အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Thursday, 26 February 2015

ၾက က္ သြ န္ ျဖဴ မီး ဖု တ္

ၾက က္ သြ န္ ျဖဴ မီး ဖု တ္ ။
=================
တ စ္ ခါ က အ ဂၤ လ န္ နို င္ ငံ သို ႔ ဘြဲ႕ လြ န္ ပါ ရ ဂူ ဘြဲ ့ ယူ ရ န္ သြာ း ေသာ ဆရာဝန္ ငယ္တစ္ဦးသည္ မႀကံဳ စဘူး ေအး ေသာ ရာသီဥတုနွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ၿပီး အေအးမိ၊ႏွာေစး၊ ေခါင္း ကို္က္၊ႏွာရည္ယိုျဖစ္ေလရာ ေဆးလည္းမပါသျဖင့္ မိမိအရင္ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္က အဂၤလန္ေရာက္နွင့္ၿပီး ပါေမာကၡ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာဝန္ႀကီး မိသား စု ေနအိမ္သို ႔သြား ေရာက္ၿပီး ဆရာႀကီးကြၽန္ေတာ့ မွာ အေအးပတ္ ႏွာေစးျဖစ္ ေနလို ႔Anti-biotic ေဆးတစ္မ်ိဳး ေလာ က္ ေပးပါလို႔ ေတာင္း တယ္တဲ့ ။ အေအးပတ္တာေလာက္နဲ႔ Anti-biotic ေတြမေသာ က္ပါ နဲ႔ဆို ၿပီး သူ႔ဇနီး ကို မိန္းမေရ ငါ တို႔ စားေနက်ေဆးေလးလုပ္ေပးပါကြာလို႔လွမ္းေျပာတယ္။ ခနေနေတာ့ ဆရာႀကီးကေတာ္မီးဖိုထဲကထြက္လာၿပီးပ န္းကန္ငယ္တစ္ခုနဲ႔ထည့္ လာ တဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴမီးဖုတ္ ေမႊးေမႊးေလးခ်ေပးတယ္။ဆရာႀကီးက " မင္း ၾကက္သြန္ျဖဴ မီးဖုတ္စားလိုက္ ႏွာေစးေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္"လို႔ ေျပာပါသတဲ့ ။ ဗဟုသုတအျဖစ္ တင္ျပတာပါ။

credit: Myawady Health

www.facebook.com/bellbagan

No comments:

Post a Comment