အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Wednesday, 23 July 2014

ဂ်င္းသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို ကာကြယ္နုိင္ေၾကာင္း


ဂ်င္း (ခ်င္း) သည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆးပညာရွင္မ်ား က ေလ့လာ ေတြ႔ရွိထားသည္။
နာတာရွည္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ေနသူမ်ားလည္း ဂ်င္းစိမ္းျပဳတ္ရည္ ပံုမွန္ ေသာက္သံုး ပါက ေရာဂါေပ်ာက္ ကင္းေ ၾကာင္း စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ ထားသည္။ ဂ်င္းသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း သၾကားဓာတ္၊ ဂလူးကုိ႔စ္ ဓာတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျပီး အလိုအပုိမရွိေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲေပးသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်င္းသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကာကြယ္ရန္ အေကာင္းဆံုး ေဆးဝါးမ်ား ထဲမွ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Credit to Justin Vitamin
K.K(ကေနာင္)

No comments:

Post a Comment