အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Friday, 28 December 2012

အေကာင္းဆံုးေသျခင္း

ေသျခင္းဆိုင္ရာအဘိဓမၼာ (၁)
အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ေသျခင္း....
အိုျခင္း။  ။ လွပႏုပ်ိဳေနၾကေသာသူအေပါင္း တို့သည္ ေနာက္ဆံုးအိုရမည့္သူမ်ားသာျဖစ္သည္။ လွပႏုပ်ိဳျခင္းသည္ အိုျခင္းဆီသို့စကၠန့္တိုင္း၊ စကၠန့္တိုင္း ေရြ့လ်ားေန၏။

နာျခင္း။  ။ က်န္းမာသန္စြမ္းေနၾကေသာ သူအေပါင္းတို့သည္လည္း
ေနာက္ဆံုး နာၾကမည့္သူမ်ားသာျဖစ္သည္။ က်န္းမာျခင္း၊သန္စြမ္းျခင္းဟူသည္မွာလည္း အစဥ္ထာ၀ရက်န္းမာေနမည္၊ သန္စြမ္းေနမည္ မဟုတ္ပါ၊ တစ္ေန့တြင္နာၾကရအံုးမည္။ မနာသူဟူ၍ မရွိ၊
လူတိုင္းသည္နာၾကင္မွု့ေ၀ဒနာခံစားရအံုးမည္သာတည္း။

ေသျခင္း။  ။အသက္ရွင္ေနၾကေသာ သူအေပါင္းတို့သည္ ေနာက္ဆံုးတစ္ေန့ေသမည့္သူမ်ားသာတည္း။
ရွင္သန္ျခင္း။ အသက္ရွည္ေနျခင္း ဟူသည္မွာ လည္း ေသမည့္ေန့ ေသမည့္အခ်ိန္ သို့ေရြ့ လ်ားေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
တစ္ေန့ေတာ့ေသၾကရမည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတိုင္း ေသရမည့္ေန့သည္မိမိတို့ေမြးဖြား လာခဲ့ေသာေန့ႏွင့္စာလွ်င္ ပို၍နီးကပ္လာေနျပီျဖစ္၏၊

၁။ ေသျခင္း နားလည္မွဳ့
(က) ပစၥဳပၼန္ လက္ရွိ ခႏၶာကို မခင္တြယ္၊
(ခ) အနာဂတ္လက္မဲ့ခႏၶာကို မေတာင့္တဘဲ ေသနည္း   ဟာအေကာင္းဆံုးေသျခင္းျဖစ္၏။

၂။ ဒုကၡ နွင့္ သုခ သိမွု့
(က)ေနာင္ခႏၶာ ရရင္ ဒုကၡ၊
ေနာင္တစ္ဖန္ ပဋိသေႏၶ မရရင္ သုခ၊
(ခ)ေနာင္တစ္ဖန္ ပဋိသေႏၶ ရရင္ ဒုကၡ
ေနာင္တစ္ဖန္ ပဋိသေႏၶ မရရင္ သုခ။

၃။ရွာမီွးျခင္းမလြဲမွု
(က)ေနာင္ ဘ၀ခႏၶာ ဆုမေတာင္းရ၊ 
ေနာင္ဘ၀ လူ နတ္ ျဗဟၼာ ဆုေတာင္းလ်ွင္ ရွာမွီးျခင္းလြဲေသာ ဆုေတာင္းျဖစ္၏။
(ခ)အနာရွိလ်က္နဲ့ အနာရွာတာ
အေသရွိလ်က္ အေသရွာတာ။

၄။ ဆုေတာင္းမလြဲႏွင့္
(က) အို နာ ေသ ေဘး လြတ္ကင္းလိုပါ၏ ဟုသာဆုေတာင္းပါ။
(ခ) လွဴလွ်င္နိဗၺာန္ကို ရည္မွန္းလွဴပါ၊ ဆုေတာင္းမလြဲပါေစႏွင့္။

၅။ အစမ္းေသၾကည့္မွု 
(က)မေသမီကေသထားမွ ေသကသက္သာမည္။
(ခ)မအိုမီက အိုထားမွ အိုက သက္သာမည္။
အမရပူရဦးေတာ္...
ဓမၼလက္ေဆာင္အျဖစ္ပို့ေပးေသာ Uncle Tin Shwe အားေက်းဇူးအထူးတင္လ်က္ပါ။

