အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Friday, 4 January 2013

“ကာေမသုမိစၦာစာရကံႏွင့္ပတ္သက္၍”ဒီကာေမသုမိစၦာစာရကံႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ဦးဇင္းကုိ လူေတာ္ေတာ္မ်ား ေမးၾကပါတယ္။ ခဏခဏလည္း ေျဖေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကံႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေယာင္၀ါး၀ါးနားမလည္ ျဖစ္ေနၾကတယ္ ထင္ပါဘိ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ခါေတာ့ ဦးဇင္း တတ္သိေလ့လာထားသမွ်ကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း စံုစံုလင္လင္ျဖစ္ေအာင္ ေျဖေပးလုိက္ပါတယ္။ ပြင့္လင္းအားႀကီးလုိ႔ လူႀကီးလူေကာင္းမ်ားအေနျဖင့္ မသံုးသင့္တဲ့ မေျပာသင့္တဲ့စကားလံုးမ်ား ပါေနလွ်င္လည္း နားႏွင့္မနာ ဖ၀ါးႏွင့္နာပါလုိ႔ပဲ ေတာင္းပန္လုိက္ပါတယ္။ လူငယ္မ်ား ဒီကံႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး နားရွင္းကာ ေရွာင္ၾကဥ္လုိက္နာႏုိင္ေအာင္ ယခုေအာက္က ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းကုိပါ တစ္ဆက္တည္း ေျဖေပးလုိက္ပါတယ္။ အေမးႏွင့္ အေျဖေလးကေတာ့ဒီလုိပါ။

အရွင္ဘုရားတပည့္ေတာ္ ရိုေသစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။ ကာေမသု မိစၦာစာရကံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသခ်ာစြာသိရွိလိုပါသျဖင့္ ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္ဘုရား။

(၁) ကာမပိုင္ မိဘမွအစ ေဆြမ်ဳိး၊ ရပ္ေဆြရပ္မ်ုဳိးမ်ား မရွိေတာ့ေသာ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကို က်ဴးလြန္လွ်င္ အျပစ္မျဖစ္ဘူး ဆိုသည္မွာ ဟုတ္ပါသလားဘုရား။
(၂) အရူးမမ်ားအား က်ဴးလြန္လွ်င္လည္း အျပစ္မျဖစ္ဘူးဆိုသည္မွာ ဟုတ္ပါသလားဘုရား။
(၃) မိမိ ကာမပိုင္ေသာအမ်ဳိးသမီးရွိေသာ္လည္း အေပ်ာ္မယ္မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးျခင္းစသည္မ်ားသည္လည္း အျပစ္က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ပါသလားဘုရား။
(၄) ၄င္းအျပင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္မွ ေနာက္တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ ထပ္ယူျခင္းသည္ အျပစ္ သင့္ပါသလားဘုရား။
(၅) တပည့္ေတာ္တို႔ ျမန္မာသမို္င္းတြင္ ဘုရင္အဆက္ဆက္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာထားရွိပါသည္ဘုရား။ ထုိမင္းမ်ားသည္ မင္းက်င့္တရားနဲ႔ ညီညြတ္ပါသလားဘုရား။
(၆) ထို႔ျပင္ သိၾကားမင္းသည္လဲ နတ္ျပည္တြင္ နတ္သမီး (၂၅၀၀၀၀၀၀)ႏွင့္ေနျခင္းသည္ ဘယ္လိုဘုန္းကံမ်ဳိးပါလဲဘုရား။
(၇) မိဘအုပ္ထိန္းသူေအာက္တြင္ရွိေသာ အမ်ုဳိးသမီးႏွင့္ ရယ္ငန္၍ က်ဴးလြန္ေနၾကေသာ္လည္း (အမ်ဳိးသမီးသည္ ခြင့္ျပဳၾကည္ျဖဴ၏) ေနာင္တြင္ လက္ထပ္ယူၾကလ်င္လည္း အျပစ္ျဖစ္ပါသလားဘုရား။ မည္ကဲ့သို႔အျပစ္ရွိပါသလဲဘုရား။ ကံကိုက်ဴးလြန္တို္င္း အျပစ္ ျဖစ္ပါသလားဘုရား။
အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို တပည့္ေတာ္အား အစဥ္သနားျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။

အင္း ပထမဦးဆံုး ကာေမသုမိစၦာစာရကံနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး သိထားရမည္က ေလာကတြင္ ေလာက၀စၥ၊ ပဏၰတၱိ၀စၥဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ ဒီကံတရားသည္ ေလာက၀စၥထဲတြင္ ပါ၀င္ေပသည္။ ေလာက၀စၥဆုိသည္မွာ မိမိႏွင့္ကုိယ္ခ်င္းစာၿပီး နားလည္သိရွိ သေဘာေပါက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးသားမယားကို မိမိက က်ဳးလြန္မယ္လုိ႔ စိတ္ေပၚလာတဲ့အခါမွာ မိမိစိတ္ထဲမွာ ဒီလုိေလး ေတြးေတာၾကည့္ သင့္ပါတယ္။ ငါက်ဳးလြန္မဲ့ မိန္းကေလးဟာ ငါ့ရဲ႕ မိခင္၊ အမ၊ ႏွမဆုိလွ်င္ေရာ ငါဘယ္လုိခံစားရမလဲ။ အဲဒီလုိေတြးေတာတဲ့အခါမွာ မိမိရဲ႕ေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ မိမိစိတ္ရဲ႕ ခံစားခ်က္အတုိင္း တစ္ဘက္လူမွာလည္း သူနဲ႔ဆက္စပ္သူမ်ား ဘယ္လုိခံစားရမယ္ ဆုိတာ ေတြးဆႀကံဆႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံကုိ မက်ဳးလြန္မိေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ သင့္ပါတယ္။

