အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Tuesday, 11 December 2012

" ျမန္မာတုိ႔အတြက္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ " - မင္းသု၀ဏ္


" ျမန္မာတုိ႔အတြက္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ " - မင္းသု၀ဏ္
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'ငါ' သာလွ်င္ ေတာ္ ၊ 'သူ' မေတာ္ ဟု
လူေတာ္ ထင္ပါ ၊ တို႔ျမန္မာကို
ဘယ္ခါ ဆယ္၍ ရမလဲ ၊၊

ႂကြားရင္းႏွင့္ နစ္ ၊ ဝါးရင္း နစ္သည့္
နစ္လ်က္ေနပါ ၊ တို႔ျမန္မာကို
ဘယ္ခါ ဆယ္၍ ရ မလဲ ၊၊

အေကာင္း, ဆိုးထင္ ၊ ဆိုး, ေကာင္းထင္ ႏွင့္
အထင္လြဲပါ ၊ တို႔ျမန္မာကို
ဘယ္ခါဆယ္၍ ရမလဲ ၊၊

'သူ႔'ကို ငါညွိဳး ၊ 'ငါ့' သူညွိဳးႏွင့္
အညွိဳးႀကီးပါ ၊ တို႔ျမန္မာကို
ဘယ္ခါ ဆယ္၍ ရမလဲ ၊၊

ညည္း၍ မၿပီး ၊ ညဴ, မၿပီးဘူး
အၿပီးတကာ ၊ လုပ္နိုင္ပါမွ
ေတာ္ရာေရာက္လိမ့္ ေနာင္အဖို႔ ၊၊
နိုးၾက ထၾက ျမန္မာတို႔ ၊၊
သားေျမးတို႔တြက္ ႀကိဳးစားစို႔ ၊၊

- ( ဆရာၾကီးမင္းသု၀ဏ္ )

* ၂၀၁၁- ခုႏွစ္က ဗုဒၶဘာသာလူငယ္မ်ားအသင္း Page တြင္ ေဖာ္ျပ
ေပးျပီးခဲ့ေသာ ဤကဗ်ာကုိ ျမန္မာတုိ႔အတြက္ အသိအလိမၼာတုိးေစသျဖင္
မ်ားမ်ားမွ်ေ၀အသိအျမင္ Share ေပးႏုိင္ပါသည္။ Share ၾကရန္လည္း
ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ *

- ဗုဒၶဘာသာလူငယ္မ်ားအသင္း ( ျမန္မာ)
‎" ျမန္မာတုိ႔အတြက္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ " - မင္းသု၀ဏ္
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'ငါ' သာလွ်င္ ေတာ္ ၊ 'သူ' မေတာ္ ဟု
လူေတာ္ ထင္ပါ ၊ တို႔ျမန္မာကို
ဘယ္ခါ ဆယ္၍ ရမလဲ ၊၊

ႂကြားရင္းႏွင့္ နစ္ ၊ ဝါးရင္း နစ္သည့္
နစ္လ်က္ေနပါ ၊ တို႔ျမန္မာကို
ဘယ္ခါ ဆယ္၍ ရ မလဲ ၊၊

အေကာင္း, ဆိုးထင္ ၊ ဆိုး, ေကာင္းထင္ ႏွင့္
အထင္လြဲပါ ၊ တို႔ျမန္မာကို
ဘယ္ခါဆယ္၍ ရမလဲ ၊၊

'သူ႔'ကို ငါညွိဳး ၊ 'ငါ့' သူညွိဳးႏွင့္
အညွိဳးႀကီးပါ ၊ တို႔ျမန္မာကို
ဘယ္ခါ ဆယ္၍ ရမလဲ ၊၊

ညည္း၍ မၿပီး ၊ ညဴ, မၿပီးဘူး
အၿပီးတကာ ၊ လုပ္နိုင္ပါမွ
ေတာ္ရာေရာက္လိမ့္ ေနာင္အဖို႔ ၊၊
နိုးၾက ထၾက ျမန္မာတို႔ ၊၊
သားေျမးတို႔တြက္ ႀကိဳးစားစို႔ ၊၊

- ( ဆရာၾကီးမင္းသု၀ဏ္ )

No comments:

Post a Comment