အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Monday, 20 January 2014

ေလျဖတ္ျခင္းေဝဒနာမွ ကင္းေဝးေစရန္


 ဤနည္းမွာ တရုတ္ျပည္မွ ကုသနည္းျဖစ္ပါသည္။ ပထမအေရးႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ ေလျဖတ္ေသာလူနာကုိ ဧည့္ခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာခန္း စသည္ျဖင့္ မည္သည့္ေနရာ တြင္ျဖစ္ေစ၊ ျဖစ္ေသာေနရာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္မျခင္း လုံးဝမလုပ္ရပါ။ ထုိသုိ႔ခ်က္ျခင္းေရႊ႕ ေျပာင္း၊ သယ္ေဆာင္ပါက ကားေဆာင့္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္းဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ဦးေဏွာက္ေသြးေၾကာေလးမ်ားကို ပုိလ်င္ျမန္စြာေပါက္ကြဲေစၿပီး၊ လူနာ၏အေျခအေနကုိ ပိုဆုိးေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လူနာကုိ မည္သည့္ေနရာသို႔မွ် ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ လူနာကုိ ျဖစ္သည့္ေနရာ၌ပင္ အသာထူမေပးၿပီး ျပန္လဲမက်သြားေစရန္ အသာေမွး၍ထုိင္ေစရပါမည္။ လူနာကိုယ္တုိင္ မထုိင္ႏုိင္ပါက ေဘးမွ လူတစ္ဦးက အသာေမွး၍ထူမေပးပါ။ ထုိသုိ႔ထူမၿပီးၿပီးခ်င္း ပိုးသတ္ ထားေသာေဆးထုိး အပ္ျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မီးရႉိ႕ထားၿပီးေသာ လက္ခ်ဳပ္ အပ္ထိပ္ ဖ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လူနာ၏လက္ဆယ္ေခ်ာင္းထိပ္ဖ်ား မ်ားကုိ ပိုးသတ္ထားေသာအပ္ျဖင့္ (ပဲေစ့ခန္႔)ေသြးတစ္စက္စီထြက္လာေအာင္ ေဖာက္ေပးပါ။ ေသြးစက္ပဲေစ့ခန္႔ ထြက္မ ထြက္ ေခ တၱေစာင့္ၾကည့္ပါ။ အကယ္၍ေသြးမထြက္ပါက ေသြးထြက္လာေအာင္ လက္ျဖင့္ညုစ္ထုတ္ေပး ပါ။ လက္ေခ်ာင္းတိုင္း ေသြးတစ္စက္စီထြက္သြားၿပီး မိႏွစ္ပိုင္းအတြင္း လူနာျပန္လည္သတိရလာပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ လူနာပါးစပ္ရြဲ႕သြားပါက လူနာ၏နားရြက္ႏွစ္ဖက္ကို နီရဲလာသည့္တုိင္ေအာင္ လက္ျဖင့္ပြတ္ ဆြဲေပးပါ။ နီလာပါက နားရြက္ေအာက္ပိုင္း နားေပါက္ေဖာက္သည့္ေနရာ၌ ပိုးသတ္ထားေသာအပ္ျဖင့္ တစ္ဖက္ ႏွစ္ခ်က္စီ ေဖာက္ေပးရပါမည္။ နားရြက္ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ ေသြးႏွစ္စက္စီ ပဲေစ့ခန္႔ထြက္လာၿပီး မိႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ပါးစပ္ရြဲ႕ရာမွ ျပန္တည့္သြားပါလိမ့္မည္။ ထုိလူနာ ပုံမွန္အေျခအေန သို႔ေရာက္ေအာင္ေစာင့္ၿပီးမွ ေဆးရုံသုိ႔ လူနာကုိပုိ႔ေပး၍ လုိအပ္ေသာေဆးကုသမႈကို ခံယူပါေစ။ ယခုကဲ့သို႔ ေရွးဦးစြာျပဳစုၿပီးမွ ေဆးကုသခံေစပါက အေၾကာေသျခင္း၊ ေျခလက္လႈပ္မရျခင္း၊ စကားမပီျခင္းတုိ႔မွ လုံးဝလြတ္ကင္းသြားေစပါမည္။ ဤနည္းမွာ ရာႏႈန္းျပည့္လက္ေတြ႕ေပ်ာက္ကင္း သက္သာေသာနည္းျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းကုိ လူအမ်ား ေလျဖတ္ျခင္းေဝဒနာမွကင္းေဝးေစရန္ နီးစပ္ရာအသိမိတ္ေဆြမ်ားထံသုိ႔ တစ္ဆင့္ျဖန္႔ေဝျခင္းျဖင့္ကုသုိလ္ယူပါ။ လြန္ခဲ့ေသာ(၁၅)ႏွစ္ခန္႔က မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္တြင္ အမ်ိဳးသမီးဆရာဝန္တစ္ဦးေရးထားေသာေဆာင္းပါးမွ ကူးယူထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္မ်ားရွင္းရာမွ မွတ္ထားေသာစာရြက္ကိုျပန္ေတြ႕ရ၍ တင္လုိက္ပါသည္။ က်ေနာ္၏ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ စာေရးသူဆရာဝန္နာမည္ႏွင့္ မဂၢဇင္းကုိ မမွတ္မိေတာ့ပါ။ ကေလာင္ရွင္ ဆရာဝန္ႏွ င့္  ေဆာင္းပါးေဖာ္ျပခဲ့ေသာမဂၢဇင္းအား ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ထုိေဆာင္းပါးထဲတြင္ စာေရးသူ ဆရာဝန္က ကိုယ္တုိင္စမ္းသပ္ကုသၾကည့္ၿပီး ရာႏႈန္းျပည့္ေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္း သတင္းေကာင္းေပး ထားပါသည္။

No comments:

Post a Comment