန္ေပးရတဲ့အခါမုန္းတတ္တယ္ ေပးတဲ့သူေရာ ယူတဲ့သူေရာ ပူေလာင္တယ္ အေၾကြးတကာ့အေၾကြးထဲမွာ သံသရာေၾကြးက ဆပ္ကိုဆပ္ရမယ္ သူတပါးကိုလုပ္ခဲ့သမွ် ကုိယ္ျပန္ဆပ္ရမယ္ သူတပါးကို စိတ္ဆင္းရဲမႈေပးရင္ကိုယ္လည္းျပန္စိတ္ဆင္းရဲရမယ္ သူတပါးကို ငိုေၾကြးေအာင္လုပ္ရင္ ကိုယ္လည္းျပန္ငိုေၾကြးရမယ္ အဲဒါေလာကၾကီးရဲ႕ “ အေၾကြးျပန္ေတာင္းနည္း ” ပဲ ။ သက္တန္႔ခ်ိဳ

No comments:

Post a Comment