အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Sunday, 6 January 2013

ခြင့္လႊတ္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ဘ၀ကုိတည္ေဆာက္နိုင္ႀကပါေစ


ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ လူေတြဟာမႀကာခဏအက်ိဳးသင့္အေႀကာင္
သင့္မဟုတ္တာေတြလုပ္တတ္သလုိ ယုတၱိမတန္ အတၱဆန္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကိုလည္း လုပ္တတ္ႀကတယ္။
ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ ………. သူတုိ႔ကိုခြင့္လႊတ္လိုက္ပါ။

သင္ကသနားႀကင္နာတတ္ရင္ လူေတြကသင္ဟာ တစ္ကုိယ္ေကာင္းစိတ္ရွိသူ
ဟန္ျပႀကင္နာျပေနသူလုိ႔ စြပ္စြဲလာႀကလိမ့္မယ္။
ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ ……. သနားႀကင္နာျမဲသနားႀကင္နာပါ။

သင့္ဘ၀မွာေအာင္ျမင္ေနျပီဆုိရင္ မိတ္ေဆြတုေတြရလာနိုင္သလုိ ရန္သူစစ္စစ္ေတြလည္းရလာလိမ့္မယ္။
ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ ………. ေအာင္ျမင္ေအာင္ဆက္ႀကိဳးစားပါ။

လူေတြကသင့္ကိုလိမ္လည္လွည့္ဖ်ားႀကလိမ့္မယ္။
ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ ……… ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ပါ။

သင္နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဘ၀တစ္ခုကို
တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေန႔ခ်င္းညခ်င္းဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္နိုင္ပါလိမ့္မယ္
ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ ……. တည္ေဆာက္ျမဲတည္ေဆာက္ပါ။

သင္ကျငိမ္းေအးမွုနွင့္စိတ္ခ်မ္းသာမွုကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိျပီဆုိရင္
သူတို႔ကမနာလုိ၀န္တုိမွုေတြျဖစ္ႀကလိမ့္မယ္။
ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ ……. စိတ္ေအးခ်မ္းေအာင္ေနပါ။

သင္ဒီေန႔ေကာင္းမွုျပဳလုပ္တာကို လူေတြကမနက္ျဖန္ေမ့ပစ္ခ်င္ေမ့ပစ္ႀကလိမ့္မယ္
ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ …… .ေကာင္းတာကိုပဲဆက္လုပ္ပါ။

ေလာကႀကီးကုိသင္အေပးနုိင္ဆံုးအေကာင္းဆံုးေတြေပးေ၀လုိက္ပါ
ဘယ္ေတာ့မွလံုေလာက္မွာမဟုတ္ဘူး။
ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ ...… ေလာကႀကီးကိုအေကာင္းဆံုးေပးဆပ္ျမဲေပးဆပ္ပါ။

ေနာက္ဆံုးခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလုိက္ေတာ့ သင္ျမင္တဲ့အတုိင္းပါဘဲ
သင္နဲ႔ တရားသာ အတူရွိေတာ့တာပါ။
ငါ ၊မင္း ၊သူတစ္ပါးအႀကားမွာ ဘာမွမရွိပါဘူး။

ခြင့္လႊတ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ ဘ၀ကုိတည္ေဆာက္နိုင္ႀကပါေစ။

Click Here : For English Version

http://www.inspireme.worldofwisdom.asia/2012/08/forgive-them-anyway.html

( ႏုိဘယ္ဆုရွင္ မာသာထရီဆာ ရဲ့မိဘမဲ့ ေဂဟာ တစ္ခုတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ ထားေသာ ကဗ်ာ )

......................................

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=129862403827016&set=a.106524899494100.13177.100004097712140&type=1&relevant_count=1 မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ခြင့္လႊတ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ ဘ၀ကုိတည္ေဆာက္နိုင္ႀကပါေစ
********************************

http://www.worldofwisdom.asia/2012/08/blog-post_28.html#more

 ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ လူေတြဟာမႀကာခဏအက်ိဳးသင့္အေႀကာင္း
သင့္မဟုတ္တာေတြလုပ္တတ္သလုိ ယုတၱိမတန္ အတၱဆန္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကိုလည္း လုပ္တတ္ႀကတယ္။
ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ ………. သူတုိ႔ကိုခြင့္လႊတ္လိုက္ပါ။

သင္ကသနားႀကင္နာတတ္ရင္ လူေတြကသင္ဟာ တစ္ကုိယ္ေကာင္းစိတ္ရွိသူ
ဟန္ျပႀကင္နာျပေနသူလုိ႔ စြပ္စြဲလာႀကလိမ့္မယ္။ 
ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ ……. သနားႀကင္နာျမဲသနားႀကင္နာပါ။

သင့္ဘ၀မွာေအာင္ျမင္ေနျပီဆုိရင္ မိတ္ေဆြတုေတြရလာနိုင္သလုိ ရန္သူစစ္စစ္ေတြလည္းရလာလိမ့္မယ္။
 ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ ………. ေအာင္ျမင္ေအာင္ဆက္ႀကိဳးစားပါ။

လူေတြကသင့္ကိုလိမ္လည္လွည့္ဖ်ားႀကလိမ့္မယ္။
ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ ……… ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ပါ။

သင္နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဘ၀တစ္ခုကို
တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေန႔ခ်င္းညခ်င္းဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္နိုင္ပါလိမ့္မယ္
ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ ……. တည္ေဆာက္ျမဲတည္ေဆာက္ပါ။

သင္ကျငိမ္းေအးမွုနွင့္စိတ္ခ်မ္းသာမွုကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိျပီဆုိရင္
သူတို႔ကမနာလုိ၀န္တုိမွုေတြျဖစ္ႀကလိမ့္မယ္။
 ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ ……. စိတ္ေအးခ်မ္းေအာင္ေနပါ။

သင္ဒီေန႔ေကာင္းမွုျပဳလုပ္တာကို လူေတြကမနက္ျဖန္ေမ့ပစ္ခ်င္ေမ့ပစ္ႀကလိမ့္မယ္
ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ …… .ေကာင္းတာကိုပဲဆက္လုပ္ပါ။

ေလာကႀကီးကုိသင္အေပးနုိင္ဆံုးအေကာင္းဆံုးေတြေပးေ၀လုိက္ပါ
ဘယ္ေတာ့မွလံုေလာက္မွာမဟုတ္ဘူး။
ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ ...… ေလာကႀကီးကိုအေကာင္းဆံုးေပးဆပ္ျမဲေပးဆပ္ပါ။

ေနာက္ဆံုးခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလုိက္ေတာ့ သင္ျမင္တဲ့အတုိင္းပါဘဲ
သင္နဲ႔ တရားသာ အတူရွိေတာ့တာပါ။
ငါ ၊မင္း ၊သူတစ္ပါးအႀကားမွာ ဘာမွမရွိပါဘူး။

ခြင့္လႊတ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ ဘ၀ကုိတည္ေဆာက္နိုင္ႀကပါေစ။

Click Here : For English Version

http://www.inspireme.worldofwisdom.asia/2012/08/forgive-them-anyway.html

( ႏုိဘယ္ဆုရွင္ မာသာထရီဆာ ရဲ့မိဘမဲ့ ေဂဟာ တစ္ခုတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ ထားေသာ ကဗ်ာ )

......................................

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=129862403827016&set=a.106524899494100.13177.100004097712140&type=1&relevant_count=1 မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment