အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Friday, 15 August 2014

ၾကက္ဥစားျခင္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္မည့္ က်န္းမာေရးအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

 
ၾကက္ဥအကာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ကယ္လိုရီထက္ အႏွစ္တြင္ ကယ္လိုရီ သုံးဆပိုမ်ားၿပီး အဆီ ၅ ဂရမ္ႏွင့္ အစားအစာဆုိင္ရာ ကိုလက္စထေရာ ၂၁၀ ဂရမ္ပါ၀င္သည္။ ၾကက္ဥအႏွစ္တြင္ လူတိန္းႏွင့္ ဇီယာဇန္သင္းဟု ေခၚသည့္ျဒပ္ေပါင္းႏွစ္မ်ဳိးႂကြယ္၀စြာပါ၀င္သည္။ ယင္းျဒပ္ေပါင္းႏွစ္မ်ဳိးလုံးမွာ အျမင္အာ႐ုံပိုေကာင္းေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္ၿပီး အသက္(၅၀) ေနာက္ပိုင္းမ်က္စိကြယ္ျခင္း ျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ မ်က္စိေရာဂါ(Macular Degeneration) ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္သည္။

ၾကက္ဥအညိဳမ်ားမွာ ၾကက္ဥအျဖဴမ်ားထက္ ပိုမို၍အာဟာရရွိသည္။ ဆုိျခင္းမွာ မမွန္ကန္ေပ။ ဟားဗတ္ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးေက်ာင္း၏ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ ၾကက္ဥစားသုံးမႈႏွင့္ ႏွလုံးေရာဂါၾကားသိသာေသာ ဆက္စပ္မႈမရွိဟု သိရသည္။ ၾကက္ဥပုံမွန္စားေပးျခင္းျဖင့္ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေသြးခဲမ်ားျဖစ္ေပၚမႈကို ကာကြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ သိရသည္။ ၾကက္ဥတြင္ Choline ဟုေခၚေသာ အမိုးနီးယားျဒပ္ေပါင္းတစ္မ်ဳိး အဓိကပါ၀င္သည္။ ၾကက္ဥတစ္လုံး၏ အႏွစ္တြင္ Choline300 မုိက္က႐ို ဂရမ္ပါ၀င္သည္။ Choline က ဦးေႏွာက္၊ အာ႐ုံေၾကာစနစ္ႏွင့္ ႏွလုံးေသြးေၾကာစနစ္တို႔ကို ထိန္းညႇိေပးသည္။
ၾကက္ဥသည္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ဗီတာမင္ဒီျဖစ္ေပၚေစေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ အစားအေသာက္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ရင္သားကင္ဆာကို ကာကြယ္ႏုိင္သည္။ သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ အနည္းဆုံးၾကက္ဥေျခာက္လုံး စားေပးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္းပိုမိုနည္းပါးေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ သိရသည္။
ၾကက္ဥတြင္ ဆာလဖာႏွင့္ ဗီတာမင္မ်ား၊ သတၱဳမ်ား မ်ားစြာပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ဆံေကသာႏွင့္ အသားအေရ က်န္းမာေရးအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္သည္။

No comments:

Post a Comment