အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Wednesday, 16 January 2013

လြယ္ကူျခင္းႏွင့္ခက္ခဲျခင္း


လြယ္ကူျခင္းႏွင့္ခက္ခဲျခင္း

တျခားသူေတြရဲ႕အမွားကို ေထာက္ျပ ရတာ လြယ္ကူတယ္
ကိုယ့္အမွားကိုယ္ေထာက္ျပဖို႔က်ေတာ့ခက္ၾကတယ္ 

ကိုယ့္ကိုခ်စ္ေနတဲ့သူကို နာက်င္ေစရတာ လြယ္ကူတယ္ 
နာက်င္မႈကရသြားတဲ့အနာကိုက်က္ေစဖို႔ေတာ့ခက္ခဲတယ္ 

စည္းမ်ဥ္းေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ကလြယ္ကူတယ္
ခ်မွတ္ထားတဲ့စည္းမ်ဥ္းေတြကို လိုက္နာဖို႔ေတာ့ခက္ခဲတယ္ 

ညတိုင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အိပ္မက္မက္ဖို႔လြယ္ကူတယ္
အိပ္မက္တစ္ခုအေကာင္အထည္ေပၚဖို႔အတြက္တိုက္ခိုက္ဖို႔ေတာ့ခက္ခဲတယ္ 

ခ်စ္တယ္လို႔ေျပာတာေတာ့ လြယ္ၾကတယ္ 
အဲဒီအခ်စ္ကိုေန႔စဥ္ေဖာ္ျပဖို႔ေတာ့ခက္ခဲၾကတယ္ 

အမွားေတြ လုပ္ဖို႔ဆိုတာ လြယ္ကူတယ္ 
အမွားေတြက သင္ယူႏုိင္ဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲတယ္ 

သက္တန္႔ခ်ိဳ 
တိုတိုထြာထြာ ဘာသာျပန္ ။


တျခားသူေတြရဲ႕အမွားကို ေထာက္ျပ ရတာ လြယ္ကူတယ္
ကိုယ့္အမွားကိုယ္ေထာက္ျပဖို႔က်ေတာ့ခက္ၾကတယ္

ကိုယ့္ကိုခ်စ္ေနတဲ့သူကို နာက်င္ေစရတာ လြယ္ကူတယ္
နာက်င္မႈကရသြားတဲ့အနာကိုက်က္ေစဖို႔ေတာ့ခက္ခဲတယ္

စည္းမ်ဥ္းေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ကလြယ္ကူတယ္
ခ်မွတ္ထားတဲ့စည္းမ်ဥ္းေတြကို လိုက္နာဖို႔ေတာ့ခက္ခဲတယ္

ညတိုင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အိပ္မက္မက္ဖို႔လြယ္ကူတယ္
အိပ္မက္တစ္ခုအေကာင္အထည္ေပၚဖို႔အတြက္တိုက္ခိုက္ဖို႔ေတာ့ခက္ခဲတယ္

ခ်စ္တယ္လို႔ေျပာတာေတာ့ လြယ္ၾကတယ္
အဲဒီအခ်စ္ကိုေန႔စဥ္ေဖာ္ျပဖို႔ေတာ့ခက္ခဲၾကတယ္

အမွားေတြ လုပ္ဖို႔ဆိုတာ လြယ္ကူတယ္
အမွားေတြက သင္ယူႏုိင္ဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲတယ္

သက္တန္႔ခ်ိဳ
တိုတိုထြာထြာ ဘာသာျပန္ ။

No comments:

Post a Comment