အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Tuesday, 7 October 2014

တလည္းသီး၏ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား


(၁) ရင္သားကင္ဆာေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးနိုင္ျခင္း
တလည္းသီးကို မွီဝဲေပးမယ္ဆိုရင္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ေစမယ့္ ဆဲလ္မ်ားကို တုိက္ဖ်က္ ေပးနိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စားသင့္ပါတယ္။
(၂) အဆုတ္ကင္ဆာအတြက္ ေကာင္းမြန္ျခင္း
ေလ့လာမူေတြအရတလည္သီးမွာပါဝင္ေသာဓာတ္သဘာဝမ်ားဟာအဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္နိုင္ေျခကို ေလ်ာ့ခ်နိုင္ေ
ပးေၾကာင့္ သိရပါတယ္။
(၃) အမ်ိဳးသားလိင္ ကင္ဆာအတြက္ ေကာင္းမြန္ျခင္း
အမ်ိဳးသားမ်ားလည္း စားသင့္တဲ့ အသီးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တလည္းသီးဟာ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာမွာ ျဖစ္ေစတဲ့ ကင္ဆာအတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။
(၄) ကိုလက္စေရာဓာတ္ကို သိသိသာသာေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ျခင္း
အဝလြန္သူမ်ား စားေပးသင့္ပါတယ္။ တလည္သီးဟာ ကိုလက္စေရာဓာတ္ကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့ ခ်ေပးနိုင္ပါတယ္။
(၅) ေသြးဖိအားကို က်ဆင္းေစျခင္း
ေလ့လာမူေတြအရ တလည္သီးကို ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ျပီး တစ္ေန႔တစ္ခြက္ေသာက္သူမ်ားဟာ ေသြးဖိအားကို က်ဆင္းေစနိုင္ပါတယ္။
ေက်ာ္လင္းနိုင္
က်န္းမာေရးနွင့္ အလွအပ သတင္းမ်ား

No comments:

Post a Comment