ကာေမသုမိစၦာစာရကံထုိက္သည့္ အဂၤါရပ္မ်ားကုိ ပထမဦးဆံုး ေျပာျပပါမယ္။
၁။ အဂမနိယဌာနတာ - မသြားလာအပ္ေသာ အရာဌာနျဖစ္ျခင္း။
၂။ ေသ၀နာစတၱံ - မွီ၀ဲလိုေသာ စိတ္ရွိျခင္း။
၃။ မေဂၢနမဂၢပဋိပတၱိ - မဂ္ေခၚလိင္ျဖင့္ လိင္ထဲသို႔ သြင္းျခင္း။
၄။ သာဒိယနံ - သာယာျခင္း။
ဒီအဂၤါ (၄)ရပ္လံုးျပည့္စံုမွ ကာေမသုမိစၦာစာရကံထုိက္ပါတယ္။ ဒီေလးပါးထဲက အဂၤါတစ္ပါးပါး ခ်ိဳ႔ယြင္းလွ်င္ ကံမထုိက္ေပ။ သို႔ေသာ္ တစ္ပါးပါးက်ဳးလြန္မိလွ်င္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံေလာက္ အၿပစ္မၾကီးေသာ အကုသိုလ္၊ ဝ႗္ေၾကြးေတာ့ ျဖစ္သည္။

သူတပါး၏ ခင္ပြန္း၊ ဇနီး၊ မယားတို႔ကို သေဘာတူ၍ျဖစ္ေစ၊ မတူပဲျဖစ္ေစ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ျခင္းကို ပါရဒါရကံ ဟုေခၚသည္။ ပရဒါရကံက ကာေမသုမိစၦာစာရကံထက္ ပို၍ အျပစ္ႀကီးပါသည္။ ကာေမသုမိစၦာစာရကံထက္ပို၍ ဆိုးရႊားေသာ အၿပစ္ထိုက္သည္။ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ဆိုသည္မွာ မိမိတရား၀င္ယူထားေသာ ယူထားသူမွအပ အုပ္ထိန္းျခင္းမကင္းေသာ မိန္းမ(၂၀)ကို သေဘာတူ၍ျဖစ္ေစ၊ မတူ၍ျဖစ္ေစ ကာမဆက္ဆံလွ်င္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံထုိက္ေပသည္။
အဆိုပါ မိန္းမ(၂၀)တို႔မွာ
၁။ အမိအုပ္ထိန္းေသာသူ။
၂။ အဘအုပ္ထိန္းေသာသူ။
၃။ အမိအဘစံု အုပ္ထိန္းေသာသူ။
၄။ ေမာင္ႀကီး ေမာင္ငယ္ အုပ္ထိန္းေသာသူ။
၅။ အမႀကီး အမငယ္ အုပ္ထိန္းေသာသူ။
၆။ ေဆြမ်ိဳးတို႔ အုပ္ထိန္းေသာသူ။
၇။ အမ်ိဳးအႏြယ္တို႔ အုပ္ထိန္းေသာသူ။
၈။ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြသီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ အုပ္ထိန္းေသာသူ။

၄င္းမိန္းမ(၈)ဦးတို႔ကို က်ဴးလြန္လွ်င္ ေယာက်္ားေတြမွာသာ ကံထိုက္၍ မိန္းကေလးမ်ားမွာ ကံမထုိက္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထုိမိန္းကေလးမ်ားသည္ သူတုိ႔ကာမကုိ သူတုိ႔ပုိင္ေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိဘစေသာ အုပ္ထိန္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကုိ တစ္ပါးသူက တရား၀င္ မေတာင္းယူရေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ခုေခတ္ ၿမန္မာ လူေဘာင္ေလာကမွာ ကိုယ္အခ်င္းခ်င္း သေဘာတူရင္ မၿပစ္မၿဖစ္ပါဘူးဆုိတဲ႔ အေနာက္တုိင္း အယူအဆေတြ ၀င္ေရာက္လာပါတယ္၊ အမွန္က အဲဒီလုိ မဟုတ္ပါဘူး ကိုယ္အခ်င္းခ်င္း ဘယ္လုိပဲ သေဘာတူေနပါေစ သူ႔ကုိထိန္းသိမ္း ေစာင္႔ေ႐ွာက္တဲ႔ သူေတြ႐ွိပါတယ္။

