အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Saturday, 8 December 2012

အခ်စ္ခံစားခ်က္ III

Nine Nine Sanay @ ႏိုင္းႏိုင္းစေန's photo.
ခ်စ္သူရည္းစားဘဝက
ခ်စ္သက္တမ္းဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီဆိုတာနဲ႔ မဆိုင္ဘူး
တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဘယ္ေလာက္နားလည္မႈရွိသလဲဆိုတာနဲ႔ပဲဆိုင္တယ္

လူတစ္ေယာက္ကိုခ်စ္တာ
"နင့္ကိုခ်စ္တယ္"လို႔ အႀကိမ္ဘယ္ႏွခါေျပာဖူးတာနဲ႔ မဆိုင္ဘူး
ေျပာတဲ့စကားက အမွန္ဆိုတာကို သက္ေသျပႏိုင္တာနဲ႔ပဲဆိုင္တယ္

တကယ့္အခ်စ္ဆိုတာ
သူဘယ္ေလာက္ေကာင္း၊ ဘယ္ေလာက္ျပည့္စံုမွ အတူလက္တဲြမယ္ဆိုတာနဲ႔ မဆိုင္ဘူး
သူ႔ရဲ႕ခၽြတ္ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ကိုသိသည့္တိုင္ သူနဲ႔မခဲြမခြာေနတာနဲ႔ပဲဆိုင္တယ္
.
ခ်စ္သူရည္းစားဘဝက
ခ်စ္သက္တမ္းဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီဆိုတာနဲ႔ မဆိုင္ဘူး
တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဘယ္ေလာက္နားလည္မႈရွိသလဲဆိုတာနဲ႔ပဲဆိုင္တယ္

လူတစ္ေယာက္ကိုခ်စ္တာ
"နင့္ကိုခ်စ္တယ္"လို႔ အႀကိမ္ဘယ္ႏွစ္ခါေျပာဖူးတာနဲ႔ မဆိုင္ဘူး
ေျပာတဲ့စကားက အမွန္ဆိုတာကို သက္ေသျပႏိုင္တာနဲ႔ပဲဆိုင္တယ္

တကယ့္အခ်စ္ဆိုတာ
သူဘယ္ေလာက္ေကာင္း၊ ဘယ္ေလာက္ျပည့္စံုမွ အတူလက္တဲြမယ္ဆိုတာနဲ႔ မဆိုင္ဘူး
သူ႔ရဲ႕ခၽြတ္ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ကိုသိသည့္တိုင္ သူနဲ႔မခဲြမခြာေနတာနဲ႔ပဲဆိုင္တယ္

No comments:

Post a Comment