အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Friday, 21 December 2012

ျပင္ဆင္သင့္တဲ့ အလုပ္ တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ အေျဖရွိေအာင္ ရွာေဖြပါ။


(၁) ဘဝအစက ကုိယ္ မသြားခ်င္တဲ့ ေနရာကုိ မသြားခ်င္လည္း ေရာက္ပါ လိမ့္မယ္။ သုိ႔ေသာ္ မေရရာတဲ့ ကုိယ္ေလွ်ာက္လွမ္းေသာ ခရီးမွာ ေခ်ာက္ကမ္းပါး ရွိခ်င္ ရွိလိမ့္မယ္။ မေၾကာက္ပါနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ ခရီးဆက္ လာခဲ့ပါ။

(၂) ေန႔စဥ္ ကုိယ္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ျပႆနာဆုိတာ လူသားတုိင္းမွာ ရွိပါၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျဖရွင္းတတ္တဲ့ နည္းလမ္းကုိ အတက္ႏုိင္ဆုံး ေန႔စဥ္ဘဝထဲ ရွာေဖြ ေျဖရွင္းေပးလုိက္ပါ။

(၃) မေန႔က အတိတ္က တစ္ခါတစ္ရံ ခြန္အားျဖစ္ေစခဲ့ တစ္ခါတစ္ရံ အနာဂတ္ကုိ ေခ်ာက္လန္႔ေနသလုိ ျဖစ္ေနမိရင္ ေနာက္ဆုတ္ အရႈံးေပး လုိက္တာမ်ဳိး ဘဝမွာ ေတြ႔ၾကဳံလာရင္ ကုိယ္ လုပ္ေနျမဲ အလုပ္ကုိ ဆက္လုပ္ဖုိ႔ ၾကဳိးစားပါ။

(၄) ကုိယ္ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ အလုပ္ထဲမွာ ေနသားမက်ေသးလုိ႔ အေတြ႔ၾကဳံ မရင့္က်က္ေသးလုိ႔ သူတစ္ပါးက ကုိယ့္ကုိယ္ လမ္းညြန္ေပးရင္ လက္ခံ လုိက္ပါ။

(၅) ကုိယ္ ကၽြမ္းက်င္လာလုိ႔ ကုိယ္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ကုိယ္ တက္ထား သိထားတဲ့ အလုပ္ကုိ သူတစ္ပါး နားလည္ႏုိင္တဲ့အထိ စိတ္ရွည္ရွည္ထားျပီး ရွင္းျပေပးပါ။

(၆) ကုိယ္ ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ သူတစ္ပါးက နားလည္လ်င္ အလုပ္ႏွင့္ သက္ေသ ျပဖုိ႔ မေမ့ပါနဲ႔။ သုိ႔ေသာ္ အရင္ကထက္ အလုပ္ ပုိလုပ္ဖုိ႔ လုိလိမ့္မယ္။

(၇) ကုိယ့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အေျပာႏွင့္ အလုပ္ေတြ ဟန္ခ်က္ညီေသာ တေန႔ ကုိယ္ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈဆုိတဲ့ ေနရာ တစ္ေနရာကုိ ရလာလ်င္ ကုိယ္ ေနခဲ့ဖူးတဲ့ အေျခခံ ဘဝကုိ မေမ့ပါနဲ႔။ ကုိယ့္လုိ လူေတြကုိ လက္တြဲေခၚဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါ။

(၈) ဒါေပမဲ့ ကုိယ္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလာတဲ့ အခုိက္တန္႔ တစ္ခုခုကုိ ယစ္မူး သြားလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေရွ႕ဆက္ ဘာလုပ္ရမလဲ ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခုေတာ့ သတိထားရလိမ့္မယ္။ ကုိယ့္ ေအာင္ျမင္ မႈရဲ႕ အျခားတစ္ဖက္မွာ ဒြန္တြဲေနတဲ့ ပ်က္စီးမႈ တစ္ခုခုက မႀကိဳဆုိပဲ ေရာက္ လိမ့္မယ္။ ျပင္ဆင္သင့္တဲ့ အလုပ္ တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ အေျဖရွိေအာင္ ရွာေဖြပါ။