၉။ ထိန္းျမား (တစ္နည္း) လက္ထပ္ၿပီးေသာသူ။
၁၀။ ဘုရင္ေကာက္ယူရန္ သတ္မွတ္ထားေသာသူ။
၁၁။ ဥစၥာျဖင့္ ၀ယ္ယူထားေသာသူ (ၿပည္တန္ဆာမ)။
၁၂။ အလိုတူ ေပါင္းသင္းေနေသာသူ။
၁၃။ ပုဆိုးတန္းတင္ ေပါင္းသင္းေနေသာသူ။
၁၄။ စည္းစိမ္ကိုေပး၍ ေပါင္းသင္းေနေသာသူ။
၁၅။ ေရခြက္၌ လက္ဆံုခ်၍ မိဘက ေပးစားထားေသာသူ။
၁၆။ ေခါင္းခုခ်၍ လင္မယားအျဖစ္ ေနေသာသူ။
၁၇။ ကၽြန္ကို မယားျပဳထားေသာသူ။
၁၈။ အမႈလုပ္ကို မယားျပဳထားေသာသူ။
၁၉။ စစ္ေျမျပင္မွ သံုးပန္းရခဲ့ေသာသူ။
၂၀။ ေခတၱမွ်ေပါင္းရန္ ငွားယူထားေသာမိန္းမ တုိ႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ထုိတြင္ အမွတ္(၉)မွ(၂၀)ထိ မိန္းမ(၁၂)ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို လြန္က်ဴးလွ်င္ ေယာက်္ားေရာ မိန္းမပါ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထုိက္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိမယားပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ေအာက္ပါအေႀကာင္း (၄)ပါေၾကာင့္လည္း ကံထိုက္ပါသည္။
၁။ ကိုယ္၀န္ အလြန္ရင့္ေသာအခါ။
၂။ မိဘ၊ဆရာ၊ သူတကာျမင္၍မသင့္ေသာေနရာ။
၃။ က်င့္ရိုး က်င့္စဥ္ မဟုတ္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ က်င့္ျခင္း။
၄။ ေဆး၀ါးမွီး၀ဲ ရွိၿမဲအဂၤါထက္ လြန္ေနျခင္းတုိ႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဒကာေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ဦးဇင္းတစ္ခုခ်င္းစီ ထပ္ရွင္းျပေပးပါမယ္။ နံပါတ္(၁-၂)သည္ အထက္ပါအုပ္ထိန္းသူ (၂၀)ထဲ မပါရွိလွ်င္ေတာ့ အျပစ္မရွိပါ။ အုပ္ထိန္းသူရွိေနလွ်င္ေတာ့ အျပစ္ရွိေပသည္။
နံပါတ္(၃)သည္ မိမိမွာ ကာမပုိင္ရွိေသာေၾကာင့္ မည္သည့္မိန္းမမ်ိဳးႏွင့္မဆုိ က်ဴးလြန္လွ်င္ အျပစ္ရွိေပသည္။
နံပါတ္(၄) အုပ္ထိန္းသူခြင့္ျပဳခ်က္ရ၍ ေနာက္ထပ္မိန္းမယူလွ်င္ မိမိသည္ တရား၀င္ ေတာင္းယူထားေသာေၾကာင့္ အျပစ္မရွိပါေပ။
နံပါတ္(၅) ဘုရင္မ်ားသည္ မိဖုရားေကာက္ယူရာ၌ တရား၀င္လက္ထက္ယူထားလွ်င္ အျပစ္မရွိေပ။ တိတ္တိတ္ပုန္းယူလွ်င္ေတာ့ မင့္က်င့္တရား၌လည္း ငါးပါးသီလ လံုၿခံဳရမည့္ျဖစ္၍ အျပစ္ရွိၿပီး မင့္က်င့္တရားႏွင့္မညီေပ။
နံပါတ္(၆) သိၾကားမင္းသည္ အရင္လူ႕ဘ၀က မာဃအမည္ႏွင့္ လမ္းျပင္ျခင္း၊ တံတားေဆာက္ျခင္း၊ ဇရပ္ေဆာက္ျခင္းစတဲ့ ေကာင္းမႈမ်ား လုပ္ခဲ့၍ သိၾကားမင္းျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ယခုပြင့္ခဲ့တဲ့ ေဂါတမဘုရားရွင္လက္ထက္တြင္ ဘုရားရွင္ထံခဏခဏသြားၿပီး တရားနာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသာတာပန္ျဖစ္သြားပါတယ္။ အဲဒီေသာတာပန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အရင္သိၾကားမင္း ဘ၀ကေန ယခုတစ္ဖန္ဆက္လက္ၿပီး သိၾကားမင္း ျဖစ္ရပါတယ္။ နတ္မိဖုရားမ်ားရျခင္းကေတာ့ နတ္သမီး ျဖစ္လာမည့္သူမ်ားသည္ နတ္သားမ်ား၏ ဗိမာန္တြင္း၊ ဗိမာန္ေရွ႕တည့္တည့္တြင္ မျဖစ္ဘဲ ေလးဘက္ေလးလံ နတ္သားမ်ား၏ဗိမာန္ၾကားတြင္ လာျဖစ္ပါက သိၾကားမင္းသည္ နတ္သားမ်ား အျငင္းပြားစရာ လုစရာ ျဖစ္ေနလွ်င္ သူကပဲ ေကာက္ယူျခင္းေၾကာင့္ နတ္မိဖုရားမ်ားရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
နံပါတ္(၇) မိန္းကေလးဘက္က ၾကည္ျဖဴေသာ္လည္း မိဘစေသာအုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ တရား၀င္ခြင့္မေတာင္းရေသးဘဲ က်ဳးလြန္လွ်င္ အျပစ္ရွိေပသည္။ ေစ့စပ္ျခင္းစသည့္ တရား၀င္အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ ခြင့္ေတာင္းၿပီးသားျဖစ္လွ်င္ေတာ့ တကယ္လည္း တရား၀င္လက္ထက္ယူျဖစ္ပါက အျပစ္မရွိပါေပ။
ေလာကမွာ က်င္လည္က်က္စားေနၾကတဲ့ သတၱ၀ါမွန္သမွ်ဟာ သတိလက္လြတ္မႈေၾကာင့္ မမွားသင့္တဲ့ အမွားေလးေတြ မွားေနၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အမွားေလးေတြက်ေတာ့ မိမိဘက္က မွန္တယ္ထင္ရေပမဲ့ သူေတာ္ေကာင္းေတြ အျမင္မွာေတာ့ မွားတဲ့အရာျဖစ္ေနပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူငယ္မ်ားဟာ ကာမကိစၥမ်ားနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး မွားသင့္တဲ့အရာလား၊ မမွားသင့္တဲ့ အရာလားဆုိတာ ခြဲျခားေ၀ဖန္ျခင္း ေလ့လာျခင္းမရွိဘဲ စိတ္ကုိအလုိလုိက္ကာ အလြယ္တကူ မွားယြင္းေနၾကပါတယ္။ တကယ္ဆုိ ကာမအမႈဟာ မိမိအတြက္ အျပစ္နဲ႔အက်ိဳး ဘယ္ဟာက ပုိမ်ားသလဲဆုိတာ စဥ္းစားဖုိ႔လုိပါတယ္။

ဒါျပင္ ယခုေခတ္လူငယ္မ်ား က်ဳးလြန္ေနၾကတဲ့ ကာမမႈမ်ားဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံနဲ႔ မကင္းဘူ းျဖစ္ေနပါတယ္။ မိမိတုိ႔ဟာ ဘယ္လုိမိန္းမေယာက်္ားနဲ႔ က်ဳးလြန္ရင္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထုိက္မလဲဆုိတာ ေသခ်ာမသိၾကပါ။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း သိသိႀကီးနဲ႔ မုိက္ေနၾကတာလည္း ျဖစ္ပါမယ္။ အဲဒီလုိမုိက္ေနတာဟာ ကာေမသုမိစၦာစာရကံရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ မိမိတုိ႔က ေသခ်ာမစဥ္းစား မေလ့လာထားလုိ႔ပါ။ တကယ္တမ္း ေလ့လာဆင္ျခင္ စဥ္းစားမယ္ဆုိရင္ ဒီကာေမသုမိစၦာစာရကံရဲ႕အက်ိဳးဟာ မ်က္ေမွာက္တမလြန္ ႏွစ္ဘ၀လံုးအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အႏၱရာယ္မ်ားတယ္ဆုိတာ သိပါလိမ့္မယ္။

