အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Monday, 14 January 2013

အနိစၥ ၊ ဒုကၡ ၊ အနတၱ


ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ

- ေပ်ာ္ရာမွာ မေနရပဲ ေတာ္ရာမွာေနရတယ္
- လိုခ်င္တာမရပဲမလိုခ်င္တာရတတ္တယ္
- မခြဲခ်င္ေပမယ့္ခြဲရတယ္ မသြားခ်င္ေပမယ့္သြားရတယ္
- ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ခြင့္မရတဲ့ ခရီးသြားေတြ
- လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနမွသာ ဘ၀လို႔ေခၚရမလား
- မ်က္ရည္ေတြနဲ႔တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေတာင္တက္လမ္းတစ္ခု

လိုခ်င္တာေတြရတယ္ဆိုပါေတာ့
သြားခ်င္တဲ့ခရီးေတြေရာက္ခဲ့တယ္ဆိုပါေတာ့
ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဘ၀ေတြ ရေနတယ္ဆိုပါေတာ့
စားခ်င္တဲ့အစားအေသာက္ေတြစားဖူးတယ္ဆိုပါေတာ့
ဘယ္လိုပဲ လို . . တ . . ရ ေပမယ့္
အဆံုးသတ္ဟာ 
အနိစၥ ၊ ဒုကၡ ၊ အနတၱ ဆိုတာေလးကို ႏွလံုးသြင္းထားၾကေစခ်င္တယ္ ။ 

သက္တန္႔ခ်ိဳ
ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ

- ေပ်ာ္ရာမွာ မေနရပဲ ေတာ္ရာမွာေနရတယ္
- လိုခ်င္တာမရပဲမလိုခ်င္တာရတတ္တယ္
- မခြဲခ်င္ေပမယ့္ခြဲရတယ္ မသြားခ်င္ေပမယ့္သြားရတယ္
- ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ခြင့္မရတဲ့ ခရီးသြားေတြ
- လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနမွသာ ဘ၀လို႔ေခၚရမလား
- မ်က္ရည္ေတြနဲ႔တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေတာင္တက္လမ္းတစ္ခု

လိုခ်င္တာေတြရတယ္ဆိုပါေတာ့
သြားခ်င္တဲ့ခရီးေတြေရာက္ခဲ့တယ္ဆိုပါေတာ့
ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဘ၀ေတြ ရေနတယ္ဆိုပါေတာ့
စားခ်င္တဲ့အစားအေသာက္ေတြစားဖူးတယ္ဆိုပါေတာ့
ဘယ္လိုပဲ လို . . တ . . ရ ေပမယ့္
အဆံုးသတ္ဟာ
အနိစၥ ၊ ဒုကၡ ၊ အနတၱ ဆိုတာေလးကို ႏွလံုးသြင္းထားၾကေစခ်င္တယ္ ။

သက္တန္႔ခ်ိဳ

No comments:

Post a Comment