အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Friday, 21 December 2012

မိသားစုတုိင္းကုိ သိေစခ်င္သည္လက္ဖက္ရည္စကားဝိုင္း၌ၿဖစ္သည္။ ထိုစကားဝိုင္းတြင္ “စာဖက္နာမွ ဘဝသာမည္” ဆုိသည့္အေၾကာင္းေၿပာေနၾက၏။စကားေၿပာေဖာ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက “ဘြဲ႔ရစာတက္ၿပီး စာဖတ္ၾကေပမဲ့လည္း မခ်မ္းသာၾကပါဘူးဗ်ာ။ စာအုပ္ၾကီးအတိုင္းေနထိုင္ၾကၿပီး ဆင္းရဲၿမဲဆင္းရဲေနၾကတာ ေတြ႔ဖူးတယ္”။ ဆက္လက္ၿပီး ထုိလူက “စာေတြဖတ္လည္းအလကားပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေမးမယ္ဗ်ာ လူတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ လူတစ္စုစာေတြဖတ္ၿပီး ခ်မ္းသာလာတာကုိေတြ႔ဖူးလား၊ ဒါမွမဟုတ္ စာမဖတ္ခဲ့ၾကလို႔ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္သြားတာကုိ လက္ေတြ႔သာဓကၿပႏို္င္မလား။ လုိတုိရွင္းပဲေၿပာေစခ်င္တယ္” ဟုဆုိလာသည္။

ထိုလူသည္ အသက္ ၄၀ အရြယ္ခန္႔ရွိ၏။ အနည္းငယ္ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ္လည္း (၁၀)တန္းအထိပညာ သင္ယူခြင့္ရခဲ့၏။ သို႔ေသာ္စာဖတ္ဝါသနာမပါခဲ့။ သူသည္လက္ေတြ႔သမားတစ္ဦးလည္းၿဖစ္၏။ ထိုသူ၏အေဖာ္နံေဘးမွ လူတစ္ေယာက္က “အတိတ္တစ္ခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမန္မာေတြဟာ စာမဖတ္ခဲ့ၾကလို႔၊ ေခတ္ပညာမတတ္ခဲ့ၾကလို႔၊ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ မၾကြယ္ဝခဲ့ၾကလို႔ သူတစ္ပါးႏိုင္ငံရဲ့လက္ေအာက္ကုိ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္က်ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္မဟုတ္ဘူးလား။ အဲဒီလိုကၽြန္ၿဖစ္သြားတဲ့ မိမိႏိုင္ငံကို စာဖတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ပညာတတ္လူငယ္တစ္စုက ဦးေဆာင္ခဲ့လို႔ “လြတ္လပ္ေရး” ကုိအရယူခဲ့တယ္ဆိုတာကုိ လက္ခံတယ္ေနာ္” ဟု လုိရင္းကုိ တုိရွင္းစြာေၿဖၾကားခဲ့သည္။ ဤသို႔ရွင္းၿပလုိက္မွ မိတ္ေဆြသည္သေဘာေပါက္သြားၿပီး ဘဝင္က်သြားဟန္တူ၏။

လူ႔ဘဝ၌မသိၿခင္းသည္ ေၾကာက္စရာေကာင္း၏။ မသိၿခင္းေၾကာင့္ အရာရာကုိဆံုးရႈံးရ၏။ ဒုကၡေတြနဲ႔သာရင္ဆိုင္ေနၾကရ၏။ လူၿဖစ္ရက်ိဳးလည္းမနပ္။ သိၿခင္းဆုိေသာအသိရွိမွသာ အရာရာကုိေအာင္ႏိုင္၏။ ထိုအသိပညာကို စာေပမွတစ္ဆင့္ရရွိႏိုင္၏။ အၿခားလမ္းမွမရရွိႏိုင္။ စာကိုဖတ္မွတ္ေလ့လာၿပီး လက္ေတြ႔ဘဝကုိ က်င့္သံုးတည္ေဆာက္လွ်င္ အရာရာကိုေအာင္ႏုိင္ပါသည္။

