အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Saturday, 27 October 2012

တစ္ေန႔နဲ႔တစ္ေန႔၊ 
တေရြ႕ေရြ႕ယြင္းအို၊
 ေနာက္ျပန္လို႔ မပ်ိဳတယ္၊
 ေရွ႕ကိုသာ အိုၿမဲ  .... 

No comments:

Post a Comment