အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Tuesday, 4 December 2012

ဧည့္သည္(မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး)

No comments:

Post a Comment