အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Saturday, 13 October 2012

နန္းရွင္ တမ္းခ်င္း

ရင္ေျမမွာပ်ိဳး
မ်က္ရည္မိုးနဲ႔ ေစြ
အၾကင္နာေရာင္ျခည္သစ္ေတြနဲ႔
သမုဒယစမ္းေခ်ာင္းေလးနံေဘး
ကဗ်ာပန္းခင္းေလး အဖူးေတြစီ
အလြမ္းရာသီ ကုန္မဲ႔ရက္
ပြင့္အံထြက္ သစၥာပန္းခက္ကို
သခင္ရယ္.............
ကမ္းလက္ေလးေပးသနားပါေနာ္............ ။         ။

Mar 2, '10 8:52 AM
for everyone
                                                                မင္းေနာင္ရိုး(စံကား၀ါ)

No comments:

Post a Comment