အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Monday, 14 January 2013

၀ကၤာပါ ခရီးသည္ေၾသာ္..
၀ကၤာပါ ခရီးသည္
ဘ၀ကေပးတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို
ခါးသီးစြာခံခဲ့ရေတာ့
စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္မပါဘူး..

ဘ၀ကေရတစ္ပြက္စာ
သံသရာကအဆံုးအစမရွိ ပင္လယ္ျပင္
ေျခာက္ျပစ္မကင္းတဲ့ လူ ့ဘ၀မွာ
သံသရာကိုေက်ာ္တက္ဖို ့ ျဖတ္လမ္းမရွိဘူး..

အေလအလြင့္ေတြထဲမွာ
စိတ္အေလအလြင့္က အဆိုးဆံုးပဲ
အဲဒီစိတ္ကေလး မေလလြင့္တဲ့ေန ့
သစၥာတရားကိုေတြ ့ရမွမလား..

ဒီလုိနဲ ့ပဲ ရုန္းရင္းရုန္းရင္း
အသက္အရြယ္ကလည္း
စကားေျပာလာျပီ
ျငိမ္းခ်မ္းမွ ုဆိုတာ
ဘယ္မွာလဲကြယ္။ ။
ေန၀တီ
၀ကၤာပါ ခရီးသည္
ေၾသာ္..
၀ကၤာပါ ခရီးသည္
ဘ၀ကေပးတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို
ခါးသီးစြာခံခဲ့ရေတာ့
စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္မပါဘူး..

ဘ၀ကေရတစ္ပြက္စာ
သံသရာကအဆံုးအစမရွိ ပင္လယ္ျပင္
ေျခာက္ျပစ္မကင္းတဲ့ လူ ့ဘ၀မွာ
သံသရာကိုေက်ာ္တက္ဖို ့ ျဖတ္လမ္းမရွိဘူး..

အေလအလြင့္ေတြထဲမွာ
စိတ္အေလအလြင့္က အဆိုးဆံုးပဲ
အဲဒီစိတ္ကေလး  မေလလြင့္တဲ့ေန ့
သစၥာတရားကိုေတြ ့ရမွမလား..

ဒီလုိနဲ ့ပဲ ရုန္းရင္းရုန္းရင္း
အသက္အရြယ္ကလည္း
စကားေျပာလာျပီ
ျငိမ္းခ်မ္းမွ ုဆိုတာ
ဘယ္မွာလဲကြယ္။    ။
ေန၀တီ

No comments:

Post a Comment