****ခုေတာ့ အဲဒီလုိမသိတဲ့အတြက္ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားဟာ ကာမကိစၥကုိ အလြယ္တကူ ဘာမွမျဖစ္ဟုထင္ေနၿပီး က်ဳးလြန္ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာလည္း တျခားႏုိင္ငံက ကံတရား “ကံ” ကံ၏အက်ိဳးေပးကုိ မယံုၾကည္ၾကတဲ့လူေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ အတုယူလုိ႔လည္း မမွားသင့္တာ မွားေနၾကတာပါ။ မိန္းကေလးမ်ားကလည္း မိမိတုိ႔ဣေျႏၵသိကၡာကုိ မထိန္းဘဲ ဒီလုိျပဳက်င့္ခံရတာဟာ ထည့္တြက္စရာ မလုိပါလုိ႔ ထင္ထားေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္း မဖံုးႏုိင္မဖိႏုိင္ျဖစ္လာတဲ့အခါ ကိုယ္႔ရင္ေသြးရဲ့ အသက္ကုိေတာင္ အလြယ္တကူ သတ္ျဖတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တစ္မႈကေနႏွစ္မႈထိ အဆင့္တုိးကာ မေကာင္းမႈမ်ား ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီလုိ လူသားတုိင္းမွာ မေကာင္းမႈေတြ မ်ားလာမယ္ဆုိရင္ သဘာ၀ကပ္ဆုိးေတြကလည္း ျဖစ္လာမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ သဘာ၀ကပ္ဆုိးေတြက လြတ္ကင္းၿပီး ေနာက္ေနာင္ဘ၀ေတြမွာလည္း ဆင္းရဲဒုကၡမေရာက္ရေအာင္ ကာမအမႈအမွားမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။*****

ယခုေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံတုိင္း၌ ေမထုန္မႈျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ေခတ္စားေနေလာက္ေအာင္ လူသားတုိ႔စိတ္တြင္ အာရံုျပဳ က်ဳးလြန္းေနၾကသည္ကုိ စာဖတ္သူတုိ႔ ျမင္ဖူးၾကားဖူးေပလိမ့္မည္။ ေခတ္ကာလသည္ ကိေလသာမ်ား မ်ားျပားလာေသာ ေခတ္လာလျဖစ္လာသည့္နဲ႔အမွ် လူသားစိတ္တုိ႔တြင္ ကာမစိတ္မ်ား မြန္ထူလ်က္ရွိေနၾကေပသည္။

ထုိ႔တြင္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေကာင္ေလးမ်ား မသိသလုိလုိ သိသလုိလုိနဲ႔ က်ဴးလြန္ေနေသာ အျပစ္မ်ားသည္ ၾကာေလဆုိးရြားစြာ ျဖစ္လာေလဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ထုိသုိ႔ျပဳမႈျခင္းမ်ားသည္ သိရဲ႕သားနဲ႔ လုပ္တာလား မသိလို႔မ်ား လုပ္ေနၾကတာလားဟု စဥ္းစားမရ၍ ေမထုန္မႈကိစၥမ်ားနဲ႔ ပတ္သတ္ေသာ သိသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အနည္းငယ္တင္ျပေပးလုိက္ပါသည္။
အိမ္ေထာင္ရွိၿပီးသားသူမ်ားက က်န္တစ္ပါးသူနဲ႔ က်ဳးလြန္လွ်င္ ကာေမသုမိစၧာစာရကံထုိက္၍ အျပစ္ရွိတယ္ဆုိတာ သိေပၾကလိမ့္မည္။ သိရက္နဲ႔ မုိက္တာသာ ျဖစ္ေပမည္။ အိမ္ေထာင္မျပဳေသးသူမ်ား ေမထုန္အက်င့္ကုိ ျပဳက်င့္တာသည္ အျပစ္မရွိဟု မွတ္ထင္ေနေသာ သူမ်ား ရွိေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ေသာသူမ်ားအတြက္ တင္ျပေပးပါမည္။

ကာေမသုမိစၧာစာရကံတြင္ မသြားေကာင္းေသာ မိန္းမ(၂၀)ဆုိတာ ရွိပါတယ္။ ထုိအထဲတြင္ အမိ၊ အဖ၊ မိဘႏွစ္ပါး၊ အကုိေမာင္၊ အမညီမ၊ ေဆြမ်ိဳး၊ အမ်ိဳးအႏြယ္၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ(၈)ေယာက္တြင္ က်ဴးလြန္ေသာ ေယာက်္ား၌ ကာေမသုမိစၧာစာရ အျပစ္ထိုက္၍ က်ဳးလြန္ခံရေသာ မိန္းကေလးမွာ အျပစ္မထုိက္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ားက ေျပာေပလိမ့္မည္။ မိန္းကေလးက သေဘာတူ၍ ျပဳက်င့္တာ အျပစ္မရွိဟု။ တရား၀င္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ကာမကုိ ယူျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေပသည္။ ႏွစ္ဦးသေဘာျဖစ္၍သာ အျပစ္နည္းနည္း ေလ်ာ႔ရံုသာၿဖစ္သည္။ ႏွစ္ဦးသေဘာမတူပါက ပို၍အၿပစ္ၾကီးသည္။ ကာေမသုမိစၧာစာရကံ က်ဳးလြန္တဲ့အခါ အလုိတူမဟုတ္ဘဲ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္ရင္ အျပစ္ပိုႀကီးၿပီး ႏွစ္ဦးသေဘာတူလုိ႔ က်ဴးလြန္ရင္ေတာ့ အျပစ္နညး္နည္းသာ ေလ်ာ႔ပါတယ္။ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ က်ဳးလြန္တဲ့အခါမွာလည္း ကိေလသာအားႀကီး,မႀကီး၊ လံု႔လအနည္းအမ်ားလုိက္ၿပီး အျပစ္အႀကီးအေသး ကြာျခားပါတယ္။

ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ မိန္းကေလးဘက္ကလည္း သေဘာမတူဘဲ က်ဴးလြန္လွ်င္ ထုိသူသည္ အျပစ္မ်ားစြာ ထုိက္ေပသည္။ သီလရွိေသာ မိန္းကေလးကုိ က်ဴးလြန္မိလွ်င္ ပုိ၍ပုိ၍အျပစ္မ်ားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရွးဆရာႀကီးမ်ားက ´မိန္းမႏွစ္က်ိပ္၊ ေပ်ာ္ေၾကာင္းသိပ္လည္း၊ မအိပ္ေလရာ´ဟုေၿပာဆိုခဲ႔သည္။ မိန္းမမ်ားက ေခၚအိပ္သည့္တုိင္ မိမိကုိယ္ပုိင္မိန္းမမွတစ္ပါး မိန္းမ(၂၀)နဲ႔ မအိပ္ၾကဖုိ႔ ဆံုးမခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

မိန္းကေလးမ်ားက သူတို႔၏ ကာမကုိ မည္သူကမွ် တရား၀င္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားထံမွ လာမေတာင္းထားေသးပါက သူတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ ျဖစ္ေနေသး၍ အျပစ္မရွိျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားထံမွ တရား၀င္ေတာင္းၿပီးေသာ ေစ့စပ္ၿပီးေသာ မိန္းကေလးမ်ား တစ္ပါးသူနဲ႔ ေဖာက္ျပန္ပါက အျပစ္ရွိေပသည္။ ကာမကုိ ကုိယ္မပုိင္ေတာ႔ေသာေၾကာင့္တည္း။
အမ်ိဳးသားဘက္ကလည္း လြတ္လပ္သူမွန္ကန္မယ္ အမ်ိဳးသမီးဘက္ကလည္း ေစ့စပ္ထားသူစတဲ့ ပုိင္ဆုိင္သူမ႐ွိေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ မိဘသေဘာမတူလုိ႔ ခုိးထြက္ေျပးၿပီး ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ရံုးတက္လက္မွတ္ထုိးကာ လြတ္လပ္စြာ မယားအမွတ္နဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရင္ ဆႏၵ၀ါသီနီ-အလုိတူေနလုိ႔ မယားအရာေျမာက္တဲ့အတြက္ ကံမထိုက္ပါ။

ဒီေနရာမွာ လက္မွတ္ထုိးတဲ့ရံုးဌာနဟာ ႏုိင္ငံေတာ္က လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားတဲ့ ေနရာျဖစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားဆုိတာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕အုပ္ထိန္းသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရံုးတက္လက္မွတ္ထုိးတာဟာ တရား၀င္ျဖစ္သြားလုိ႔ ကံမထုိက္တာပါ။ တကယ္လုိ႔ မိမိတုိ႔က တရား၀င္ လက္ထက္ယူမယ္ဆုိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လြတ္လပ္တဲ့ခ်စ္သူမ်ား က်ဳးလြန္မိၾကရင္ လက္ထက္မယ္ဆုိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အျပစ္အနည္းငယ္ ေသးပါေသးတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လက္မထက္ျဖစ္ခဲ့ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ကံထုိက္တဲ့အတြက္ အျပစ္ပိုႀကီးပါလိမ့္မယ္။

ကာမပုိင္႐ွိတဲ့သူဟာ လူဇာတ္မဟုတ္တဲ့ တိရိစၧာန္တို႔နဲ႔ က်ဴးလြန္ရာရင္လည္း ကာေမသုမိစၧာစာရျဖစ္ပါတယ္။ ဘူရိဒတ္နဂါးမင္းႀကီးဟာ သီလ ေဆာက္တည္ေၾကာင္း၊ ယုန္, ဖ်ံ, ေျမေခြး, ေမ်ာက္တို႔သည္လည္း သီလေဆာက္တည္ေၾကာင္းကို က်မ္းဂန္တို႔၌ လာ႐ွိတဲ့အတြက္ တိရစၦာန္မ်ားမွာလည္း ငါးပါး႐ွစ္ပါးစတဲ့ သီလမ်ား႐ွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိရိစၧာန္နဲ႔က်ဳးလြန္ရင္လည္း ကံထုိက္ပါတယ္။ ေကာသလဘုရင္ရဲ႕ မိဖုရားႀကီးျဖစ္တဲ့ မလႅိကာဟာ ေခြထီးနဲ႔ေဖာက္ျပန္မႈကုိ သာယာမိခဲ့လုိ႔ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ အျပစ္ျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။

အ႐ူးမကုိ မိဘစသည္တုိ႔က၄င္း၊ တစ္ေယာက္ေယာက္က၄င္း၊ အုပ္ထိန္းသူရွိရင္ က်ဳးလြန္သူမွာ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထုိက္ပါတယ္။ ေယာက်္ားခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္း ၀စၥမဂ္၊ မုခမဂ္တုိ႔ကုိက်ဴးလြန္ရင္ ကာေမသုမိစၧာစာရ ကံထုိက္တယ္လုိ႔ ဆရာႀကီးေတာ္မ်ား မိန္႔ဆုိခဲ့ပါတယ္။

ထံုးစံဓမၼတာမုိ႔သာ မိန္းမကို ကာေမသုမိစၧာ စာရအရ ယူၾကတာပါ။ ေယာက်္ားကိုလည္း ကာေမသုမိစၧာစာရအရ ယူရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေယာက်္ားခ်င္းခ်င္း က်ဳးလြန္ရာတြင္လည္း မိန္းကေလးမ်ားနည္းတူ အုပ္ထိန္းသူရွိသူမယ္ ကာမပုိင္ရွိမယ္ဆုိရင္ ကံထုိက္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔ဟာ သူတစ္ပါးသား၊သမီး၊ဇနီး၊လင္မ်ားကို က်ဳးလြန္ခ်င္တဲ့စိတ္ေပၚလာရင္ ငါက်ဳးလြန္မယ္႔ မိန္းကေလး၊ ေယာက္်ားေလးေနရာမွာ ငါ့ရဲ႕မယား၊ခ်စ္သူ၊မိခင္၊အမ၊ႏွမကုိ သူမ်ားကက်ဳးလြန္မယ္ဆုိရင္ ငါဘယ္လုိခံစားရမလဲ? ၿပီးေတာ႔ ငါ႔လင္၊ငါ႔မယား၊ငါ႔ခ်စ္သူဟာ သင္ေဖာက္ၿပန္သလိုမ်ိဳး သူမ်ားနဲ႔ေဖာက္ၿပန္ရင္ သင္ဘယ္လိုခံစားရမလဲ? ဝဋ္ဆိုတာ လည္ေနတယ္ဆိုတာ သတိရေစခ်င္ပါတယ္။ အခုဘဝမွာ ဒီလိုလူမ်ိဳးနဲ႔ေတြ႔ၾကံဳဆံုရတာဟာ မိမိကိုတဖန္ ၿပန္ဝ႗္ေၾကြးဆပ္ေစတာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမၿပဳ မိမိမွဳပါပဲ။ “သင့္ၿပဳေသာကံ ပဲ့တင္သံ သင့္ထံၿပန္လာမည္” ဒီေဆာင္းပုဒ္ေလးကို ေဆာင္ထားရင္ အကုသိုလ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္စိတ္တိုးပြားလာမွာပါပဲ။

