အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Saturday, 15 September 2012

နားမလည္ရသူ

ဘယ္လုိနားလည္ရမလဲသူရယ္

ခ်စ္တယ္ေျပာေတာ့လဲသူပါဘဲ
 
ၾကိဳက္တယ္ေျပာေတာ့လဲသူပါဘဲ
 
ေနာက္ဘ၀ထိေအာင္ရည္ရြယ္တာလဲသူပါဘဲ
 
သူဘဲခ်စ္လုိက္ သူဘဲၾကိဳက္လုိက္
 
ေနာက္ဆံုးေတာ့လဲ
 
သူဘဲေနာက္ထပ္အသစ္ထပ္ျဖစ္သြားျပန္တယ္

No comments:

Post a Comment