အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Monday, 8 October 2012

သိေစခ်င္လို ့ပါက်မကိုယ္တုိင္ေတြ ့ၾကံဳခဲ့ရတဲ့အျဖစ္အပ်က္ကေလးတခုရယ္ ေျပာျပလုိ ့သိခဲ့ရတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေလးတခုရယ္ပါ။ က်မတို ့ျမန္မာနိုင္ငံ ျမ၀တီလုိ ့ေခၚတဲ့ျမိဳ ့ကေလးမွာျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာပါ။ က်မတို ့ျမန္မာနိုင္ငံသားအမ်ားစုက နိုင္ငံကေနတရား၀င္ထြက္ခြါခဲ့ေသာ္လည္းအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကိုယ္နုိင္ငံသုိ ့ကိုယ္ျပန္ေသာအခါတြင္ ေအာက္လမ္းဟုေခၚေသာထိုင္းနိုင္ငံမွ ျမ၀တီသုိ ့၀င္ေရာက္ေသာလမ္းျဖင့္၀င္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ပဲြစားမ်ားျဖင့္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မေလးရွားမွျပန္လာေသာ အမ်ဳိးသားတဦးအေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သူသည္လညး္မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေအာက္လမ္းမွျပန္လာခဲ့သည္မသိပါ။ သို ့ေသာ္သူ ပါလာေသာ သူစုေဆာင္းခဲ့ေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ျမ၀တိီျမိဳ ့ေရာက္ေသာအခါမွ လဲလွယ္ခဲ့ပါသည္။ ပဲြစားမွပင္ပို ့ေပး၍ သူသြားေရာက္လဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ေငြ မေလးရွားေငြ ရင္းဂစ္ ငါးေထာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က မေလးေငြ ရင္းဂစ္ သံုးရာကို တစ္သိန္းရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ ့ျဖင့္သူလဲလွယ္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ပိုက္ဆံကို အရည္အတြက္ကိုမေရၾကည့္ဘဲ အထပ္လိုက္သာၾကည့္၍ ယူသည့္အျပင္ သူသည္ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ကားဂိတ္ကိုလုိက္ပို ့ေပးခ်င္ေနေသာ ပြဲစားကလဲေလာေနေသာေၾကာင့္ သူသည္ေသေသခ်ာခ်ာမၾကည့္ျဖစ္ခဲ့ပါတဲ့။ သုိ ့နွင့္သူ ့ကိုပဲြစားက ကားဂိတ္သို ့ လုိက္ပါပို ့ေဆာင္ပါသည္။ သူ၏လမ္းတေလွ်ာက္လံုးလဲမည္သို ့မွလဲမသိခဲ့ပါ။ ယံုၾကည္စြာျဖင့္လဲလွယ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
သူအိမ္သုိ ့ေရာက္ေသာအခါပိုက္ဆံကိုစစ္ၾကည့္ေသာအခ်ိန္တြင္ သူ၏ယံုၾကည္မႈမ်ားသည္ သူ ့ကိုအလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းခံလုိက္ရပါသည္။ သူအား ငါးရာတန္အရြက္ ၂၀ထည့္မွ တေသာင္းျပည့္မည့္ေနရာတြင္ ငါးရာတန္ ဆယ္ရြက္သာထည့္ထားျပီး ငါးေထာင္သာရွိခဲ့ပါသည္။ သူ၏ပိုက္ဆံ ဆယ့္ငါးသိ္န္းေက်ာ္ ေက်ာ္သည္
