အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Friday, 15 February 2013

ကိုယ့္ကိုယ္ကို အႏိုင္ယူနည္း


ကိုယ့္ကိုယ္ကို အႏိုင္ယူနည္း
******************


၁။ မိမိရဲ့ေလာဘမ်ားကို ဒါနတရားျဖင့္အႏိုင္ယူပါ။

၂။ မိမိတို႕ရဲ့ ေဒါသမ်ားကို သီလတရားျဖင့္အႏိုင္ယူပါ။

၃။ မိမိတို႕ရဲ့ ေမာဟမ်ားကို ဝိပႆနာတရားျဖင့္အႏိုင္ယူပါ။

၄။ မိမိတို႕ရဲ့ သူတစ္ပါးအpေပၚ ယွဥ္ျပိဳင္လိုမႈမ်ားကို ေမတၱာတရားျဖင့္အႏိုင္ယူပါ။

၅။ မိမိတို႕ရဲ့ သူတစ္ပါးအေပၚ အႏိုင္ယူလိုမႈမ်ားကို က႐ုဏာတရားျဖင့္အႏိုင္ယူပါ။

၆။ မိမိတို႕ရဲ့ သူတစ္ပါးအေပၚ မနာလိုမႈမ်ားကို မုဒိတာတရားျဖင့္ အႏိုင္ယူပါ။

၇။ မိမိတို႕ရဲ့ သူတစ္ပါးအေပၚ ရန္လိုမႈမ်ားကို ဥေပကၡာတရားျဖင့္အႏိုင္ယူပါ။

၈။ မိမိတို႕ရဲ့ သူတစ္ပါးအေပၚ အျပစ္ေျပာလိုမႈမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာတရားျဖင့္ အႏိုင္ယူပါ။

၉။ မိမိတို႕ရဲ့ မေနာကံအကုသိုလ္မ်ားကို ဝစီကံကုသိုလ္မ်ားျဖင့္အႏိုင္ယူပါ။

၁၀။ မိမိတို႕ရဲ့ နိမ့္က်ေနတဲ့စိတ္မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ အႏိုင္ယူပါ။


( ခ်မ္းေအးဆရာေတာ္ )
..........................

the eXistence မွ အရွင္ဝိစိတၱသာရ ျပဳစုထားေသာ “ တရားလက္ေဆာင္ ” စာအုပ္မွ ေကာက္ႏွုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
World Of Wisdom

Myawady News
ကိုယ့္ကိုယ္ကို အႏိုင္ယူနည္း
******************


၁။ မိမိရဲ့ေလာဘမ်ားကို ဒါနတရားျဖင့္အႏိုင္ယူပါ။

၂။ မိမိတို႕ရဲ့ ေဒါသမ်ားကို သီလတရားျဖင့္အႏိုင္ယူပါ။

၃။ မိမိတို႕ရဲ့ ေမာဟမ်ားကို ဝိပႆနာတရားျဖင့္အႏိုင္ယူပါ။

၄။ မိမိတို႕ရဲ့ သူတစ္ပါးအpေပၚ ယွဥ္ျပိဳင္လိုမႈမ်ားကို ေမတၱာတရားျဖင့္အႏိုင္ယူပါ။

၅။ မိမိတို႕ရဲ့ သူတစ္ပါးအေပၚ အႏိုင္ယူလိုမႈမ်ားကို က႐ုဏာတရားျဖင့္အႏိုင္ယူပါ။

၆။ မိမိတို႕ရဲ့ သူတစ္ပါးအေပၚ မနာလိုမႈမ်ားကို မုဒိတာတရားျဖင့္ အႏိုင္ယူပါ။

၇။ မိမိတို႕ရဲ့ သူတစ္ပါးအေပၚ ရန္လိုမႈမ်ားကို ဥေပကၡာတရားျဖင့္အႏိုင္ယူပါ။

၈။ မိမိတို႕ရဲ့ သူတစ္ပါးအေပၚ အျပစ္ေျပာလိုမႈမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာတရားျဖင့္ အႏိုင္ယူပါ။

၉။ မိမိတို႕ရဲ့ မေနာကံအကုသိုလ္မ်ားကို ဝစီကံကုသိုလ္မ်ားျဖင့္အႏိုင္ယူပါ။

၁၀။ မိမိတို႕ရဲ့ နိမ့္က်ေနတဲ့စိတ္မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ အႏိုင္ယူပါ။


( ခ်မ္းေအးဆရာေတာ္ )

No comments:

Post a Comment