အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Monday, 17 December 2012

လူႏွစ္မ်ိဳး ................

လူႏွစ္မ်ိဳး ................

(၁) ႏြားႏို႔ႏွင့္တူေသာ လူ

(၂) သစ္သီးႏွင့္တူေသာ လူ တို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ႏြားႏို႔ႏွင့္တူေသာ လူ - - -

ႏြားႏို႔ႏွင့္တူေသာ လူ ဆိုသည္ကား ႏြားႏို႔သည္ ပူျပင္းေသာေနရွိန္ဒဏ္ကိုခံရလွ်င္ ခဏခ်င္းသိုးပုပ္ သြားသကဲ့သို႔ စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့ညံ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ မေအာင္ျမင္မႈတို႔ႏွင့္ တစ္ၾကိမ္ တစ္ခါ ၾကံဳေတြ႔လိုက္ရလွ်င္ တစ္ခါတည္း စိတ္ဓာတ္က်သြားၿပီး တစ္သက္လံုး လူညႊန္႔တံုးခံ လိုက္ ေလေတာ့သည္။ျပန္လည္တိုးတက္ေအာင္ျမင္ရန္ လံုး၀မၾကိဳးစားေတာ့ေပ။တိုးတက္ၾကီးပြား လိုသူမွန္က ဤေပ်ာ့ညံ့ေသာစိတ္ကို မိမိသႏ ၱာန္႔၌ လက္မခံသင့္ေပ။


သစ္သီးႏွင့္တူေသာ လူ - - -

သစ္သီးႏွင့္တူေသာလူ ဆိုသည္ကား သစ္သီးသည္ ေန၏အပူရွိန္ကိုခံရေလ ပိုမို၍မွည့္၀င္း လာေလျဖစ္သကဲ့သို႔ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ မေအာင္ျမင္မႈတို႔ႏွင့္ ၾကံဳရေလ ပိုမို၍ ၾကိဳးစားေလျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကို လွမ္းကိုင္ရေလေတာ့ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ -

"ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈႏွင့္ မေအာင္ျမင္မႈသည္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာေသာ ပုဂၢိဳလ္အတြက္ အားေဆးျဖစ္၏

စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့ညံံ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္အတြက္ကား ၀မ္းႏႈတ္ေဆးျဖစ္၏"

ဟူ၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွတ္ထားသင့္သည္။


*** ဆရာေတာ္ အရွင္ ဇ၀န(ေမတၱာရွင္-ေရႊျပည္သာ) ၏ ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ္အရႈံးေပးမွရံႈးတာပါ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္ ***

~~~ ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္စင္အေပါင္း က်န္းမာ ရႊင္လန္း ၿငိမ္းေအးႏိုင္ၾကပါေစ ~~~

No comments:

Post a Comment