အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Friday, 28 December 2012

< ေနွာင္း ေနာင္ တ >


< ေနွာင္း ေနာင္ တ >

ယံုၾကည္မႈ
ျပန္တည္ေဆာက္ဖို ့ခက္ခဲပင္မယ့္ ပ်က္စီးဖို ့လြယ္ကူတယ္

အခ်စ္
အျမဲေပ်ာ္ဖို ့ ခက္ခဲပင္မယ့္ ဝမ္းနည္းဖို ့လြယ္ကူတယ္

အမုန္း
စိတ္ထဲကအျပီးထုတ္လိုက္ဖို ့ ခက္ခဲပင္မယ့္ ေဒါသထြက္ဖို ့ လြယ္ကူတယ္

လက္ေလး ၂ စံု
ျပန္လက္တဲြဖို ့ခက္ခဲ ပင္မယ့္ လက္တဲြျဖဳတ္ဖို ့ လြယ္ကူတယ္

စကားေလး တခြန္း
စိတ္ထဲကျပန္နုတ္ဖို ့ခက္ခဲပင္မယ့္ ဘာမွမစဥ္းစားဘဲနဲ ့ေဒါသနဲ ့ေျပာလိုက္ရမွာေတာ့ လြယ္ကူတယ္

စာေမးပဲြ
ေခါင္းထဲ စာဝင္ဖို ့ခက္ခဲပင္မယ့္ စာေတြေမ့သြားမွာေတာ့ လြယ္ကူတယ္

ေနာင္တ
ေနာက္ျပန္လွည္ ့ဖို ့ခက္ခဲပင္မယ့္ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ေနရမွာေတာ့ လြယ္ကူတယ္

တခ်ဴိ  ့ကိစၥေတြက လုပ္ဖို ့လြယ္ကူပင္မယ့္ ျပန္ျပင္မရေတာ့ဘဲ ေနာက္ျပန္လွည္ ့ဖို ့အခ်ိန္ေနွာင္းေနတတ္ပါတယ္

ေနာက္ျပန္လွည္ ့ဖို ့အခ်ိန္မေနွာင္းေသးခင္မွာဘဲ အၾကိမ္ၾကိမ္ စဥ္းစားျပီး မွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္ၾကပါေစ...............

 

( ဇင္ ႏွင္း )


ယံုၾကည္မႈ..
.ျပန္တည္ေဆာက္ဖို ့ခက္ခဲေပမယ့္ ပ်က္စီးဖို ့လြယ္ကူတယ္
အခ်စ္...
အျမဲေပ်ာ္ဖို ့ ခက္ခဲေပမယ့္ ဝမ္းနည္းဖို ့လြယ္ကူတယ္
အမုန္း...
စိတ္ထဲကအျပီးထုတ္လိုက္ဖို ့ ခက္ခဲေပမယ့္ ေဒါသထြက္ဖို ့ လြယ္ကူတယ္
လက္ေလး ၂ စံု..
.ျပန္လက္တဲြဖို ့ခက္ခဲ ေပမယ့္ လက္တဲြျဖဳတ္ဖို ့ လြယ္ကူတယ္
စကားေလး တခြန္း
စိတ္ထဲကျပန္နုတ္ဖို ့ခက္ခဲေပမယ့္ ဘာမွမစဥ္းစားဘဲနဲ ့ေဒါသနဲ ့ေျပာလိုက္ရမွာေတာ့ လြယ္ကူတယ္
စာေမးပဲြ..
.ေခါင္းထဲ စာဝင္ဖို ့ခက္ခဲေပမယ့္ စာေတြေမ့သြားမွာေတာ့ လြယ္ကူတယ္
ေနာင္တ..
.ေနာက္ျပန္လွည္ ့ဖို ့ခက္ခဲေပမယ့္ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ေနရမွာေတာ့ လြယ္ကူတယ္
တခ်ဴိ ့ကိစၥေတြက လုပ္ဖို ့လြယ္ကူေပမယ့္ ျပန္ျပင္မရေတာ့ဘဲ ေနာက္ျပန္လွည္ ့ဖို ့အခ်ိန္ေနွာင္းေနတတ္ပါတယ္
ေနာက္ျပန္လွည္ ့ဖို ့အခ်ိန္မေနွာင္းေသးခင္မွာဘဲ အၾကိမ္ၾကိမ္ စဥ္းစားျပီး 
မွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္ၾကပါေစ...............
( ဇင္ ႏွင္း )

No comments:

Post a Comment