ငါးရာတန္တ၀က္ ေထာင္တန္တ၀က္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္သူရရွိခဲ့ေသာေငြမွာအျပည့္မရရွိခဲ့ပါ။ ျပီးေတာ့သူ ့အားပုိ ့ေပးခဲ့ေသာကားဂိတ္္မွာလည္းျမိဳ ့စြန္ရွိ ေနရာတခုတြင္ျဖစ္ျပီး သူတို ့ေငြလဲေသာေနရာသို ့ျပန္မလာနိုင္ေသာ ေနရာတြင္ ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္ေသာစိတ္ဓါတ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျပစ္ေနျခင္းလား၊ သုိ ့မဟုတ္ ျမန္မာနို္င္ငံသားအခ်င္းခ်င္းေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းလား ေ၀ခဲြလုိ ့ပင္မရနိုင္ေတာ့ပါ။
က်မကိုယ္တုိင္ကုိယ္ေတြ ့ၾကံဳခဲ့ရျခင္းအေၾကာင္းကေတာ့ က်မျမ၀တီသို ့သြား၍က်မတြင္ရွိေနေသာ ထိုင္းဘတ္ေငြ သံုးေထာင္အား လဲလွယ္မိပါသည္။ က်မျမန္မာျပည္သားအခ်င္းခ်င္းမို ့ယုံၾကည္မိပါသည္။ က်မဇီးေတာဂိတ္မွ ဆိုင္ကယ္စီးလာျပီး ေငြလဲရန္္လာေသာအခါ ေငြလဲေသာပဲြစားက က်မအားပိုက္ဆံလဲလွ်င္အလြန္စိတ္ခ်ရေသာသူ၏ သူငယ္ခ်င္းဆိုင္တြင္လဲလွယ္၍ ရေၾကာင္းေျပာပါသည္။ က်မသည္လည္း အျမန္ျပီးျပီးေရာသေဘာျဖင့္ လဲရန္လုိ္္က္ပါလာပါသည္။ က်မက ပိုက္ဆံရွစ္ေသာင္းနဲ ့ေျခာက္ရာရပါသည္။ က်မအား ေထာင္တန္ကေလးေသာင္းနဲ ့ငါးရာတန္ေလးေသာင္းေပးပါသည္။ က်မလဲ အရည္အတြက္ကိုမရည္ၾကည့္ဘဲ အုပ္ေရသာၾကည့္၍ယူခဲ့မိပါသည္။ က်မ ကားလက္မွတ္၀ယ္ရန္ ကားဂိတ္သို ့ဆိုင္ကယ္နွင့္ ထိုပိုက္ဆံလဲေသာ ပိုက္ဆံပဲြစားကလုိက္ပို ့ပါသည္။ က်မကားဂိတ္ေရာက္၍ ကားလက္မွတ္၀ယ္ရန္ ထိုသူက သူ၏အသိမိန္းမတြင္ကားလက္မွတ္ထပ္၀ယ္ခုိ္င္းပါသည္။ကားလက္မွတ္မွာတန္ဖိုးက ကိုးေထာင္သာက်ပါသည္။သူေတာင္းသည္က တစ္ေသာင္းနစ္ေထာင္ျဖစ္ပါသည္။ က်မတြင္ထပ္ျပီး သံုးေထာင္အျမတ္တင္ျပန္္ပါသည္။ က်မမသိေသးပါ။ က်မလက္မွတ္၀ယ္ရန ္ေထာင္တန္ေပးမည္ျပင္ျပီးမွ ငါးရာတန္သာေပးလိုက္ေတာ့မည္ဟု ေပးျဖစ္ပါသည္။ ထိုတြင္ ကားလက္မွတ္ေရာင္းေသာမိန္းမက အမေပးတဲ့ပိုက္ဆံက ငါးေထာင္ထဲ ဟုေျပာမွ က်မေသေသခ်ာခ်ာျပန္ေရၾကည့္လုိက္ရာ ငါးရာတန္အုပ္တိုင္းတြင္ ဆယ္ရြက္သာထည့္ထားသည္ကိုေတြ ့လုိက္ရပါေတာ့သည္။ က်မကိုလုိ္က္ပို ့ေသာ ပဲြစားမွာ ထိုအမ်ဳိးသမီးအားရန္လုပ္ေနပါသည္။ က်မအားလည္း အမေထာင္တန္ေပးလိုက္ေလ ဟုေျပာပါေသးသည္။ က်မက ငါေပးခ်င္တာေပးမွာေပါ့ နင့္ပိုက္ဆံမွမျပည့္တာ နင္နဲ ့ငါလမ္းမွာလဲအတူတူလာတာ ငါဘာမွလဲမ၀ယ္ဘူး ဘယ္မွလဲမ၀င္ဘူး နင္အသိဆံုးဘဲ အဲ့ဒီေတာ့ နင့္သူငယ္ခ်င္းဆိုင္ ကိုငါ့ကိုျပန္္ပို ့နင္သက္ေသရွိတယ္ေနာ္ ငါဘာဆိုဘာမွမသံုးရေသးဘူး ဟုေျပာေသာအခါ ေဘးမွကားသမားမ်ားကလည္း အမျမန္ျမန္သြားျပန္ေျပာ ကူညီလုိက္ပါကြာနွင့္ ၀ုိင္းေျပာေပးေသာေၾကာင့္ က်မကိုသူကအျပစ္ပင္ထပ္တင္လုိ္က္ပါေသးသည္။ အမကို က်ေနာ္ ေျပာသားဘဲေသေသခ်ာခ်ာေရပါလို ့ ဟု
