အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Friday, 7 December 2012

တခါတခါ နင့္ေၾကာင့္ အၿပစ္မရွိတဲ့ အခ်စ္ဆုိတာကုိ ငါ မုန္းတတ္ခ်င္လာတယ္ဟာ...။


သစၥာေတြ ၿခစားၿပီး
ေမတၱာေတြ အိပ္ေမာၾကတဲ့ခါ
အခ်စ္ဆုိတဲ့ တန္ဖုိးေတြေၿပာင္းလဲ လာၾကတယ္....

အရမ္းခ်စ္လုိ႔ သ၀န္တုိၿပရင္
အတၱၾကီးတဲ့သူလုိ႔ ၿမင္လာတယ္

စုိးရိမ္တတ္လို႔ ဂရုစုိက္ၿပရင္
လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္တဲ့သူလုိ႔ ၿမင္လာတယ္

အမွားေတြ လုပ္မိမွာစုိးလုိ႔ အမွန္ကုိေထာက္ၿပရင္
ေနရာတကာ ဆရာၾကီး လုပ္သူလုိ႔ ၿမင္လာတယ္...

သတိရလုိ႔ လြမ္းတယ္ေၿပာခဲ့ရင္
အပုိေတြ ဆုိၿပီး ၿမင္လာတယ္

ေနာက္ဆုံး
ကုိယ့္ခ်စ္သူကုိ  ခ်စ္ပါတယ္လုိ႔ တဖြဖြေၿပာမိတာေတာင္
ရူးသြားတာလားဆုိၿပီး ေၿပာလာတယ္...

တကယ္ေတာ့ 
အခ်စ္က အၿပစ္မဟုတ္ဘူး
လူေတြကုိယ္၌က အေၿပာင္းအလဲ  ၿမန္လြန္းတယ္...

တခါတခါ 
နင့္ေၾကာင့္
အၿပစ္မရွိတဲ့ အခ်စ္ဆုိတာကုိ  ငါ မုန္းတတ္ခ်င္လာတယ္ဟာ...။
(လြမ္းေ၀)
သစၥာေတြ ၿခစားၿပီး
ေမတၱာေတြ အိပ္ေမာၾကတဲ့ခါ
အခ်စ္ဆုိတဲ့ တန္ဖုိးေတြေၿပာင္းလဲ လာၾကတယ္....

အရမ္းခ်စ္လုိ႔ သ၀န္တုိၿပရင္
အတၱၾကီးတဲ့သူလုိ႔ ၿမင္လာတယ္

စုိးရိမ္တတ္လို႔ ဂရုစုိက္ၿပရင္
လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္တဲ့သူလုိ႔ ၿမင္လာတယ္

အမွားေတြ လုပ္မိမွာစုိးလုိ႔ အမွန္ကုိေထာက္ၿပရင္
ေနရာတကာ ဆရာၾကီး လုပ္သူလုိ႔ ၿမင္လာတယ္...

သတိရလုိ႔ လြမ္းတယ္ေၿပာခဲ့ရင္
အပုိေတြ ဆုိၿပီး ၿမင္လာတယ္

ေနာက္ဆုံး
ကုိယ့္ခ်စ္သူကုိ ခ်စ္ပါတယ္လုိ႔ တဖြဖြေၿပာမိတာေတာင္
ရူးသြားတာလားဆုိၿပီး ေၿပာလာတယ္...

တကယ္ေတာ့
အခ်စ္က အၿပစ္မဟုတ္ဘူး
လူေတြကုိယ္၌က အေၿပာင္းအလဲ ၿမန္လြန္းတယ္...

တခါတခါ
နင့္ေၾကာင့္
အၿပစ္မရွိတဲ့ အခ်စ္ဆုိတာကုိ ငါ မုန္းတတ္ခ်င္လာတယ္ဟာ...။
(လြမ္းေ၀)

No comments:

Post a Comment