ေၿပာခ်င္သည္မွာ…
***လူ႔ဘဝတြင္ အသိပညာသည္အေရးၾကီး၏။ အသိပညာမရွိပါက လူသည္အမွား၊ အမွန္ကုိ မခြဲၿခားႏိုင္ေတာ့။ အမွားအမွန္ကို မခြဲၿခားႏုိင္ပါက အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္တုိ႔သာၿဖစ္ကုန္၏။ အရႈံးႏွင့္ခ်ည္း ရင္ဆုိင္ရတတ္၏။ ထုိအသိဥာဏ္ပညာရွိမွ အမွန္တရားကို ထိုးထြင္းသိၿမင္ႏိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လူဘဝတြင္ အသိပညာသည္ မရွိမၿဖစ္လုိအပ္၏။ အဆုိပါ အသိဥာဏ္ပညာ စီးဆင္းရန္ လူ႔ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔လုိ၏။ လူ႔ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္ စရိတ္စကအသက္သာဆုံး၊ အခ်ိန္ကုန္သက္သာဆံုးႏွင့္ လြယ္ကူမႈရွိေသာအလုပ္သည္ စာဖတ္ၿခင္းပင္ၿဖစ္၏။***

ဘဝဆုိသည္မွာ အလုပ္ၿဖစ္သည္။ စာဖတ္ၿခင္းသည္လည္း အလုပ္တစ္ခုၿဖစ္ေပရာ မည္သည့္အလုပ္မွမလုပ္ေစဦးေတာ့ စာဖတ္ၿခင္းၿဖင့္ အဖုိးတန္ေသာအခ်ိန္မ်ားကုိ ကုန္ဆံုးေစသင့္သည္။ ေၿပာရလွ်င္ လူငယ္တစ္ေယာက္ကို အမ်ားပုိင္စာၾကည့္တုိက္ (သို႔မဟုတ္) ကုိယ္ပုိင္စာၾကည့္တုိက္ထဲသုိ႔ထည့္လုိက္ပါက မၾကာမီ ထိုလူငယ္သည္ ယဥ္ေက်းသြားေတာ့၏။ လူေကာင္း၊ သူေကာင္းၿဖစ္လာေတာ့၏။ လူခြ်န္လူေကာင္း ၿဖစ္လာေတာ့၏။ ရဲစြမ္းသတၱိရွိလာေတာ့၏။ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ ၿဖစ္လာေတာ့မည္။ စာဖတ္ဝါသနာကို ပ်ိဳးေထာင္လုိက္ၿခင္းသည္ လူတစ္ေယာက္၏ဘဝကို တုိးတက္သြားေစသည္သာမက ပ်က္စီးၿခင္းေဘးမွလည္း ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

***“စာမဖတ္တဲ့လူမွာ အႏွစ္ရွိတဲ့ဦးေႏွာက္မရႏိုင္။ ဆင္ၿခင္ေၿမာ္ၿမင္ဥာဏ္လည္းမရင့္သန္ႏိုင္။ စာနာေထာက္ထားတတ္တဲ့ ႏူးည့ံတဲ့ႏွလံုးသားလည္းမရွင္သန္ႏုိင္”***

အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမရွိေသာမိသားစုသည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆံုးရႈံးရ၏။ ထိုသို႔အရာရာကုိ ဆံုးရႈံးေနေသာ မိသားစု၏ အနာဂတ္အလားအလာသည္လည္း မေကာင္းႏိုင္ေပ။

ဤသို႔မဆံုးရႈံးရေအာင္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာရွိဖို႔လုိ၏။ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာရွိဖုိ႔ကလည္း“စာ” ဖတ္ရုံမွတစ္ပါးအၿခားလမ္းမရွ
စာဖတ္ၿခင္းေၾကာင့္ အသိပညာအၿမင္မ်ားက်ယ္ၿပန္႔လာ၏။ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖံြ႔ၿဖိဳးလာ၏။ က်န္းမာအသက္ရွည္စြာ ေနထုိင္ႏိုင္ရန္ ၿဖစ္သလုိေနထုိ္င္သည့္အဆင့္မွ တင့္ေတာင့္တင့္တယ္ ေနထုိင္ႏို္င္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိသားစုတိုင္း စာမ်ားမ်ားဖတ္သင့္ပါေၾကာင္း တုိက္တြန္းလုိက္ရေပသည္။
[ေၿမာက္ၿပင္ေတာ္က-ကုိေရႊေမာ္ (၁၁-၁၂-၂၀၁၂)ေန႔ထုတ္ ရတနာပံုသတင္းစာမွ] ႏွလံုးသားအာဟာရ

No comments:

Post a Comment