က်မထိုေငြလဲေသာဆိုင္သို ့ျပန္္ေရာက္လာေသာအခါ က်မအားထိုဆိုင္မွ မ်က္နွာထားမ်ားမွာ ရိုက္ေတာ့မည့္ ပံုမ်ဳိး က်မယူလာေသာေငြအတိုင္းက်မျပန္ျပနိုင္သည့္ အျပင္ သူ ့သူငယ္ခ်င္းဆိုသူအားလည္း သူတို ့အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာ၍ အျပစ္တင္ေနၾကပါသည္။ က်မလည္းအထပ္ထပ္အခါခါ ေရတြက္၍ ယူေနရပါသည္။ ရွစ္ေသာင္းဆိုေသာေငြအား တေသာင္းအုပ္တြင္တရြက္ေလွ်ာ့၍ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပန္္ပါေသးသည္။ က်မေတာ္ေတာ္ကိုစိတ္ရွည္လက္ရွည္နွင့္ ေရတြက္ယူခဲ့ရပါသည္။ က်မပိုက္ဆံအတိအက်ျပန္ရခဲ့ပါသည္။ ကားဂိတ္သုိ ့လည္းျပန္္ေရာက္ခဲ့ပါျပီ။ က်မအားအားလံုးက ေစာင့္ျပီးေမးၾကပါသည္။ အဆင္ေျပခဲ့ရဲ ့လား ျပန္ရခဲ့ရဲ ့လားဟု က်မကျပန္ရခဲ့ေၾကာင္းေျပာေပးေသာသူမ်ားအားလံုးကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဟုျပန္ေျပာခဲ့ပါသည္။ က်မလက္မွတ္ေရာင္းေသာအမ်ဳိးသမီးအား သြား၍ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းထပ္မံေျပာေသာအခါ ထိုအမ်ဳိးသမိီး က က်မအားအမကကံေကာင္းလုိ ့ျပန္ရတာ ဟုစကားခံ၍ အေပၚကအျဖစ္အပ်က္ကိုေျပာျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပီးေနာက္ ထိုသူက သူ ့အား ရန္ေတြ ့ေၾကာင္း ပိုက္ဆံေထာင္တန္မယူဘဲ ဘာေၾကာင့္ငါးရာတန္ယူရတာလဲ ဟု ထိုအမ်ဳိးသမီး ကသူ ေပးတာယူရတာ ငါကသူမ်ားပိုက္ဆံလုယူရမလား ဟုျပန္္ရန္ေတြ ့လုိ္က္ေၾကာင္း က်မအားစီကာပတ္ကံုး ျပန္ေျပာျပပါသည္။ က်မေတာ္ေတာ္ကိုတုန္လႈပ္မိပါသည္။ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား သူတို ့၏ေခၽြးနဲစာေလးမ်ားကို ေပြ ့ပိုက္ျပီး မိဘရပ္ထံသုိ ့မဟုတ္ မိန္းမထံသုိ ့ သက္စြန္ ့ကာျပန္လာခဲ့ရျခင္းကို မိမိန္ိင္ငံထဲမွေန၍ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ရန္ ေစာင့္စားေနၾကေသာ ထိုသို ့ေသာသူမ်ဳိးမ်ားအား မည္ကဲ့သုိ ့ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းနွင့္ ထိုကဲ့သုိ ့ေသာ က်မတို ့လုိအျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးမျဖစ္ၾကေစရန္အတြက္ ေစတနာေရွ ့ထား၍ အမ်ားသူငါသိေစရန္တင္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment