အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Tuesday, 11 December 2012

“ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ဓါတ္ နွင့္ ေန႕စဥ္ဆုေတာင္း”(၁) ေမတၱာ - ဟူသည္ သူတစ္ပါးတို႔၏ အက်ိဴးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ လိုေသာစိတ္......

“ငါသည္ မည္သူ႔ကိုမွ် ဒုကၡမေပးပါရေစနွင့္ ၊ သူတစ္ပါးတို႔၏ အက်ိဴးစီးပြား ကိုသာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရပါလို၏”(၂) ကရုဏာ- ဟူသည္ သူတစ္ပါးတို႔၏ ဒုကၡကို ခံစားတတ္ေသာစိတ္.....

“ငါသည္ သူတစ္ပါးတို႔၏ ဒုကၡကိုပယ္ေဖ်ာက္, ဒုကၡေရာက္သူကို ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ရ ပါလို၏”


(၃) မုဒိတာ- ဟူသည္ မိမိထက္ စီးပြားဥစၥာ ရာထူးအာဏာ ဂုဏ္ပါ၀ါ သာ လြန္ေသာ သူတို့ကိုျမင္ လွ်င္ၾကား လွ်င္သိလွ်င္ အတုမျပိဳင္၀မ္းေျမာက္ နိုင္ေသာစိတ္......

“ငါသည္ ငါ့ထက္သာလြန္သူကို မည္သည့္အခါမွ အတုမျပိဳင္ပါရေစနွင့္၊ ၀မ္းေျမာက္စြာ လက္တဲြနိုင္ရပါေစလို၏”


(၄) ဥေပကၡာ- ဟူသည္ ေျမၾကီးနွင့္တူေသာစိတ္.......

ေျမ၌ေနသူ လူတို႔သည္ ေျမေပၚ၌ပင္ မစင္စြန့္ကုန္၏ ။ ေျမၾကီးသည္ စိတ္မ ပ်က္ (No Depress, No Reject)

ထိုသူတု့ိသည္ပင္ ေျမၾကီး၌အလွပန္းပင္ တို႔ကို စိုက္ၾကကုန္၏။ ေျမၾကီးသည္ မမက္ေမာ ၊ မသာယာ (No Attach,No Accept ) ။

“ငါသည္ ေလာက၏ဆိုးေသာ အေျခအေန၌လည္း စိတ္မပ်က္ရပါေစ နွင့္ ေလာက၏ ေကာင္းေသာ အေျခအေနကိုလည္း မတပ္မက္ရပါေစနွင့္၊ ေကာင္းဒဏ္ ဆိုးဒဏ္ ဤနွစ္တန္ကို ခံနိုင္သည့္သူ ျဖစ္ရပါလို၏။

(သီတဂူဆရာေတာ္)


သံေယာဇဥ္ (၁၀)ပါး လကၤာ

(၁)အာရုံငါး၀၊ တပ္စြဲက၊ ကာမ သံေယာဇဥ္။

(၂)သံုးပါးဘ၀၊ တပ္စြဲက၊ ဘ၀ သံေယာဇဥ္။

(၃)အမ်က္ ေဒါသ၊ စိတ္ဆိုးက၊ ပဋိဃ သံေယာဇဥ္။

(၄)ကိုယ္သာေတာ္လွ၊ ထင္မွတ္က၊ မာန သံေယာဇဥ္။

(၅)ရုပ္နာမ္ကိုပဲ၊ ငါေကာင္စြဲ၊ ယူလြဲဒိ႒ိပင္။

(၆)တရားမွန္တြင္၊ မယံုခ်င္၍၊ ဆင္ၿခင္ႏႈိင္းညိႇ၊ ေ၀ဖန္ၾကည္႔၊ ၀ိစိကိစၧာပင္။

(၇)ႏြားေခြးတူစြာ၊ က်င္႔တာေကာင္းၿမတ္၊ ယူစြဲမွတ္၊ သီလဗၺတပင္။

(၈)ကိုယ္ထက္သူမ်ား၊ ေကာင္းစားသည္ကို၊ မနာလို၊ ေခၚဆို ဣႆာပင္။

(၉)ကိုယ္လိုသူမ်ား၊ ေကာင္းစားမည္မွ၊ ၀န္တိုက၊ မစၧရိယပင္။

(၁၀) သစၥာေလးတန္၊ ေၿပာင္းၿပန္ထင္ကာ၊ မသိတာ၊ အ၀ိဇၨာ သံေယာဇဥ္။

၀ဋ္ဆင္းရဲမွ၊ မလြတ္ရေအာင္ ၊ ခ်ည္ေႏွာင္တတ္စြာ၊ ဤဆယ္ၿဖာ၊ အဘိဓမၼာ သံေယာဇဥ္။

ဆ႒သဂၤ ီတိပုစၧက အဂၢမဟာပ႑ိတ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ စာေပမွကူး၍ ေရးသားေဖာ္ျပသြားပါသည္။

No comments:

Post a Comment