အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Tuesday, 25 September 2012

အာဂ မိန္းမသားမ်ား

 အားမာန္အျပည့္နဲ႔ သူမ


ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလုိက္ပုံကေတာ့ 
 လက္အားကုိ အသုံးျပဳျပီး ဒီလိုအားကစားကုိ လုိက္စားတယ္ေနာ္
 သူငယ္ခ်င္းတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ကေတာ့ သနားတယ္ဟယ္
 ဒီလိုေလးလဲ ကုိယ္ေနဟန္ထားကရွိတယ္ေနာ္
 ဖက္တီးေရ ရွင့္ကုိလုံးေလာက္ကေတာ့ သနားတယ္ေနာ္
 ထရပ္ကားကိုေတာင္စဲြေနရင္ေတာ့ ဟင္းဟင္း မလြယ္ဘူးေနာ္ သတိထား
 ဒီလိုေလးလဲ တခါတေလကစားေသးတာေပါ့ရွင္
 မိန္းကေလးက ေယာက္်ားေလးကုိ ေျမာက္ခ်ီမျပီး ေမႊးေမႊးမေပးရဘူးလို႔ ဘူေျပာလဲဟင္
 တြန္းထားေနာ္ ေရာက္ေတာ့မယ္
 ျငိမ္ျငိမ္မေနရင္ လြတ္ခ်လိုက္မယ္ေနာ္
 သူႏုိင္ကုိယ္ႏုိင္အျပိဳင္ၾကဲၾကတာေပါ့ေနာ္
ခ်စ္သူကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလာက္ကေတာ့ စာမဖဲြ႔ဘူးေနာ္

No comments:

Post a Comment