အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Friday, 11 July 2014

လံုေလာက္စြာ အိပ္ခ်ိန္မရိွသူမ်ား ျဖစ္လာနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား


တစ္ညတာအတြက္ ၇ နာရီ ဒါမွမဟုတ္ ၉ နာရီ အိပ္ဖို႔ အခ်ိန္မရသူေတြ ျဖစ္လာနိုင္ေသာေရာဂါမ်ားကေတာ့ (၁) မ်က္ကြင္းမ်ား ညိဳလာပါလိမ့္မယ္။
(၂) မွတ္ဥာဏ္ေလ်ာ့နည္း လာပါလိမ့္မယ္။
(၃) ေခါင္းမူး ေခါင္းကိုက္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
(၄) အစာစားခ်င္စိတ္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့ေလ်ာ့လာပါလိမ့္မယ္။
(၅) ခြန္အားမရိွ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
(၆) မေပ်ာ္မရႊင္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
(၇) နွလံုးေရာဂါ ျဖစ္လာနိုင္ေျခ ပိုမ်ားလာပါလိမ့္မယ္။

credit to:ေက်ာ္လင္းနိုင္ က်န္းမာေရးနွင့္ အလွအပ သတင္းမ်ား

No comments:

Post a Comment