အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Saturday, 15 September 2012

သစၥာေ၀းေနနီးေန
ဘယ္ကိုေရာက္ေရာက္
မိမိသစၥာတည္ေသာခါ၀ယ္
ေရႊလက္မျပတ္တဲြလွ်က္သာတည္း။

No comments:

Post a Comment