အဲဒီလူေနရာမွာ ငါဆုိရင္ေရာ ဘယ္လုိခံစားရမလဲ စတာေတြ ေတြးေတာၾကည့္ရပါမယ္။ အဲဒီလုိေတြးေတာတဲ့အခါမွာ မိမိရဲ႕ မယား၊ခ်စ္သူ၊ ေမာင္ႏွမ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ မိမိစိတ္ရဲ႕ခံစားခ်က္အတုိင္း တစ္ဘက္လူမွာလည္း သူနဲ႔ဆက္စပ္သူမ်ား ဘယ္လုိခံစားရမယ္ဆုိတာ ေတြးဆႀကံဆ ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလုိသာ ေရွးေနာက္ စဥ္းစားေတြးေခၚမယ္၊ မိမိစိတ္ကုိ သတိျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မယ္ဆုိရင္ ကာေမသုမိစၦာစာရ အမႈမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မွာပါ။

ေရွးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက “ကာမေရာဂါ ကုိယ္တြင္းနာ ကို ဟီရိဩတၱပ္ ပညာညႇပ္၍ ႏိွပ္ကြပ္ႏိုင္ပါတယ္”လုိ႔ မိန္႔ဆုိထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုိ မိမိတို႔က ကာမကိစၥဟာ ဟီရိၾသတၱပၸကင္းမဲ့တဲ့ အလုပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိတရား၀င္ယူထားသူမွလြဲ၍ တျခားသူမ်ားကုိ မျပစ္မွားမိေအာင္ ပညာဉာဏ္ကုိ သတိျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရပါမယ္။ လူသားမ်ားမွာ မိမိတရား၀င္ယူထားတဲ့ ဇနီး၊မယား၊လင္သားတုိ႔နဲ႔ က်ဳးလြန္လုိ႔ရပါတယ္။ ရဟန္းသံဃာမ်ားမွာ ဘယ္သူနဲ႔မွ က်ဳးလြန္လုိ႔မရပါဘူး။ ကိေလသာ မကင္းေသးတဲ့ လူအတူတူ ရဟန္းသံဃာမ်ားေတာင္ ကာမကိစၥကုိ ထိန္းႏုိင္ေသးရင္ လူသားမ်ားလည္း မိမိတရား၀င္ က်ဳးလြန္လုိ႔ရတဲ့ဟာမွတစ္ပါး တျခားဟာကုိ မက်ဳးလြန္မိေအာင္ ေစာင့္ထိန္းႏုိင္ရမွာပါ။

“ငါတုိ႔လူေတြက ဒါေတြမေစာင့္ထိန္းႏုိင္လုိ႔ ဒီလုိေနတာကြ” ဆုိရင္လည္း တရား၀င္ယူၿပီး က်ဳးလြန္လုိ႔ရတာနဲ႔ မလံုေလာက္ေသးဘဲ စိတ္တုိင္းက် ကာေမသုမိစၦာစာရကံ က်ဳးလြန္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေနာက္ေနာင္ဘ၀ေတြမွာ ကုိယ့္အလွည့္ က်ေရာက္လာမွာမုိ႔ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ထားရပါလိမ့္မယ္။ မိမိက ကံေကာင္းလုိ႔ ျမင့္ျမတ္တဲ့ေယာက်္ားဘ၀ေလး ရလာတာကုိ ေနာက္ဘ၀ေတြမွာ ထပ္ကံေကာင္းေအာင္မလုပ္ဘဲ ျမင့္တဲ့ဖုိဓာတ္ဘ၀ကေန ယုတ္နိမ့္တဲ့ မဓာတ္ဘ၀ကုိ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ ကုိယ္အလွည့္လည္း ခံရဦးမယ္ဆုိတာ မေမ့ဖုိ႔လုိ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေယာက်္ားဘ၀ ရတုန္းကေတာ့ ထင္တုိင္းက်ဲလာခဲ့ၿပီး ကုိယ့္အလွည့္က်မွ ေၾကာက္ပါၿပီ မျဖစ္ၾကပါေစနဲ႔။ အဲဒီလုိမျဖစ္ေအာင္ ယခုရရွိေနတဲ့ လူ႔ဘ၀ေလးမွာ မမွားသင့္တာ မမွားရေအာင္ သတိထားေနထုိင္ဖုိ႔ လုိ္ပါတယ္။

မိန္းကေလးမ်ားကလည္း မိမိတုိ႔ အရင္ဘ၀ေတြက မေကာင္းတာလုပ္ခဲ့လုိ႔ ယခုမ်က္ေမွာက္မွာ ယုတ္နိမ့္တဲ့ဘ၀ရေနတာကုိ ေက်နပ္မေနဘဲ ေနာက္ေနာင္ဘ၀ေတြမွာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေယာက်္ားဘ၀ရေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲ ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမ တန္းတူယွဥ္ႏုိင္ပါတယ္ ေျပာပါေစ…. ယုတ္နိမ့္တဲ့ဘ၀၊ အနိမ္ခံရတဲ့ဘ၀၊ အနိင္က်င့္ခံရတဲ့ဘ၀ကေတာ့ မလြတ္တာအမွန္ပါ။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔ မိန္းမဘ၀ကေန ေယာက်္ားဘ၀ရဖုိ႔အတြက္ ယခုဘ၀မွာ မိန္းကေလးဣေျႏၵႏွင့္ေနၿပီး မမွားသင့္တာ မမွားရေအာင္ သတိထား ေနထုိင္ရပါမယ္။

