အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Tuesday, 22 January 2013

ျခေသၤ႔လိုက်င့္မွ နိဗၺာန္ရ

ဝိပႆနာ ပညာရွိသူသည္ ျခေသၤ႔ကဲ႔ဲဲ႔သို႔က်ငိ့၏။   ဝိပႆနာ ပညာမရွိသူသည္ေခြးကဲ႔သို႔ က်င့္၏။ေခြးသည္ ရန္သူက တုတ္ ဓါး လက္နက္တို႔ ျဖင့္ပစ္ခတ္ေသာအခါ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ရန္သူကို မကိုက္ဘဲ အက်ိဳးတရားျဖစ္ေသာတုတ္ ဓါး လက္နက္တို႔ကိုသာလိုက္ကိုက္၏။
ျခေသၤ႔မူကား အက်ိဳးတရားျဖစ္ေသာ တုတ ္ဓါး လက္နက္ကိုဂရုမစိုက္။ အေၾကာင္းတရားျဖစ္ေသာရန္သူကိုသာ ေျပးဝင္ကိုက္သတ္ပစ္လိုက္၏။ထို႔ေၾကာင့္ရန္သူသည္ေနာက္တစ္ႀကိမ္မလာႏိုင္ေတာ့ေပ။
ထို႔အတူ မိမိကိုဆဲေရး ေစာ္ကားသူရွိခဲ႔ေသာ္ ထိုဆဲေရး ေစာ္ကားသူသည္ တုတ္ဓါး လက္နက္ႏွင့္တူေသာ အက်ိဳးတရားသာျဖစ္၏။မိမိသႏၲာန္မွာျဖစ္ေပၚေသာ ေဒါသ ကိေလသာကား အပါယ္ပို႔မည့္ အဓိက အေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။ပညာမဲ႔သည္ အက်ိဳးတရားျဖစ္ေသာ ပညတ္ရန္သူကိုသာ လိုက္လံေျဖရွင္းေနသျဖင့္ သံသရာမဆံုးႏိုင္ေတာ့ေပ။ 
ပညာရွိသည္ကားအေၾကာင္းတရားျဖစ္ေသာ ေဒါသကိေလသာကိုသာဘာဝနာျဖင့္္ပယ္သတ္္လိုက္ ေသာေၾကာင့္
အေႏွာက္အယွက္မ်ားသည္္ဘဝတစ္ေလ်ွာက္လံုးကင္းရွင္းသြားေပသည္။
(ေမတၲာရွင္္ ေရႊျပည္သာ)
ထို႔ေၾကာင့ ္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားသည္္
ျခသၤ႔ကဲ႔သို႔က်င့္နိုင္ၾကပါေစ။
ေမတၱာေစတနာျဖင့္ ေဒဝီ။

No comments:

Post a Comment