အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Tuesday, 4 December 2012

အေမလူထုေဒၚအမာ

" သားတို႕သမီးတို႔ကို အေမေျပာခ်င္တာက
ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ မေတာ္မွန္းသိတဲ့ အျပစ္တစ္ခုကို
မက်ဴးလြန္မိေစနဲ႔ ။ မက်ဴးလြန္ေအာင္ခ်ဴပ္တည္းလို႕
ၿဖစ္ေစ၊ ေရွာင္ရွားလို႔ ၿဖစ္ေစ ေနလိုက္ၾကပါ။
မဟုတ္ရင္ ကိုယ့္လိပ္ျပာက ကိုယ့္ကိုျပန္ေႏွာင့္ယွက္
တာဟာ မူလက်ဴးလြန္မိတာနဲ႔မက အလြန္၀န္ေလး
ေနတတ္တယ္။ "
Share via . . Aye Chan Mon
Photo Credit to :Young Buddhist's Association

No comments:

Post a Comment