ဒါေၾကာင့္ လူသားအားလံုး ရရွိလာတဲ့လူ႔ဘ၀ေလးမွာ မမွားသင့္တဲ့အမွားမ်ား မျပဳလုပ္မိေအာင္ သတိထားဆင္ျခင္ကာ ေနာက္အနာဂတ္ ဘ၀မ်ား ေကာင္းစားေရးကုိသာ အဓိကထား လုပ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ယခု မိမိတုိ႔ဟာ လူ႔ဘ၀ကုိရေနၿပီမုိ႔ ဒီဘ၀မွာ ႀကံဳရမဲ့ဆင္းရဲဒုကၡဟာ အေသးအဖြဲေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဘ၀မ်ားစြာဟာ မိမိဘယ္လုိဘ၀ေတြေရာက္ၿပီး ဘယ္လုိဆင္းရဲေတြ ႀကံဳရဦးမလဲဆုိတာ မသိႏုိင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ မသိႏုိင္ေသးတဲ့ဘ၀ကုိ ခ်မ္းသာမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရေအာင္ ယခုကတည္းက ျပင္ဆင္ထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ မိမိတုိ႔က အမွားေတြပဲလုပ္ၿပီး လူ႔ဘ၀ႀကီးကုိ ျဖတ္သန္းသြားမယ္ဆုိရင္ ဒု၊တ၊န၊ေသာ ေလးေယာက္ကဲ့သုိ႔ ေနာက္မွေနာင္တ ေတြရေနပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလုိေနာင္တေတြမရဖုိ႔ရန္ ယခုကတည္းက မမွားသင့္တာမမွားရေအာင္ သတိထားၾကပါကုန္။

အခုေခတ္လူငယ္မ်ား မသိ၍က်ဳးလြန္မိမွာဆုိးေသာေၾကာင့္ တင္ျပေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ တကယ္ေတာ့ ကာမဂုဏ္စိတ္ဟာ မိမိရဲ႕စိတ္ထိန္းႏုိင္မႈေပၚမွာ မူတည္ပါေပသည္။ တဏွာကုိ ပယ္သတ္ႏုိင္ေသာ ရဟႏၱာမျဖစ္ေသးသမွ် ပုထုဇဥ္လူသားတုိင္းတြင္ ထုိစိတ္မ်ားရွိေပသည္။ ထုိတြင္ စိတ္ထိန္းႏုိင္မႈႏွင့္မထိန္းႏုိင္မႈသာ ကြာေပလိမ့္မည္။ စိတ္ထိန္းႏုိင္ေသာသူသည္ အျပစ္မရွိ၍ ဒုကၡ မေရာက္ေပ။ စိတ္မထိန္းႏုိင္ေသာသူသည္ ယခုဘ၀လည္း ဒုကၡေတြ႕ ေနာင္ဘ၀လည္း ဆင္းရဲေပလိမ့္မည္။ ကာေမသုမိစၧာစာရကံ၏ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ သာဓကျဖင့္ တင္ျပေပးပါမည္။

အထက္ပါ မိန္းမ(၂၀)မွ တစ္ကေနရွစ္အထိ ပါ၀င္ေနေသာ မိန္းကေလးမ်ားမွာမႈ ကာေမသုမိစၦာစာရကံေတာ့ မထုိက္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ေယာက်္ားမ်ားအား ေသြးေဆာင္မာယာမ်ားမႈရွိပါက အကုသုိလ္အျပစ္ေတာ့ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသူမ်ားသည္ မိမိတရား၀င္ယူထားေသာ မိန္းမမွတစ္ပါး က်န္ေသာသူမ်ားႏွင့္ အယုတ္ဆံုး ျပည္တန္ဆာမႏွင့္ က်ဳးလြန္လွ်င္လည္း ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထုိက္ေပသည္။

အိမ္ေထာင္ မက်ေသးေသာသူမ်ားသည္ အုပ္ထိန္းသူက ခြင့္ျပဳထားေသာ ျပည္တန္ဆာမလည္းျဖစ္၊ ကာယကံရွင္ ျပည္တန္ဆာမကလည္း ၾကည္ျဖဴမည္၊ သူမ်ားစပြန္ဆာ ေပးထားတာလည္း မရွိေသးလွ်င္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ မထုိက္ဘဲ ရာဂေသာင္းက်န္မႈ အကုုသုိလ္အၾကီးစား ျဖစ္ေပသည္။ ထိုေနရာ၍ တစ္ခုေၿပာခ်င္သည္မွာ ကိုယ္ၿပဳေသာကံ ကိုယ္႔ထံၿပန္လာမည္ ဆိုတာသိေစခ်င္ပါသည္။ ကိုယ္ကေပြလ်ွင္ ေပြေသာသူႏွင္႔ေတြ႔မည္။ ၀ဋ္ဆိုသည္မွာ လည္တတ္စၿမဲပင္။ ၀ဋ္ဆိုသည္မွာ အင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။ ၿပီးလ်ွင္ ထိုကဲ႔သို႔ ေပြေသာသူမ်ားအတြက္ AIDS ေလးလံုးေရာဂါကလဲ ၾကိဳဆိုေနလိမ္႔မည္။

ကာေမသုမိစၧာရကံသည္ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ အျပစ္ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြတ္တမ္း၀င္မည့္ အရွင္အာနႏၵာ၊ ဣသိဒါသီေထရီမ ပါရမီရွင္ႀကီးမ်ားသည္ပင္ ကၽြတ္တမ္း၀င္မည့္ ဤဘဒၵကမၻာ တစ္ခုေသာဘ၀တြင္ ကာေမသုမိစၧာစာရကံကုိ က်ဴးလြန္မိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲေပါင္းစံုနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ခံခဲ့ရေပသည္။ အရွင္အာနႏၵေလ်ာင္းလ်ာသည္ ငရဲ၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ လူျပည္၌ မိန္းမဘ၀၊ ပ႑ဳတ္ဘ၀တုိ႔ ျဖစ္ခဲ့သည့္အျပင္ တိရစၧာန္ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔၌ အထီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေ၀ွ႕ေစ့အထုတ္ခံရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားစြာျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေပသည္။

