အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Sunday, 21 October 2012

ခံစားခ်က္

ကဗ်ာ ဆန္ဆန္ေျပာရရင္ ရင္ခြင္ေျပာင္းတာ..
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေျပာရင္ ျခံခုန္တာ..
ေရာက္ေလရာ ဘဝတုိင္းမွာ ကုိယ့္အေပၚသစၥာမရွိတဲ့
သူနဲ႔ ဆံုေတြ႔ရတဲ့ ဝ႗္ ဆင္းရဲကေန ကင္းၾကပါေစ ။

No comments:

Post a Comment