အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Sunday, 21 October 2012

စိတ္ကို အလိုလိုက္မလား


ၿမစ္ထဲက ေလွက ေရစုန္ေမ်ာခြင့္ရရင္
အက်ိဳးရွိ သက္သာမူေတြ ၿဖစ္ေကာင္းၿဖစ္ႏိုင္တယ္ေနာ္။
ဘဝ ၿမစ္ပင္လယ္ၾကီးထဲက
လူ႔ဘဝေလွငယ္ေလးကို ေရစုန္မွာ ေမွ်ာလိုက္ရင္
အက်ိဳးမဲ့ ဆုတ္ယုတ္မူေတြ နစ္မြန္းမူေတြ ၿဖစ္ဖို႔ မ်ားသြားတယ္။
စိတ္ကို အလိုလိုက္တာ ေရစုန္မွာ ေမ်ာခြင့္ ေပးတာပါ။
စိတ္ကို အလိုမလိုက္တာ ေရကို ဆန္တက္တာပါ။
တန္ဖိုးရွိရွိေနခ်င္ရင္ ေရကို ဆန္တက္ရမယ္။

( အရွင္ေရဝတ - ဖားေအာက္ေတာရ)

No comments:

Post a Comment