အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Friday, 14 December 2012

အခ်စ္ႀကီးသူက အျမဲတမ္း တပမ္း ရွံဳးတယ္

အခ်စ္ကို ဘယ္လိုပဲ အမည္နာမေတြ တပ္တပ္ပါ .......
ကိုယ္ရယူလိုက္ရတဲ ့ အတၱ ထက္
ကိုယ္ ဆံုးရွံဳးခံလိုက္ရလို ့ ရသြားတဲ ့ ခ်စ္သူ ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈ႕ကို ပိုခ်စ္တဲ ့သူတိုင္း အလို၇ွိက်ပါတယ္..

တခါတေလ ကိုယ္ေမွ်ာ္လင္ ့မိတဲ ့ အရာက ေပ်ာ္ရႊင္မႈ႕ဆိုရင္ေတာင္
ရရွိခဲ ့လိုက္တဲ ့ ၀မ္းနည္းမႈ႕ကို ကြယ္၀ွက္မိလိုက္တက္တာမ်ိဳးေပါ ့.......

ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ကို ဂရုစိုက္ခံေစခ်င္တဲ ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ
အခ်ိန္မေပးခဲ ့တဲ ့ ခ်စ္သူအေပၚ စိတ္မဆိုးရက္နိုင္တာမ်ိဳးေပါ ့......

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
ဘယ္လို အခ်စ္နဲ ့ပဲခ်စ္ခ်စ္
ဘယ္လိုပဲ နွိုင္းယွဥ္ယွဥ္...............
အခ်စ္ႀကီးသူက အျမဲတမ္း တပမ္း ရွံဳးတယ္.....

(ပံုရိပ္စစ္)
အခ်စ္ကို ဘယ္လိုပဲ အမည္နာမေတြ တပ္တပ္ပါ .......
ကိုယ္ရယူလိုက္ရတဲ ့ အတၱ ထက္ 
ကိုယ္ ဆံုးရွံဳးခံလိုက္ရလို ့ ရသြားတဲ ့ ခ်စ္သူ ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈ႕ကို ပိုခ်စ္တဲ ့သူတိုင္း အလို၇ွိက်ပါတယ္..

တခါတေလ ကိုယ္ေမွ်ာ္လင္ ့မိတဲ ့ အရာက ေပ်ာ္ရႊင္မႈ႕ဆိုရင္ေတာင္
ရရွိခဲ ့လိုက္တဲ ့ ၀မ္းနည္းမႈ႕ကို ကြယ္၀ွက္မိလိုက္တက္တာမ်ိဳးေပါ ့.......

ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ကို ဂရုစိုက္ခံေစခ်င္တဲ ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ
အခ်ိန္မေပးခဲ ့တဲ ့ ခ်စ္သူအေပၚ စိတ္မဆိုးရက္နိုင္တာမ်ိဳးေပါ ့......

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
ဘယ္လို အခ်စ္နဲ ့ပဲခ်စ္ခ်စ္
ဘယ္လိုပဲ နွိုင္းယွဥ္ယွဥ္...............
အခ်စ္ႀကီးသူက အျမဲတမ္း တပမ္း ရွံဳးတယ္.....

(ပံုရိပ္စစ္)

No comments:

Post a Comment