အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Saturday, 5 January 2013

ေျမ၀ပ္ငွက္

ညဥ့္နက္သန္းေခါင္
ညဥ့္အေမွာင္၀ယ္
ၾကယ္ေရာင္မရွိ
လမ္းမသိလဲ
ပ်ံၿမဲပ်ံမည္ ပ်ံရဲသည္..........
မိုးႀကဳိးေလာင္မီး
လွ်ပ္စီးၿပဳိးျပက္
တားဆီးလ်က္လဲ
ပ်ံၿမဲပ်ံမည္ ပ်ံရဲသည္.........
မုန္တိုင္းမေၾကာက္
လမ္းစေပ်ာက္လဲ
ထိုးေဖါက္ဘ၀ဂ္ ပ်ံမည့္ငွက္.........
စိန္ေတာင္ျမေတာင္
မိုးထိေခါင္ဖ်ား
ေက်ာ္လႊားဆန္တက္ ပ်ံမည့္ငွက္..........
မိုးထိဟစ္ေၾကြး
ေျမႏွင့္ေ၀းမွ
ေဆြးေနာင္တႏွင့္
ဦးခ်ငံု႕ၾကည့္
စဥ္းစားမိခ်ိန္
ထိပ္ဆီမေရာက္
စိုးေၾကာက္စိတ္ႏြမ္း
လက္ပန္းလဲက်
ညအေမွာင္မွာ
အေတာင္လဲကၽြတ္
ဆြတ္လြတ္ရႈိက္ငို
မ်က္ရည္ယိုစီး
ခရီးနိဂံုး
ဘ၀ဆံုးလ်က္ ေျမ၀ပ္ငွက္...........။ ။
Royal Blood

No comments:

Post a Comment