အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Friday, 8 March 2013

ေရာင္ျခည္ေတာ္ပြင့္ေနေသာဘုရား

ဘုရားဖူး၍ ကုသုိလ္ယူၾကပါ။

No comments:

Post a Comment