ဣသိဒါသီေထရီမသည္လည္း ကၽြတ္တမ္း၀င္မည့္ ဤဘဒၵကမၻာ လူ႔ဘ၀တစ္ခု၀ယ္ ကာေမသုမိစၧာစာရကံကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ငရဲ၌ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡခံရၿပီးေနာက္ ကၽြတ္တမ္း၀င္မည့္ ယခုဘ၀ပင္လွ်င္ လင္ေယာက်္ားအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ မိန္းမေကာင္းအဂၤါျဖင့္ ျပဳစုေပးခဲ့ေသာ္လည္း လင္ေယာက်္ားတုိ႔၏ စြန္႔ပစ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရေပသည္။ မိဘမ်ားက ခ်မ္းသာၿပီး သူ႔၏႐ုပ္အဂၤါကလည္းလွ မယားက်င့္၀တ္လည္းညီေအာင္ ေနေပခဲ့ေသာ္လည္း ကာေမသုမိစၧာစာရကံေၾကာင့္ ေယာက်္ားမ်ား၏ စြန္႔ပစ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရၿပီးမွ ရဟႏၱာေထရီမျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။

ေလာက၌ မိတ္ေဆြေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရသကဲ့သုိ႔ အေပါင္းအသင္းမ်ား မေကာင္းလွ်င္လည္း ယခုဘ၀တြင္ မေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္တတ္ၾကေပသည္။ အေပါင္းအသင္းမေကာင္း၍ မေကာင္းမႈမ်ားလုပ္မိလွ်င္ ယခုဘ၀တြင္လည္း ဘ၀ပ်က္ လမ္းေဘး ေရာက္တတ္သလုိ ေနာင္ဘ၀တြင္လည္း ဆုိးက်ိဳးမ်ားနဲ႔သာ ရင္ဆုိင္ရေပလိမ့္မည္။

တစ္ခ်ိဳ႕က သူမ်ားက ေျမာက္ပင့္ေျပာဆုိေပးလွ်င္ ေကာင္းတဲ့အလုပ္လား မေကာင္းတဲ့အလုပ္လားဟု မစဥ္းစားမဆင္ျခင္ဘဲ လုပ္တတ္ၾကေပသည္။ တစ္ခ်ိ႕က သတၱိရွိတာႏွင့္ မုိက္မဲတာကုိ မခြဲျခားတတ္ေပ။ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ကုိ သူမ်ားထက္သာေအာင္ သူမ်ားမလုပ္ရဲ သည့္ အလုပ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းကုိသာ သတၱိရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး မေကာင္းမႈကုိ သူမ်ားထက္သာေအာင္ သူမ်ားမလုပ္ရဲတာကုိ လုပ္ရဲျခင္းသည္ မုိက္မဲျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ လူ႕ဘ၀၀ယ္ အေပါင္းအသင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္စီစစ္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ကာ ေပါင္းသင္းတတ္ရန္လည္း လုိေပသည္။

မိမိတုိ႔ရဲ႕ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ လူ႔ဘ၀ကုိရဖုိ႔ရန္ ခဲယဥ္းသလုိ ဗုဒၶ၏အဆံုးအမမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ၿပီး ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကုိ ခြဲျခားတတ္ေသာဘ၀ကုိ ရဖုိ႔ရန္လည္း ခက္ခဲေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လူသားမ်ားသည္ ယခုဘ၀၀ယ္ လူ႕ဘ၀လည္းရ ဗုဒၶရဲ႕သာသနာနဲ႔ႀကံဳေတြ႕၍ အသိဉာဏ္ေကာင္းေလး ရွိေနခ်ိန္၀ယ္ မေကာင္းမႈမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ဆင္ျခင္ၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ အထူးလုိအပ္ပါေၾကာင္း ေစတနာ ေမတၱာမ်ားျဖင့္ တင္ျပေပးလုိက္ပါေပသတည္း။

ဒကာေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းေတြရဲ႕ တစ္ခုခ်င္းစီကုိေရာ၊ ကာေမသုမိစၦာစာရကံထုိက္သည့္ အဂၤါရပ္မ်ားကုိေရာ၊ မက်ဳးလြန္သင့္သည့္ မိန္းကေလးမ်ားကုိေရာ၊ မက်င့္သင့္သည့္အခ်ိန္ကာလ နည္းစနစ္မ်ားကုိပါ ရွင္းျပၿပီးဆုိေတာ့ ဒီေလာက္ဆုိ ရွင္းမည္ထင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီမွာပဲ ဦးဇင္းရဲ႕အေျဖကုိ နိဂံုးခ်ဳပ္ရင္း လူသားအားလံုး ကာေမသုမိစၦာစာရကံမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလုိက္ပါေပသည္။ အရွင္ေကာာမလ(ခ)ဆန္နီေနမင္း သာသနတကၠသီလဓမၼာစရိယsanninaymin@gmail.com B.A (Buddhism) M .A (university of Kelaniya) ကုိလံဘုိၿမိဳ႕၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ။
ေအာက္ပါက်မ္းစာအုပ္မ်ားကုိ ဖတ္ရႈ႕ေလ့လာၿပီး ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
(၁) အဘိ၊ ႒၊ ၁၊ ၁၄၁၊
(၂) အာဂမနီယ၀တၳဳ(တည္ေတာဆရာေတာ္)
(၃) မဃေဒ၀လကၤာသစ္ အပုိဒ္-၂၃၂
(၄) ပါရာဇိကဏ္အ႒ကထာ
(၅) ဣတိ၀ုတ္၊႒၊ ၂၂၀
(၆) ပဋိသံ၊ ႒၊ ၁၊ ၂၀၄
(၇) သံခိပ္ဋီကာ
(၈) ဘာသာဋီကာ
(၉) ဆဂတိဒီပနီ
(၁၀) စြယ္စံုေက်ာ္ထင္က်မ္း

(ဒါေလးက ကြ်န္ေတာ္ ဟုိးအရင္ႏွစ္ေတြက download လုပ္ထားတဲ့စာေတြပါ…။ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဘဝေလးကို ပိုင္ဆိုင္ၾကပါေစ။ ေက်းဇူးတင္စြာၿဖင့္…. ႏွလံုးသားအာဟာရ)

No comments:

Post a Comment