အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Saturday, 22 December 2012

ေမတၱာအျပည့္နဲ႔ဆက္ဆံပါ

ေမတၱာအျပည္နဲဆက္ဆံပါ
   
ေရွ႔ေရစက္ၾကီးလြန္းလို႔ ေတြ႔ခြင္႔ဆံုးခြင္႔ ခ်စ္ခြင္႔ရရွိခဲ႔တာ
မဟုတ္လား၊
ဘာလိုမ်ားတေယာက္ေပၚတေယာက္
ခြင္႔မလႊတ္နိုင္ေလာက္ေအာင္
စိတ္ဆိုးျငိဳးေတေနရတာလဲ၊
နာက်င္မူကုေဋကုေဋနဲ႔
ဝမ္းနည္းစြာလမ္းခြဲခဲ့က်ေတာ႔
သံသရာတေကြ႔ျပန္လာေတြ႔တဲ႔အခါ
ဘယ္လိုအျပံုဳးဘယ္လိုမ်က္လံုးေတြနဲ႔
ႏွဳက္ဆက္ေပြ႔ဖက္ၾကမလဲကြယ္၊
ပိုက္ဆံအေၾကြးတင္တာထက္
ေမတၱာအေၾကြးတင္တာဆပ္ရခက္ပါတယ္၊
ေၾကြးဆိုတာအေၾကြးရွင္နဲ႔ေတြတုန္ဘဲဆပ္ခြင္ရတာေလ။
သံသရာခရီေဖာ္ေတြအေပၚ
ေမတၱာအေၾကြးအေက်ဆပ္နိုင္ရင္အေနျမတ္ရုံမက
အေသသတ္ဖို႔ေသခ်ာပါတယ္၊၊

  ဆရာေတာ္ရွင္ဆႏၵဓိက(ေရႊပါရမီေတာရ)
      December 23 2012


ေရွးေရစက္ၾကီးလြန္းလို႔ ေတြ႔ခြင္႔ဆံုခြင္႔ ခ်စ္ခြင္႔ရရွိခဲ႔တာ
မဟုတ္လား၊
ဘာလိုမ်ားတေယာက္ေပၚတေယာက္
ခြင္႔မလႊတ္နိုင္ေလာက္ေအာင္
စိတ္ဆိုးျငိဳးေတေနရတာလဲ၊
နာက်င္မူကုေဋကုေဋနဲ႔
ဝမ္းနည္းစြာလမ္းခြဲခဲ့က်ေတာ႔
သံသရာတေကြ႔ျပန္လာေတြ႔တဲ႔အခါ
ဘယ္လိုအျပံုဳးဘယ္လိုမ်က္လံုးေတြနဲ႔
ႏွဳတ္ဆက္ေပြ႔ဖက္ၾကမလဲကြယ္၊
ပိုက္ဆံအေၾကြးတင္တာထက္
ေမတၱာအေၾကြးတင္တာဆပ္ရခက္ပါတယ္၊
ေၾကြးဆိုတာအေၾကြးရွင္နဲ႔ေတြ႔တုန္းဘဲဆပ္ခြင့္ရတာေလ။
သံသရာခရီးေဖာ္ေတြအေပၚ
ေမတၱာအေၾကြးအေက်ဆပ္နိုင္ရင္အေနျမတ္ရုံမက
အေသသတ္ဖို႔ေသခ်ာပါတယ္၊၊

ဆရာေတာ္ရွင္ဆႏၵဓိက(ေရႊပါရမီေတာရ)

No comments:

Post a Comment