စာဖတ္သူဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ...။
ေမတၱာျဖင့္ Tthaw..
ေသျခင္းဆိုင္ရာအဘိဓမၼာ (၁)
အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ေသျခင္း....
အိုျခင္း။ ။ လွပႏုပ်ိဳေနၾကေသာသူအေပါင္း တို့သည္ ေနာက္ဆံုးအိုရမည့္သူမ်ားသာျဖစ္သည္။ လွပႏုပ်ိဳျခင္းသည္ အိုျခင္းဆီသို့စကၠန့္တိုင္း၊ စကၠန့္တိုင္း ေရြ့လ်ားေန၏။

နာျခင္း။ ။ က်န္းမာသန္စြမ္းေနၾကေသာ သူအေပါင္းတို့သည္လည္း
ေနာက္ဆံုး နာၾကမည့္သူမ်ားသာျဖစ္သည္။ က်န္းမာျခင္း၊သန္စြမ္းျခင္းဟူသည္မွာလည္း အစဥ္ထာ၀ရက်န္းမာေနမည္၊ သန္စြမ္းေနမည္ မဟုတ္ပါ၊ တစ္ေန့တြင္နာၾကရအံုးမည္။ မနာသူဟူ၍ မရွိ၊
လူတိုင္းသည္နာၾကင္မွု့ေ၀ဒနာခံစားရအံုးမည္သာတည္း။

ေသျခင္း။ ။အသက္ရွင္ေနၾကေသာ သူအေပါင္းတို့သည္ ေနာက္ဆံုးတစ္ေန့ေသမည့္သူမ်ားသာတည္း။
ရွင္သန္ျခင္း။ အသက္ရွည္ေနျခင္း ဟူသည္မွာ လည္း ေသမည့္ေန့ ေသမည့္အခ်ိန္ သို့ေရြ့ လ်ားေနျခင္းျဖစ္သည္။
တစ္ေန့ေတာ့ေသၾကရမည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတိုင္း ေသရမည့္ေန့သည္မိမိတို့ေမြးဖြား လာခဲ့ေသာေန့ႏွင့္စာလွ်င္ ပို၍နီးကပ္လာေနျပီျဖစ္၏၊

၁။ ေသျခင္း နားလည္မွဳ့
(က) ပစၥဳပၼန္ လက္ရွိ ခႏၶာကို မခင္တြယ္၊
(ခ) အနာဂတ္လက္မဲ့ခႏၶာကို မေတာင့္တဘဲ ေသနည္း ဟာအေကာင္းဆံုးေသျခင္းျဖစ္၏။

၂။ ဒုကၡ နွင့္ သုခ သိမွု့
(က)ေနာင္ခႏၶာ ရရင္ ဒုကၡ၊
ေနာင္တစ္ဖန္ ပဋိသေႏၶ မရရင္ သုခ၊
(ခ)ေနာင္တစ္ဖန္ ပဋိသေႏၶ ရရင္ ဒုကၡ
ေနာင္တစ္ဖန္ ပဋိသေႏၶ မရရင္ သုခ။

၃။ရွာမီွးျခင္းမလြဲမွု
(က)ေနာင္ ဘ၀ခႏၶာ ဆုမေတာင္းရ၊
ေနာင္ဘ၀ လူ နတ္ ျဗဟၼာ ဆုေတာင္းလ်ွင္ ရွာမွီးျခင္းလြဲေသာ ဆုေတာင္းျဖစ္၏။
(ခ)အနာရွိလ်က္နဲ့ အနာရွာတာ
အေသရွိလ်က္ အေသရွာတာ။

၄။ ဆုေတာင္းမလြဲႏွင့္
(က) အို နာ ေသ ေဘး လြတ္ကင္းလိုပါ၏ ဟုသာဆုေတာင္းပါ။
(ခ) လွဴလွ်င္နိဗၺာန္ကို ရည္မွန္းလွဴပါ၊ ဆုေတာင္းမလြဲပါေစႏွင့္။

၅။ အစမ္းေသၾကည့္မွု
(က)မေသမီကေသထားမွ ေသကသက္သာမည္။
(ခ)မအိုမီက အိုထားမွ အိုက သက္သာမည္။
အမရပူရဦးေတာ္...
ဓမၼလက္ေဆာင္အျဖစ္ပို့ေပးေသာ Uncle Tin Shwe အားေက်းဇူးအထူးတင္လ်က္ပါ။

စာဖတ္သူဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ...။
ေမတၱာျဖင့္ Tthaw..

No comments:

Post a Comment