အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Friday, 7 December 2012

ခ်စ္သူသိေစ.....


ခ်စ္သူသိေလ
  ~~~~~~~~

  ပန္းပြင့္ရွိမွ၊ ရနံ႕ရတာ
  မဟုတ္ပါဘူး၊ ဖူးသည့္တစ္ငံု၊
  ထံုသည့္တစ္ပြင့္၊ နမ္းခြင့္တစ္႐ိႈက္၊
  ရရွိခိုက္မွ၊ ထာ၀ရတည္၊
  ကာလရွည္လ်ား၊ ႏွလံုးသားမွာ၊
  စဲြၿမဲစြာျဖင့္၊ ထံုနံ႔ယစ္ေ၀၊
  ပ်ံ႕ဆြတ္ေစ၏၊ ခ်စ္သူသိေလ ...

  မ်က္ႏွာေတြ႔မွ၊ ျမင္ခြင့္ရတာ၊
  မဟုတ္ပါကြယ္၊ ဘယ္ကိုေရာက္ေရာက္၊
  ဘယ္ေလာက္ေ၀းေ၀း၊ အေတြးမွာရွိ၊
  အၾကည့္မွာျမင္၊ သူပဲထင္တယ္၊
  ေကာင္းကင္လိုပဲ၊ ေမာ့ၾကည့္ဆဲမွာ၊
  ေတြ႔ႏုိင္ပါ၏၊ ခ်စ္သူသိေလ ...

  အသံၾကားမွ၊ နားမွာဆတ္ဆတ္၊
  ၾကားလာတတ္တာ၊ မဟုတ္ပါေလ၊
  စမ္းေရသံၾကား၊ သူ႔စကားရွိ၊
  ငွက္၏ေတးမွာ၊ သူ႔သံသာေတြ၊
  ႏႈတ္ေခၽြစကား၊ နားမွာတီးတိုး၊
  ဟိုး .. အရင္လို၊ ရႊင္ခ်ိဳၾကည္ျမ၊
  ၾကားေနရ၏၊ ခ်စ္သူသိေလ ...

  ခ်စ္သူသိေလ ...
  သတိရလွ်င္၊ ေဒသအကြာ၊
  ေနရတာကဲြ၊ ဘယ္လိုခဲြခြာ၊
  ဘယ္ေလာက္ကြာမလဲ၊
  ဘယ္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ တြယ္တာရစ္ငင္၊
  ထာ၀ရထင္ေသာ၊
  ရင္ထဲအရိပ္၊ စဲြလန္းစိတ္ျဖင့္၊
  အိပ္မက္တိုင္းမွာရွိေနသူ ...


  ေမာင္စိန္၀င္း (ပုတီးကုန္း)
ခ်စ္သူသိေလ
~~~~~~~~

ပန္းပြင့္ရွိမွ၊ ရနံ႕ရတာ
မဟုတ္ပါဘူး၊ ဖူးသည့္တစ္ငံု၊
ထံုသည့္တစ္ပြင့္၊ နမ္းခြင့္တစ္႐ိႈက္၊
ရရွိခိုက္မွ၊ ထာ၀ရတည္၊
ကာလရွည္လ်ား၊ ႏွလံုးသားမွာ၊
စဲြၿမဲစြာျဖင့္၊ ထံုနံ႔ယစ္ေ၀၊
ပ်ံ႕ဆြတ္ေစ၏၊ ခ်စ္သူသိေလ ...

မ်က္ႏွာေတြ႔မွ၊ ျမင္ခြင့္ရတာ၊
မဟုတ္ပါကြယ္၊ ဘယ္ကိုေရာက္ေရာက္၊
ဘယ္ေလာက္ေ၀းေ၀း၊ အေတြးမွာရွိ၊
အၾကည့္မွာျမင္၊ သူပဲထင္တယ္၊
ေကာင္းကင္လိုပဲ၊ ေမာ့ၾကည့္ဆဲမွာ၊
ေတြ႔ႏုိင္ပါ၏၊ ခ်စ္သူသိေလ ...

အသံၾကားမွ၊ နားမွာဆတ္ဆတ္၊
ၾကားလာတတ္တာ၊ မဟုတ္ပါေလ၊
စမ္းေရသံၾကား၊ သူ႔စကားရွိ၊
ငွက္၏ေတးမွာ၊ သူ႔သံသာေတြ၊
ႏႈတ္ေခၽြစကား၊ နားမွာတီးတိုး၊
ဟိုး .. အရင္လို၊ ရႊင္ခ်ိဳၾကည္ျမ၊
ၾကားေနရ၏၊ ခ်စ္သူသိေလ ...

ခ်စ္သူသိေလ ...
သတိရလွ်င္၊ ေဒသအကြာ၊
ေနရတာကဲြ၊ ဘယ္လိုခဲြခြာ၊
ဘယ္ေလာက္ကြာမလဲ၊
ဘယ္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ တြယ္တာရစ္ငင္၊
ထာ၀ရထင္ေသာ၊
ရင္ထဲအရိပ္၊ စဲြလန္းစိတ္ျဖင့္၊
အိပ္မက္တိုင္းမွာရွိေနသူ ...


ေမာင္စိန္၀င္း (ပုတီးကုန္း)

No comments:

Post a Comment