တကၠသုိလ္ျမတ္မင္း

ဓါတ္ပုံ၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ပုံဂံေျမ၏ ဆည္းဆာအလွ ေဆးေရးပန္းခ်ီ
‎(၁) ဘဝအစက ကုိယ္ မသြားခ်င္တဲ့ ေနရာကုိ မသြားခ်င္လည္း ေရာက္ပါ လိမ့္မယ္။ သုိ႔ေသာ္ မေရရာတဲ့ ကုိယ္ေလွ်ာက္လွမ္းေသာ ခရီးမွာ ေခ်ာက္ကမ္းပါး ရွိခ်င္ ရွိလိမ့္မယ္။ မေၾကာက္ပါနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ ခရီးဆက္ လာခဲ့ပါ။

(၂) ေန႔စဥ္ ကုိယ္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ျပႆနာဆုိတာ လူသားတုိင္းမွာ ရွိပါၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျဖရွင္းတတ္တဲ့ နည္းလမ္းကုိ အတက္ႏုိင္ဆုံး ေန႔စဥ္ဘဝထဲ ရွာေဖြ ေျဖရွင္းေပးလုိက္ပါ။

(၃) မေန႔က အတိတ္က တစ္ခါတစ္ရံ ခြန္အားျဖစ္ေစခဲ့ တစ္ခါတစ္ရံ အနာဂတ္ကုိ ေခ်ာက္လန္႔ေနသလုိ ျဖစ္ေနမိရင္ ေနာက္ဆုတ္ အရႈံးေပး လုိက္တာမ်ဳိး ဘဝမွာ ေတြ႔ၾကဳံလာရင္ ကုိယ္ လုပ္ေနျမဲ အလုပ္ကုိ ဆက္လုပ္ဖုိ႔ ၾကဳိးစားပါ။

(၄) ကုိယ္ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ အလုပ္ထဲမွာ ေနသားမက်ေသးလုိ႔ အေတြ႔ၾကဳံ မရင့္က်က္ေသးလုိ႔ သူတစ္ပါးက ကုိယ့္ကုိယ္ လမ္းညြန္ေပးရင္ လက္ခံ လုိက္ပါ။

(၅) ကုိယ္ ကၽြမ္းက်င္လာလုိ႔ ကုိယ္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ကုိယ္ တက္ထား သိထားတဲ့ အလုပ္ကုိ သူတစ္ပါး နားလည္ႏုိင္တဲ့အထိ စိတ္ရွည္ရွည္ထားျပီး ရွင္းျပေပးပါ။

(၆) ကုိယ္ ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ သူတစ္ပါးက နားလည္လ်င္ အလုပ္ႏွင့္ သက္ေသ ျပဖုိ႔ မေမ့ပါနဲ႔။ သုိ႔ေသာ္ အရင္ကထက္ အလုပ္ ပုိလုပ္ဖုိ႔ လုိလိမ့္မယ္။

(၇) ကုိယ့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အေျပာႏွင့္ အလုပ္ေတြ ဟန္ခ်က္ညီေသာ တေန႔ ကုိယ္ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈဆုိတဲ့ ေနရာ တစ္ေနရာကုိ ရလာလ်င္ ကုိယ္ ေနခဲ့ဖူးတဲ့ အေျခခံ ဘဝကုိ မေမ့ပါနဲ႔။ ကုိယ့္လုိ လူေတြကုိ လက္တြဲေခၚဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါ။

(၈) ဒါေပမဲ့ ကုိယ္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလာတဲ့ အခုိက္တန္႔ တစ္ခုခုကုိ ယစ္မူး သြားလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေရွ႕ဆက္ ဘာလုပ္ရမလဲ ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခုေတာ့ သတိထားရလိမ့္မယ္။ ကုိယ့္ ေအာင္ျမင္ မႈရဲ႕ အျခားတစ္ဖက္မွာ ဒြန္တြဲေနတဲ့ ပ်က္စီးမႈ တစ္ခုခုက မႀကိဳဆုိပဲ ေရာက္ လိမ့္မယ္။ ျပင္ဆင္သင့္တဲ့ အလုပ္ တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ အေျဖရွိေအာင္ ရွာေဖြပါ။

တကၠသုိလ္ျမတ္မင္း

ဓါတ္ပုံ၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ပုံဂံေျမ၏ ဆည္းဆာအလွ ေဆးေရးပန္းခ်ီ

No comments:

Post a Comment