အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Sunday, 7 September 2014

ျမက္ခင္းႏွင့္သဲေပၚတြင္ ဖိနပ္မပါဘဲလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၏ က်န္းမာေရး အက်ိဳးထူး

ျမက္ခင္းႏွင့္သဲေပၚတြင္ ဖိနပ္မပါဘဲလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၏ က်န္းမာေရး အက်ိဳးထူး
နံနက္ပိုင္းကေလးမွာ ျမက္ခင္းစိမ္းေပၚ၌ ဖိနပ္ မပါဘဲ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ သဲေပၚတြင္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ က်န္းမာေစျခင္း ၏ တစိတ္တေဒသျဖစ္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ေႏြရာသီနံနက္ပိုင္းကေလးတြင္ လမ္း ေလွ်ာက္ျခင္းသည္ က်န္းမာျခင္းအတြက္ အက်ိဳးထူးကို ရေစ သည္။
ဤသို႔လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္အလံုးစံု ေသာက်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏွလံုးေသြး ေၾကာမ်ား
လုပ္ငန္းစဥ္၊ မ်က္လံုး၏အျမင္အာ႐ံု၊ စိတ္၏က်န္းမာျခင္း၊ အာ႐ံုေၾကာစနစ္မ်ားအတြက္အက်ိဳး ျဖစ္ေစ သည္။
ထို႔အျပင္ ေသြးလွည့္ပတ္မႈအဆင့္ကိုလည္း တိုး တက္ေစၿပီး ေျခေထာက္၏ႄကြက္သားမ်ားထဲတြင္ ေသြး လွည့္ပတ္မႈကိုေကာင္းမြန္ေစသည္။
တနည္းအားျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ စိတ္အားငယ္မႈမ်ား၊ စိတ္ဓာတ္ က်ျခင္းတို႔ကို သက္သာေစသည္။
သဲေပၚတြင္ ဖိနပ္မပါဘဲ လမ္းေလွ်ာက္သည့္အခါ သဲပြင့္မ်ားက ေျခ ေထာက္ႄကြက္သားမ်ားကို တက္ႄကြေစၿပီး ဖိစီးမႈကို ေျပ ေပ်ာက္ေစသည္
မေကာင္းသည့္အေတြး မ်ားကို မျဖစ္ ေစဘဲ စိတ္ၾကည္လင္မႈကို ရရွိေစသည္။
နံနက္တိုင္း ျမက္ခင္းစိမ္းေပၚတြင္လမ္းေလွ်ာက္သည့္အက်င့္ကမ်က္လံုး၏အျမင္အာ႐ံုကိုၾကည္လင္ေစသည္။
ျမက္ခင္း ၏အစိမ္းေရာင္က မ်က္ေၾကာမ်ားတင္းျခင္းကို ေျပေလ်ာ့ ေစသည္။
ညဘက္ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းကိုလည္း သက္သာ ေစၿပီး ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းေစသျဖင့္ ျမက္ခင္းစိမ္းတြင္ လမ္း ေလွ်ာက္ျခင္းသည္ အ က်ိဳးထူးသည့္ေလ့က်င့္ခန္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။
HT
Credit to Health Updates Journal

No comments:

Post a Comment