အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Tuesday, 25 December 2012

ကြၽန္စိတ္ ႏွင့္ သခင္စိတ္

 ဒို႕လူမ်ိဳးေတြက ကြၽန္ဘဝကေန မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသးဘူး၊
အဲ့ေတာ့ သခင္စိတ္ကို မထားတတ္ၾကေသးဘူး။
ကြၽန္စိတ္ဆိုတာက ကိုယ္ေကာင္းစားေနရင္
သူမ်ားကို အဖက္မလုပ္တာမ်ိဳး ဘဝင္ျမႇင့္ေနတာမ်ိဳး၊
ကိုယ္ေကာင္းစားသလို သူမ်ားကို မေကာင္းစားေစလိုတာမ်ိဳး၊
သူတစ္ပါးေကာင္းစားလာရင္ မနာလို ဝင္တိုတာမ်ိဳးေတြေပါ့။
သခင္စိတ္ဆိုတာက ကိုယ္ေကာင္းစားသလို
သူတစ္ပါးကို ေကာင္းစားေစလိုေသာစိတ္မ်ိဳး၊
ခြင့္လြတ္ နားလည္း မွ်ေဝတတ္သူ ေတြေပါ့။
ဒီလို သခင္စိတ္ထားတတ္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကပါ။

( Bhikkhu Bodhi )

အလႉပြဲတစ္ပြဲ၌ ဆရာေတာ္ ေဟာၾကားထားေသာ တရားေတာ္မွ မွတ္မိသေလာက္ ျပန္လည္းေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment