အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Wednesday, 26 December 2012

Loney

ရက္စက္လိုက္တာ ကံၾကမၼာရယ္
ဘယ္လိုမွဆုံေတြ႔ခြင္႔မရႏိူင္တဲ့
လူႏွစ္ေယာက္ကိုယ္ြ႔ဘာလို႔
ေတြ႔ခြင့္ေပးရတာလဲ...?

ရက္စက္္လိုက္တာ ကံၾကမၼာရယ္
ခ်စ္လွ်က္သားနဲ႔ဘာေၾကာင့္မ်ား
ေဝးသြားေအာင္ဖန္တီးေပးရတာ
လဲ...?

ရက္စက္လိုက္တာ ကံၾကမၼာရယ္
တဘဝလုံးစာအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီ
ခ်စ္ခဲ့တာပါ ။

ရက္စက္လိုက္တာ ကံၾကမၼာရယ္
ပိုခ်စ္မိခဲ့တဲ့ငါကေတာ့ ႏွလုံးသား
ထဲမွာ မင္းကိုယ္ခ်စ္မိတဲ့စိတ္
ေတြ ကင္ဆာလိုအၿမစ္တြယ္ေန
ၿပီ ဆိုတာပါပဲ။။
'


✿✿✿Poem✿✿✿
ရက္စက္လိုက္တာ ကံၾကမၼာရယ္
ဘယ္လိုမွဆုံေတြ႔ခြင္႔မရႏိူင္တဲ့
လူႏွစ္ေယာက္ကိုယ္ြ႔ဘာလို႔
ေတြ႔ခြင့္ေပးရတာလဲ...?

ရက္စက္္လိုက္တာ ကံၾကမၼာရယ္
ခ်စ္လွ်က္သားနဲ႔ဘာေၾကာင့္မ်ား
ေဝးသြားေအာင္ဖန္တီးေပးရတာ
လဲ...?

ရက္စက္လိုက္တာ ကံၾကမၼာရယ္
တဘဝလုံးစာအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီ
ခ်စ္ခဲ့တာပါ ။

ရက္စက္လိုက္တာ ကံၾကမၼာရယ္
ပိုခ်စ္မိခဲ့တဲ့ငါကေတာ့ ႏွလုံးသား
ထဲမွာ မင္းကိုယ္ခ်စ္မိတဲ့စိတ္
ေတြ ကင္ဆာလိုအၿမစ္တြယ္ေန
ၿပီ ဆိုတာပါပဲ။။
'


✿✿✿Poem✿✿✿

No comments:

Post a Comment