အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Saturday, 15 September 2012

သစၥာ ၂

သစၥာတရား
 
ခါေဖါက္ျပားက
 
ဘယ္ေသာခါမွ
 
ယံုမရပါ
 
စဥ္ဆက္မျပတ္
 
ေဖါက္ျပန္ရန္သာ
 
ရွိေတာ့သည္။

No comments:

Post a Comment