အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Saturday, 23 August 2014

ေလျဖတ္ေဝဒနာသည္မ်ားအတြက္ ေဆးဝါးေကာင္းတလက္

ေလျဖတ္ေဝဒနာသည္မ်ားအတြက္ ေဆးဝါးေကာင္းတလက္
==========================
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ(ဆိပ္ဖူးဥ)ကုိေထာင္းၿပီး ထန္းလ်ွက္အရက္စစ္စစ္နွင့္တစ္ေန႔၃ႀကိမ္ေသာက္ေပးရုံျဖငိ့ တစ္လပင္မျပည့္မီလူေကာင္းပကတိသြားလာလႈပ္ရွားႏုိင္တာကုိ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေတြ႕ျမင္ေနရသည္ ဆိပ္ဖူးဆုိသည္မွာ ဝိနည္းမဟာဝါ ေဘသဇၨခနၶကလာဘုရားေဟာေဆးပင္တမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္ ေနရာတုိင္းမေပါက္ေရာက္ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေဆးႀကီးေတာင္ ေဒသတြင္ေတြ႕ရသည္ ၄င္းအဥမွာေမြးၾကဳိင္ၿပီး အသားဟင္းထဲခပ္ကာစားသုံးေလ့ရွိၾကသည္
==============
Uzin Uzin's

No comments:

Post a Comment