အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Tuesday, 1 July 2014

လြမ္းလို႔..သြန္းသည့္ မိုး


မုန္တိုင္းငယ္ထန္
ေလျခယ္ျပန္ခိုက္
ထည္ရန္ ဟုန္းဟုန္း
မိုးခ်ဳန္းခ်ဳန္းဝယ္
မႈန္းမႈန္း တိမ္ပ်ဳိ... ငိုပြဲဆို..။

တိမ္မ်က္ရည္ခ်ဳိ
မႈိင္းေဝညိဳလွ်က္
ေၾကြျပိဳ မိုးသား
အျငိဳးပြား၍
ရိုုးၾကားစိမ့္စိမ့္
မုန္းဖိမ့္ဖိမ့္တုန္
လိမ့္လိမ့္တိမ္လႊာ..လြမ္းသြန္းရွာ..သည္။
Lone Ma Nyo - လံုမညိဳ

No comments:

Post a Comment