အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Sunday, 13 January 2013

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဆုံးမျခင္းကြၽန္လို လုပ္ေနရလို႕လည္း အားမငယ္နဲ႕၊ မိုးပ်ံေနေအာင္ ခ်မ္းသာေနလို႕လည္း မာနတက္ မေနနဲ႕၊ သံသရာမွာ ကြၽန္ျဖစ္ခဲ့ဘူးသလို သေဌး၊ ပညာတတ္၊ ဘုရင္မင္းၾကီးလည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ျဖစ္ခဲ့ဘူးပါျပီ။ ရတဲ့ဘဝမွာ အရိုးသားဆုံးနဲ႕ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ က်ိဳးစားျပီး ေရာင့္ရဲမႈေတြနဲ႕ ရွင္သန္သြားရင္ ဒီဘဝ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္ျပီး ဘဝဘဝ အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္သြားမွာပါ။

(the eXistence)

No comments:

Post a Comment